Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Open Source - fria och öppna programvaror

Open Source - fria och öppna programvaror

Open Source är ett populärt namn för fria och öppna programvaror för datorer. Den grundläggande tanken i grova drag är att programvarans källkod, dvs "ritningen" och "instruktionerna" för hur ett program fungerar, ska vara tillgängliga för alla och att vem som helst ska kunna nyttja det och utveckla det för sina egna syften.

Detta är Open Source

 

 

Rätt att ändra och sprida vidare
Så länge källan anges har man rätt att själv ändra och sprida det vidare, där man ska dela med sig till alla andra om man gör förbättringar och förändringar, alltid under samma villkor.

Begreppet översatt till svenska blir öppen källkod och denna etikett dök upp i slutet av 1990-talet, men tankar har funnits i mer än 25 år genom bl a Free Software Foundation.

Proprietär programvara
Motsatsen till Open source är proprietär programvara vilket är den mer traditionella sättet att licensiera ett datorprogram. Då är källkoden sluten och inte tillgänglig vilket betyder att användningen och villkoren för hur det kan spridas helt bestäms av de som skapat programmet.

Nackdelen med proprietära datorprogram är att om skaparen av programmet försvinner eller bestämmer sig för att sluta utveckla ett program så kan användaren drabbas.

Detta kan innebära att de som använder programmen tvingas använda omodern och kanske säkerhetsmässigt dålig mjukvara eller tvingas betala för uppgraderingar pga att t ex formaten på dokument och filer kräver detta, eller om uppgraderingen köps, så kräver den nya programvaran nyare och kraftfullare datorer för att fungera.

symbol för opensource

Ibland svårt att hitta och välja
När programvara är öppen källkod så finns det nästa alltid alternativ tillgängliga i någon annan form.

Nackdelen som användare av program med öppen källkod är att de ibland inte har de kanaler med kommersiell marknadsföring som de proprietära programmen har, kan vara något mindre avancerade än kommersiella alternativ, samt att det kan vara svårt att välja.

Detta pga att det finns många olika alternativ som det kan vara svåra att hitta information om. För programutvecklare är öppen källkod en mycket stor fördel då samverkansvinsterna, snabba utvecklingsvägar och tydligare licenser förenklar en hel del.

Folkbildning och Open Source har mycket gemensamt
Folkbildningen och rörelsen kring Open Source grundtankar har mycket gemensamt. Detta att man tror på att man tillsammans kan skapa något, tack vare att alla delar med sig av sin kunskap, samt de demokratiska värderingarna om att kunna påverka för att förbättra något.