Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Mina resurser

På mina resurser kan du ladda upp material (lärobjekt) och sätta samman dessa till studiematerial. De lärobjekt du laddat upp eller studiematerial du satt samman kan du ha sparade för eget bruk eller välja att publicera på Folkbildningsnätet.

Video: en översikt; detta är Mina resurser (1 min). Speaker

På mina resurser kan du ladda upp material (lärobjekt) och sätta samman dessa till studiematerial. De lärobjekt du laddat upp eller studiematerial du satt samman kan du ha sparade för eget bruk eller välja att publicera på Folkbildningsnätets webbplats.

Vad är ett lärobjekt?

Ett lärobjekt är en avgränsad resurs som t ex: en video, en länk, en artikel. Lärobjekt kan användas enskilt (man länkar till dem för faktainhämtning eller inspiration) eller sammansatta till en enhet. Ett lärobjekt kan förekomma i flera olika studiematerial.

Vad är ett studiematerial?

Ett studiematerial består av lärobjekt som man satt samman till en enhet. Studiematerialets huvudsida introducerar och förklarar syfte.

Lägg till lärobjekt

Lärobjekt kan läggas till på två sätt:

1) Så lägger du in ett lärobjekt publicerat på Folkbildningsnätet - se video


På varje sida finns en knapp i övre högra hörnet; Lägg till. Har du en t ex en artikel du vill spara i Mina resurser klickar du där och den ligger sedan på din bokhylla i Mina resurser. Du kan inte redigera ett lärobjekt som lagts in från Folkbildningsnätet.

2) Du skapar själv lärobjektet: Du väljer Skapa nytt lärobjekt och har tre val:

  • Webblänk

 

Du lägger in en webblänk du hittat på nätet som du vill spara. Du gör beskrivning och placerar in den under Ämnen samt taggar (om du vill). Endast du kan se lärobjektet. I ett senare steg kan du publicera lärobjektet på Pedagogiska resurser (det blir synligt för alla).

  • Mediasida 
    Du kan ladda upp videor från din egen dator eller lägga in s.k embeddkod så att du ser videon på sidan (OBS - ange bredden högst till 500 p i bredd för videon i embeddkoden). Gör beskrivning, placera i ämnesstrukturen och tagga. För uppladdning av video gäller filformaten avi, wmv, mp4 och mov. 

Gör ett studiematerial

Lärobjekten kan du sätta samman till samlingar - studiematerial. Se en kort video här om hur du gör (speakerröst och textat)