Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Installera FirstClass Mac

Om du redan har en gammal version av FirstClass klient på din Mac behöver du inte avinstallera den innan du installerar en ny. Den nya ersätter den gamla.

 

 

OBS: Se till att du ordentligt avslutar den FirstClassklient du eventuellt har tidigare i din dator innan du installerar en ny. I Mac OS X ser du om FirstClass inte är avslutat genom att det finns en pil vid dess ikon i dockningslisten.

När du laddar ner FirstClassklienten för första gången i aktuell dator så sker nedladdningen i två steg. Var noga med att inte missa Steg 2. I Steg 2 sker den nödvändinga kopplingen till Folkbildningsnätets FirstClass-server.

Den senaste versionen av FirstClass-klienten FCC16013.dmg stöds inte av Mac OS x 10.4.11. Du som har denna version eller äldre av Mac ladda ner den äldre versionen här

Avsluta FirstClass om du har den igång

Serveradress FirstClass klientprogram: fc.folkbildning.net

STEG 1

Följ instruktionen nedan steg för steg:

För att ladda ner installationsfilen för Mac OS X (ver. FCc16103) klicka här

Installationsfilen laddas ned till din mapp för nedladdade filer från Internet

När nedladdningen är klar öppnar du (dubbelklickar du på) installationsfilen (Installera FirstClassClient®Client) och väljer var du vill installera FirstClass. FirstClass för Mac OS X installeras i mappen Program (Applications).

Installationen startar och du bekräftar några gånger genom att klicka på knapparna Nästa eller Ja. Till sist klickar du på knappen Slutför (Finish).

Ett av de val du med version FC16005 kan göra är att ställa in FirstClass som standardklient för epost. Detta val är ikryssat. Väljer du att inte ha FC som standardklient för epost klickar du bort krysset.

Om du haft en tidigare version av FirstClass installerad startar FirstClass nu automatiskt med dina personliga inställningar i annat fall går du vidare till Steg 2 nedan.
Observera att du inte behöver stänga din webbläsare för att kunna installera FirstClass. Om du ändå råkat stänga den startar du din webbläsare igen och går till folkbildning.net och fortsätter enligt Steg 2 (eller så skriver du själv in adressen till Folkbildningsnätets server.).

STEG 2

När installationen är klar klicka här

När Logga in-fönstret visas på skärmen skriver du in ditt användar-ID i det fältet och klickar på Spara. Därefter skriver du in ditt lösenord och klickar på den gröna pilen för att logga in.