FirstClass

är folkbildningens gemensamma system för samarbete och kommunikation.

Alla som är anslutna till en folkhögskola har rätt till ett eget konto på Folkbildningsnätets FirstClass-plattform.

Folkbildningsnätet använder programmet FirstClass som erbjuder många möjligheter till samarbete och kommunikation. E-post, konferenser, communitys, gemensamma dokument och kalendrar är några exempel på funktioner i FirstClass.

Det finns flera sätt att använda FC Folkbildning på:

  • Den klassiska Firstclass-klienten. Ett klientprogram behöver laddas ned på datorn.
  • Webbklienten som nås genom adressen firstclass.folkbildning.net
  • Appen FirstClass Mobile för Android och Apples iOS.
  • Appen FirstClass GO för Android, Apples iOS samt Windows Mobile
Till FirstClass