The lost battle or the last chance

Frukostseminarium med ICAEs generalsekreterare Katarina Popovic 21 april 2015

Katarina Popovic talar om vuxenutbildningens och folkbildningens roll i den nya utvecklingsagendan, Post 2015, som FN beslutar om i september i år.

ICAE är en global organisation för vuxnas rätt till lärande där Folkbildningsrådet, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation och SFHL är medlemmar.

Seminariet arrangerades av FOLAC och Folkbildningsrådet.

Program

Allas rätt till nätet

DigiUP-projektet och Folkbildningsnätet bjöd in kursen ”Anpassad IT – vägen till digital delaktighet” från Mora folkhögskola med ledare Kerstin Gatu till en seminariedag på Folkbildningshuset i Stockholm i början av oktober. Med fanns också stödpersoner, tekniker och pedagoger.

Workspace om Agenda 2030 och hållbar-hetsfrågor

I en workspace på Tollare folkhögskola i februari 2016 samlades ett gäng lärare från hela landet för att arbeta med egna studiematerial.

Häll och Dräll

I en serie skapande övningar från Come on! Create! finns videon Häll och Dräll

Kollektiv rädsla

Alexander Bengtsson från Expo om kollektiv rädsla

Den hållbara verktygslådan

Hur kan vi inom folkbildningen bidra till lärandet för hållbar utveckling? Genom vår kursplanefrihet har vi unika möjligheter att ta oss an det helhetsperspektiv som krävs.

Visa fler program