Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Omställning

Omställning

Omställning handlar om att hitta nya sätt för mänsklig utveckling, sätt som tar hänsyn till planeten jordens begränsningar. 

Den industriella revolutionen och den ekonomiska tillväxt som den fört med sig har betytt enormt mycket för att förbättra levnadsvillkoren för människor i många delar av världen. Många lever längre och hälsosammare liv. Fortfarande tvingas dock över en miljard männsiskor att leva på mindre än 1,5 dollar om dagen. Samtidigt växer insikten att vår nuvarande produktions- och konsumtionsordning inte är förenlig med en hållbar hushållning av plantens resurser. Vi har en stor fattigdomskris samtidigt som vi har en växande klimat- och miljökris och en minskad biologisk mångfald.

Det dominerande synsättet från ekonomiska och politiska eliter är att vi ska lösa dessa kriser genom ökad ekonomisk tillväxt. Omställningsbegreppet och omställningsrörelsen har fötts som en kritk av denna föreställning. Tanken är att vi inte kan lösa kriserna med de lösningar som har orsakat dem. Framförallt har de rika och mest resursförbrukande länderna ett stort ansvar att hitta nya lösningar.   

Här på Folkbildningsnätet vill vi förstås bidra med många av de digitala resurser som finns inom detta område. Vi har här samlat förslag på studiematerial, boktips, länktips, TV-program och mycket mer.

Vår tanke är att dessa resurser fungerar att använda inom folkbildningen, som stöd i undervisning och studiecirklar, som underlag för diskussioner och fördjupningar.

Sidan kommer att kontinuerligt uppdateras och har du något tips på en bra resurs - mejla oss