FirstClass

har den 30 juni 2017 upphört att vara folkbildningens gemensamma system för samarbete och kommunikation.

FirstClass

Många folkhögskolor använde programmet FirstClass under åren 1996 - fram till våra dagar då uppdraget upphörde för Folkbildningsnätet. De folkhögskolor som fortsatt att använda programmet för e-post, konferenser, communitys, gemensamma dokument och kalendrar har slutit enskilda avtal med leverantören ett.se.

 

Till FirstClass