Intervju med Alex Bengtsson, EXPO

Om högerextremism, rasism och intolerans

I denna intervju med Alexander Bengtsson från EXPO lyfter han fram vikten av att vi erkänner att det finns högerextrema, rasisitiska och intoleranta strömningar i vårt samhälle och att många människor drabbas av detta. Det paradoxala är att samtidgt som samhället i stort har blivit mer tolerant så har det vuxit fram partier som lyckats exploatera dessa strömningar och koppla dem till samhällsproblem som arbetslöshet och kriminalitet.

Arbetet för att värna och utveckla ett tolerant samhälle handlar om att hävda värdegrunden om alla människors lika värde samtidigt som de politiska konflikterna mellan höger och vänster tydliggörs, menar Alex

Om vi inte vill ha 30-talets katastrofer i repris måste vi våga tro på och agera för ett samhälle där vi kan leva tillsammans. Det kallar vi "Positiv antirasism", säger Alex.

Tips: Se också Runda bordet: rasism (SVTplay, t om 27 januari 2015)

Program

Allas rätt till nätet

DigiUP-projektet och Folkbildningsnätet bjöd in kursen ”Anpassad IT – vägen till digital delaktighet” från Mora folkhögskola med ledare Kerstin Gatu till en seminariedag på Folkbildningshuset i Stockholm i början av oktober. Med fanns också stödpersoner, tekniker och pedagoger.

Workspace om Agenda 2030 och hållbar-hetsfrågor

I en workspace på Tollare folkhögskola i februari 2016 samlades ett gäng lärare från hela landet för att arbeta med egna studiematerial.

Häll och Dräll

I en serie skapande övningar från Come on! Create! finns videon Häll och Dräll

Kollektiv rädsla

Alexander Bengtsson från Expo om kollektiv rädsla

Den hållbara verktygslådan

Hur kan vi inom folkbildningen bidra till lärandet för hållbar utveckling? Genom vår kursplanefrihet har vi unika möjligheter att ta oss an det helhetsperspektiv som krävs.

Visa fler program