Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Religionsdialog

Religionsdialogen befinner sig i förändring. Parallellt med den traditionella trosinriktade dialogen, växer det fram ett samarbete underifrån som utgår från gemensamma samhällsbehov. En gräsrotsdialog där folkbildningen spelar en aktiv roll.

Människor med olika tro möts dagligen på arbetsplatser, skolor, föreningar, högtider och fester. Dagens mångreligiösa Sverige är ett landskap i snabb förändring, en naturlig följd av det mångakulturella samhällets framväxt. 

En del ser möjligheter med att kunna tro och leva tillsammans, sida vid sida, något som berikar. Andra upplever mångfalden som ett hot. Vi lever i en tid när främlingsfientlighet vinner terräng i både svensk och europeisk politik.

För att motverka fördomar och förenklade attityder krävs en fördjupad kunskap om den andre. Behovet av religionsdialog är större än någonsin. Och det blåser nya vindar.

Runtom i landet växer det fram nya initiativ som
utgår från samfundens gemensamma behov och där samverkan i praktiska frågor är en viktig drivkraft. I detta samarbete
spelar folkbildningen en aktiv roll. Det avspeglas också i valet av intervjuer på vår temasida,
exempelvis som i kursen Arvet efter paradiset på Kista folkhögskola. Och om ungdomar som förenas i ett fredsbudskap, såsom i fallet med Fredsagenterna och Salaams vänner.
Ett annat initiativ från folkbildningen som tagit ställning för den religiösa mångfalden är Sveriges Multireligiösa Guider. 

Parallellt med gräsrotsdialogen pågår den traditionella trosinriktade dialogen som förs mer formellt mellan företrädare för olika religioner såsom imamer, präster och andra lärda. Det formella samtalet har också sin roll, framför allt ger den en slags legitimitet åt gräsrotsdialogen. 

Religionsdialogen är en del av det mångkulturella samhällets utmaningar. Viktiga frågor att reflektera över om vi vill ta ordet integration på allvar.

Pedagogiskt öppnar dialogens olika former möjligheter för spännande möten mellan människor från olika trossamfund – minoritet och majoritet, äldre och yngre, män och kvinnor. 
Sveriges Multireligiösa Guider, Fredsagenterna och Salaams vänner ägnar sig åt utåtriktad verksamhet, alltså de kan göra besök på skolor och studieförbund i form av workshops och föreläsningar.

 temasidan kan du hitta material om gräsrotsdialogen, film- och boktips, webbplatser, forskning, studiematerial, UR-material.