Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Serverinställning på FirstClass

Så här ställer du in eller ändrar serverinställningen i FirstClass

I inställningen för server i klassiska FirstClass klientprogram ska det stå fc.folkbildning.net.

Serverinställning för FirstClass Mobile: webb.folkbildning.net
Serverinställning för FirstClass GO: firstclass.folkbildning.net

Se här i videon hur du gör i klienten (ingen speakerröst):