Videokonferens

Folkbildningsnätets videokonferens för pedagoger och deltagare inom Folkbildningen.

Videokonferens

Vi har fem rum tillgängliga på vår webb som alla med login till Folkbildningsnätet direkt kan använda.

Har du återkommande videokonferenser så ska du ta kontakt med oss admin så fixar vi ett eget rum till er som ni kan nyttja närhelst ni vill. Ni behöver alltså inte boka för att använda rummet.

Du når videokonferensen här

Folkbildningsnätets videokonferens Acano är öppen för alla med konto på Folkbildningsnätet. Vem får inlogg till Folkbildningsnätet?