Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Det mångkulturella samhällets utmaningar

Det mångkulturella samhällets utmaningar

På den här temasidan vill vi synliggöra hur folkhögskolor tar sig an det mångkulturella samhället.

Människor som kommer till Sverige ställs inför utmaningen att förstå hur det svenska samhället fungerar och hitta sin plats i detta. De som redan bor i Sverige ställs inför utmaningen att möta nya sätt att tänka och vara. Vi ställs alla inför frågan hur vi ska göra för att kunna leva tillsammans på ett konstruktivt sätt.

Folkbildningens utgångspunkt är alla människors lika värde och att det är berikande att möta olika erfarenheter och kunskaper.

Vårt uppdrag är att skapa mötesplatser där människor med olika etniska, religiösa och kulturella bakgrunder kan föra en öppen dialog om gemensamma angelägenheter i en anda av respekt och tolerans.

Så här jobbar folkhögskolor, några exempel:

I projektet Inkludera mera arbetar ett drygt 30-tal folkhögskolor tillsammans med lokala organisationer för att ta fram metoder för att motverka rasism, intolerans och främlingfientlighet. 
Här finns en lista med en lång rad lokala aktiviteter som genomförts

Studiematerial om det mångkulturella samhällets utmaningar. Här finns handledningar för hur en skola kan arbeta med lektioner, temadagar, temaveckor och projektperioder.

Ytterligare ett studiematerial med ett par korta filmer på temat Mångfald och inkludering togs fram inför Folkhögskolans dag. Använd dem för diskussion och inspiration också vid något annat tillfälle. 
Folkhögskolornas arbete för mångfald och inkludering

Agera utan att diskriminera. Ulrika Sandin från Röda Korsets folkhögskola berättar om kursen som återkommer varje termin.

Antirasistisk projektledarkurs Scouten Emelie Nordell förverkligade sitt engagemang mot rasism och främlingsfientlighet genom att delta i en antirasistisk projektledarkurs. Ett samarbete mellan Vindelns folkhögskola och organisationen Expo.

Ame rome san!
I korta filmer möter du romer som delar med sig av sina kunskaper, erfarenheter och tankar. Du får veta en del av allt det positiva med att vara rom och få veta en del om romsk historia och kultur. Av en grupp romer på Skarpnäcks folkhögskola i samarbete med några av skolans lärare.