Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Installera FirstClass för Windows

Om du redan har en gammal version av FirstClassklient på din PC behöver du inte avinstallera den innan du installerar en ny; den nya ersätter den gamla. Men du kan radera den gamla genvägen till din FirstClass.

 FCC16103.msi 

 

OBS 1: Se till att du ordentligt avslutar den FirstClass-klient du eventuellt har tidigare i din dator innan du installerar en ny. Om du ser FirstClassikonen nere till höger i aktivitetsfältet då har du inte avslutat den – högerklicka i så fall på ikonen och välj Avsluta. 

OBS 2: När du laddar ner FirstClassklienten för första gången i aktuell dator så sker nedladdningen i två steg. Var noga med att inte missa Steg 2. I Steg 2 sker den nödvändiga kopplingen till Folkbildningsnätets FirstClass-server.

Serveradress FirstClass klientprogram: fc.folkbildning.net
 

STEG 1

För att ladda ner installationsfilen klicka här

I den ruta som visas ska du välja att spara filen på din dator. Välj också att spara den på datorns skrivbord.

När nedladdningen är klar dubbelklickar du på installationsfilen
(FCC16103.msi.) som ligger i ditt webbläsarfönster. Placeringen varierar mellan olika webbläsare.

Installationen startar och du har bara att bekräfta några gånger genom att klicka på knapparna Nästa eller Ja. Till sist klickar du på knappen Slutför/Finish (om du får ett felmeddelande om att en FirstClass-fil är låst, då har du förmodligen inte avslutat den FirstClass du sedan tidigare har i datorn – se inledningen här ovan).

Ett av de val du kan göra är att ställa in FirstClass som standardklient för epost. Detta val är ikryssat. Väljer du att inte ha FC som standardklient för epost klickar du bort krysset.

Om du haft en tidigare version av FirstClass installerad startar FirstClass nu automatiskt med dina personliga inställningar. I annat fall går du vidare till Steg 2 här nedan.

Observera att du inte behöver stänga din webbläsare för att kunna installera FirstClass. Om du ändå råkat stänga den startar du din webbläsare igen och går till ww.folkbildning.net och fortsätter enligt Steg 2.

STEG 2

OBS, det har visat sig att med Internet Explorer som standardläsare fungerar inte alltid steg 2. Om du  får ett felmeddelande när du ska slutföra installationen genom steg 2 och alltså inte får serveradressen rätt inskriven gå till Prezibildspelet för Windows XP, avsnitt 3 Ställ in, här ovan. Från avsnitt 3 och framåt beskrivs på ett enkelt sätt hur du ska installera den sk settingsfilen så att du kan logga in på FC Folkbildning. Även om bildspelet är gjort för XP gäller den för senare versioner av Windows också.

När installationen är klar klicka här

När Logga in-fönstret visas på skärmen skriver du in ditt användar-ID i det fältet och klickar på Spara. Därefter skriver du in ditt lösenord och klickar på den gröna pilen för att logga in.

Observera att installationsfilen känner av vilket språk som datorn använder och väljer den språkfil som används i datorn.