Wikifarm

En wiki är en gemensam skrivyta på nätet, där alla på ett enkelt och snabbt sätt kan använda och bidra tillsammans. En wikifarm är en samling av olika wikis centralt på en plats. Folkbildningsnätets wikifarm startade 2012 och i skrivande stund finns 5 st olika wikis och fler nya är på gång. 

En av tankarna med Folkbildningsnätets wikifarm är att den ska ge möjligheten för alla att kunna gemensamt arbeta med innehåll utan krav på inloggning till Folkbildningsnätet. Detta för att kunna samarbeta mera med andra som inte har möjlighet logga in, samt att sänka tröskeln för att få människor att skriva, bidra och samarbeta.

Man kan använda en wiki-sida på många olika sätt. Allt från ett enkelt skrivverktygför att gemensamt dokumentera ett möte eller workshop, ett pedagogiskt verktygdär deltagare i ett delmoment ska skriva tillsammans, eller till mer avanceradeprojekt där man har ett behov att samarbeta långsiktigt och utåtriktat.

Läs introduktionen för att komma igång
Varmt välkommen till wiki-världen!

Vill du ha en fördjupning av vad wiki är och hur det kan användas så finns här ett seminarium med Mathias Anbäcken, Västerås folkhögskola och Jörgen Qvartsenklint, Glokala folkhögskolan:

  • Folkwikin

    Folkwikin

    Den allmänna wikin inom folkbildningen! Här kan du lägga upp egna sidor som på nått sätt har anknytning till studieförbund eller folkhögskolor. Det kan gälla projektredovisningar, rapporter, studiematerial eller distanscirklar.

Till wikifarm