Wikifarm

En wiki är en gemensam skrivyta på nätet, där alla på ett enkelt och snabbt sätt kan använda och bidra tillsammans. En wikifarm är en samling av olika wikis centralt på en plats. Folkbildningsnätets wikifarm startade 2012 och 5 st olika wikis skapades. 

Dessa wikis har nu arkiverats och kan endast ses - redigering är inte längre möjlig

https://wiki.folkbildning.net/

  • Folkwikin

    Folkwikin

    Den allmänna wikin inom folkbildningen! Här kan du lägga upp egna sidor som på nått sätt har anknytning till studieförbund eller folkhögskolor. Det kan gälla projektredovisningar, rapporter, studiematerial eller distanscirklar.