Sju fördelar med nätundervisning

Mathias Anbäcken, lärare på bl a Allmän kurs på distans på Västerås folkhögskola, berättar om sju fördelar med distansundervisning.

  1. Deltagarna kan fördela tiden efter behov
  2. Taltiden mer demokratiskt spridd
  3. Läraren mindre aktiv – gör samtalet mellan deltagarna mer levande
  4. Demokratisk samtalsform
  5. Deltagarna går oftare utanför “lärarramen”
  6. Lättare att möta deltagaren där den befinner sig
  7. Större möjligheter att komma ikapp
För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.

Program

Allas rätt till nätet

DigiUP-projektet och Folkbildningsnätet bjöd in kursen ”Anpassad IT – vägen till digital delaktighet” från Mora folkhögskola med ledare Kerstin Gatu till en seminariedag på Folkbildningshuset i Stockholm i början av oktober. Med fanns också stödpersoner, tekniker och pedagoger.

Workspace om Agenda 2030 och hållbar-hetsfrågor

I en workspace på Tollare folkhögskola i februari 2016 samlades ett gäng lärare från hela landet för att arbeta med egna studiematerial.

Häll och Dräll

I en serie skapande övningar från Come on! Create! finns videon Häll och Dräll

Kollektiv rädsla

Alexander Bengtsson från Expo om kollektiv rädsla

Den hållbara verktygslådan

Hur kan vi inom folkbildningen bidra till lärandet för hållbar utveckling? Genom vår kursplanefrihet har vi unika möjligheter att ta oss an det helhetsperspektiv som krävs.

Visa fler program