Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Didaktik - hur lär vi?

Hand i hand med samhällets digitalisering förändras även förutsättningarna och möjligheterna inom hela utbildning - och utbildningsvärlden.

Vilka nya möjligheter medför digitaliseringen och vilken betydelse kan de ha för dig som lärare/ledare? Vilka nya möjligheter har dina elever/deltagare? Hur ser det ut i dag? Hur ser det ut imorgon? Vilka nya verktyg kan du använda? Leder den nya tekniken till en ny lärarroll? Vad innebär multimodalt lärande?

Didaktikens verktyg - en temasida från UR

Utbildningsradion (UR) har skapat en webbplats - Didaktikens verktyg - där målet är att stärka lärares multimodala kunskap och didaktiska kompetens genom ett webbaserat utbildningspaket för blivande och verksamma lärare. Vi vill med vår temasida ge förslag på hur vi inom folkbildningen kan använda denna gigantiska kunskapskälla för att öka vår kompetens inom området.

Didaktikens verktyg

SAMR-modellen (Lärande i det digitala samhället)

Hur kopplar man ihop teknik, pedagogik och didaktik? UR vill med denna webbsida bidra med kunskapsuppbyggnad om digitala medier för att de ska bli en självklar del i lärares utbildning, fortbildning och kompetensutveckling.

Vilka reflektioner får du när du har tittat på filmen? Vilka möjligheter innebär dagens digitala samhälle för lärandet och vilka färdigheter behöver vi för det livslånga lärandet? Kan alla använda den digitala tekniken idag?

Samtal om det flexibla lärandet

Ulrika Knutsson, Folkbildningsrådet samtalar med några erfarna folkbildare om sociala medier och folkbildning.
Vilken erfarenhet har du av nätbaserade kurser/studiecirklar? Hur jobbar din folkhögskola/studieförbund för att kunna erbjuda fler nätbaserade kurser?