Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Inläsning av kurslitteratur

FSO och Myndigheten för Tillgängliga Medier (MTM) har tecknat avtal om ett samarbete kring inläsning av litteratur som används i kurser för studerande med läsnedsättning.

Inläsning av kurslitteratur

Inläsning av litteratur är gratis för folkhögskolor. Beställningar görs genom Folkbildningsnätet och gäller endast titlar som inte finns inlästa sedan tidigare. OBS: Innan du beställer en inläsning, börja med att söka i
Legimus och hos Inläsningstjänst  om boken redan finns inläst.

Avtalet säger max 40 titlar per år, så först till kvarn gäller ...

När en bok är inläst publiceras den på Legimus.

För mer information och beställning kontakta: info@folkbildning.net