re:flex

Nättidningen re:flex ger dig information om det som händer i folkbildningen inom nätpedagogik och flexibelt lärande.

Du får ta del av diskussionen kring nätbaserat lärande från andra aktörer – nationellt och internationellt. På re:flex samlar vi kunskap och erfarenheter från vår omvärld, delar erfarenheter inom folkbildningen och stimulerar till utveckling av folkbildningens flexibla lärande. 

2 minuter om nättidningen re:flex:
Se en introduktion på två minuter om re:flex, Folkbildningsnätets nättidning om det flexibla lärandet. Här finns artiklar, tips, intervjuer, recensioner och mycket mer. 

Till re:flex