Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Logga in - bara en gång

Ju färre inloggningar desto bättre. Nu har vi skapat möjlighet att gå från Folkbildningsnätets hemsida, folkbildning.net, direkt till FirstClass på webben eller till FirstClass-klienten.

Eftersom webbläsarna använder olika standarder kan de funktionaliteten skilja sig. Här finns en liten handledning som beskriver hur de största webbläsarna klarar av att ta dig från folkbildning.net till FirstClass.

Se handledningen här 

Med våra bärbara enheter som telefon och surfplatta fungerar det på samma sätt från folkbildning.net till telefonens eller surfplattans webbinloggning som på PC/Mac.