Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Installera FirstClass för Ubuntu/Linux

För att använda FirstClass i Ubuntu/Linux rekommenderas att använda FirstClass 12 via webben, eller att använda klientprogrammet för Windows med hjälp av Wine som gör att du kan köra windowsprogram i Linux.

Inloggning till FirstClass 12 på webben har du här:
FirstClass 12 

Serveradress FirstClass klientprogram: fc.folkbildning.net

Installera FirstClass klientprogram i Ubuntu/Linux
Alt 1: Manuell installation

Du som använder Linux kan installera manuellt enligt nedan:

    • Starta din pakethanterare och leta efter Wine och installera. Om versionen av Wine är lägre än 1.3 så installera enligt instruktionerna på WineHQ.org.
      Tänk på att du bör använda Wine1.3 eller högre.

Alt 2: Använda Linuxklienten
Klienten för Linux har inte uppdaterats på många år och fungerar inte i nyare linuxsystem pga att gamla systemkomponenter krävs som inte längre finns i nyare utgåvor. 

Ganska stora systemjusteringar krävs för att få det att fungera och rekommenderas därför inte.
Men för den som inte kan använda Alternativ 1 ovan med Wine och Windowsklienten av olika anledningar så finns klienten på nedan länkar:

Ladda ner Linuxklienten (deb-paket):
https://firstclass.se/ClientDownloads/klienter/fcc-10.014-Linux.i686.deb
Ladda ner Linuxklienten (tar.bz2-paket):
https://firstclass.se/ClientDownloads/klienter/fcc-10.014-Linux.i686.tar.bz2