Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Teman

Här har vi samlat innehåll som sträcker sig över flera ämnen. Temasidorna görs av redaktionen och det ofta tips från användare som gör att vi sätter samman dem. Det kan vara på områden där vi har mycket material men det ligger utspritt på sajten och det finns ett behov av att ta ett mer samlat grepp.

elever på Ljungskiles folkhögskola

Agenda 2030 - för en hållbar utveckling
Agenda 2030 - för en hållbar utveckling

Studiematerial för att sprida och fördjupa kunskapen om Agenda 2030 och för att inspirera folkhögskolornas pedagogiska arbete med hållbarhetsfrågorna. 

Det mångkulturella samhällets utmaningar
Det mångkulturella samhällets utmaningar

Vad menar vi med det mångkulturella samhällets utmaningar? Migrationen skapar nya möten, nya möjligheter och också nya konflikter. 

Novellen
Novellen

Idag finns ett ökat intresse för den korta berättelsen. Kanske kan återupptäckten av novellen ha att göra med tekniken, att det idag går att läsa eller lyssna på en novell från sin mobil och att det relativt korta formatet dessutom kan passa den som har ont om tid. 

Didaktik - hur lär vi?
Didaktik - hur lär vi?

Hand i hand med samhällets digitalisering förändras även förutsättningarna och möjligheterna inom hela utbildning - och utbildningsvärlden.

Läsfrämjande
Läsfrämjande

För dig som vill jobba med läsfrämjande har vi samlat boktips, UR-program, råd och inspiration. Idag finns det fler sätt att läsa, kanske kan läsplattan vara ett alternativ? Även information om vart man kan vända sig om har läsnedsättning. 

Lättläst - en angelägenhet för många
Lättläst - en angelägenhet för många

Att kunna läsa och förstå en text är en förutsättning för att vår demokrati ska fungera. Men för många kan språket vara något som hindrar i stället för att vara till hjälp. Det skrivs och talas om lättläst, lätt svenska och klarspråk. Vad är skillnaden?

Textiltorget
Textiltorget

Om olika textila tekniker men också tips på hur man lagt upp olika textila hantverkskurser.

Religionsdialog
Religionsdialog

Religionsdialogen befinner sig i förändring. Parallellt med den traditionella trosinriktade dialogen, växer det fram ett samarbete underifrån som utgår från gemensamma samhällsbehov. En gräsrotsdialog där folkbildningen spelar en aktiv roll.

Sex och samlevnad
Sex och samlevnad

Pedagogiska resursers temasida om sex och samlevnad! Vi har sammanställt den här temasidan åt dig som undervisar eller planerar att undervisa i ämnet inom folkbildningen. Förhoppningsvis kan den fungera som vägledning och inspiration.

Open Source - fria och öppna programvaror
Open Source - fria och öppna programvaror

Open Source är ett populärt namn för fria och öppna programvaror för datorer. Den grundläggande tanken i grova drag är att programvarans källkod, dvs "ritningen" och "instruktionerna" för hur ett program fungerar, ska vara tillgängliga för alla och att vem som helst ska kunna nyttja det och utveckla det för sina egna syften.

Omställning
Omställning

Omställning handlar om att hitta nya sätt för mänsklig utveckling, sätt som tar hänsyn till planeten jordens begränsningar. Kanske måste vi inse att vi har slagit i taket.