Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sex och samlevnad

Sex och samlevnad

Välkommen till Pedagogiska resursers temasida om sex och samlevnad! Vi har sammanställt den här temasidan åt dig som undervisar eller planerar att undervisa i ämnet inom folkbildningen. Förhoppningsvis kan den fungera som vägledning och inspiration.

Det finns en mängd studiematerial och webbsidor som handlar om sex- och samlevnadsundervisning. Men mycket av detta riktar sig till ungdomar och ungdomsskolan. På folkhögskolorna har vi förvisso en hel del unga vuxna, men även de som är betydligt äldre och en stor grupp av våra deltagare kommer från länder där man i många fall inte varit i närheten av sex- och samlevnadsundervisning. Därför är inte alltid det ungdomsinriktade materialet och sättet att jobba med ungdomar alltid användbart i folkhögskolans kurser.

Att undervisa i sex och samlevnad på folkhögskola
För att få veta hur man praktiskt kan arbeta med sex- och samlevnad på Allmän kurs på folkhögskolan, har vi träffat Jeanette Borkovic som arbetar som lärare i samhällskunskap på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg. Hon har vidareutbildat sig genom att läsa en universitetskurs i sexologi och undervisar sedan flera år i sex- och samlevnad. Eller ”Genus och sexualitet” som hon själv kallar det. Läs intervjun med Jeanette, där hon bjuder på konkreta metod- och materialtips samt berättar om sina erfarenheter.

Sex och samlevnad i studiecirkel
Inom studieförbunden finns ett mycket gott och lyckat exempel på hur man kan arrangera en studiecirkel på temat sex och samlevnad. Det är Folkuniversitetet i Malmö som erbjuder studiecirkeln Sex och samlevnad för vuxna, i samarbete med RFSU och man riktar sig till personer över 20 år. Det är gratis och man ses vid 8 tillfällen. Teman varierar, men sådant som diskuterats är normer, asexualitet, att leva med HIV, reproduktion och alternativ, transpersoner och swingers. Här finns en intervju med Sanna Malmros som leder kursen.

Sex och samlevnad & svenska som andraspråk
Om man jobbar med kursdeltagare som har svenska som andraspråk finns ett material framtaget för just denna målgrupp. Olle Waller på Lafa menar att fakta och metodmaterialet Kropp och Sexualitet riktar sig till de som möter personer med utländsk bakgrund och de som undervisar i svenska som andra språk, men inte till några särskilda åldersgrupper. Pärmen är inte avsedd att sättas in händerna direkt på personer med utländsk bakgrund eftersom den  inte är skriven på lätt svenska, utan fungerar som ett stöd för läraren.