Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

FirstClass 12 - från klient till webb

Med version 12 av FirstClass som kom 2013 tar programmet steget från klientprogram som laddas ner till en dator till att logga in direkt på webben.

Genom åren har FC-klienten varit överlägsen i både snabbhet och säkerhet och funktionalitet. Men med ny, modern webbteknik har webben hunnit ifatt. Den nya webbklienten är byggd i html 5.

Ladda ner en kortfattad handledning till den nya webbklienten här.

Se en kort introduktionsfilm om FC 12 på webben

Gå direkt till FC 12 på webben.

Den "gamla" webbversionen finns här (FC11)