Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

FirstClass

har den 30 juni 2017 upphört att vara folkbildningens gemensamma system för samarbete och kommunikation.

FirstClass

Många folkhögskolor använde programmet FirstClass under åren 1996 - fram till våra dagar då uppdraget upphörde för Folkbildningsnätet. De folkhögskolor som fortsatt att använda programmet för e-post, konferenser, communitys, gemensamma dokument och kalendrar har slutit enskilda avtal med leverantören ett.se.

 

Till FirstClass