Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Studiematerial

Vi är säkra på att du som lärare har mycket material att dela med dig av. Sannolikheten är stor att det sitter någon annan lärare därute och ska undervisa om samma saker som du. Att dela med sig är att bry sig. Tillsammans lär man sig mer.

De flesta material nedan är sammanställda med funktionen Mina resurser som du har tillgång till om du loggar in.

Läs mer om Mina resurser här

De Globala Målen - Agenda 2030 - 17 mål för en hållbar framtid
De Globala Målen - Agenda 2030 - 17 mål för en hållbar framtid

Presentation av de 17 hållbarhetsmål som världens länder enades om i FN i september 2015. Målen ersätter de tidigare Millenniemålen och gäller för alla världens länder

Bild och konst: Art Journal/Bilddagbok
Bild och konst: Art Journal/Bilddagbok

I detta studiematerial har jag lagt ett par pdf-er med hur jag jobbar med Art Journal/Bilddagbok

Om att göra skärminspelningar
Om att göra skärminspelningar

Skärminspelning betyder att du spelar in det du gör på datorskärmen - t ex att du visar en powerpoint samtidigt som du pratar till. Spelar in en föreläsning, helt enkelt.

Kommunicera om matematik
Kommunicera om matematik

Kommunicera matematik (Kommat) är en lärresurs som lärare kan använda i sin matematikundervisning för att öka kommunikationen i klassrummet, vilket gör att de studerande utvecklar sin förståelse för ämnet.

Källa:

Färg- och materiallära - Akryl
Färg- och materiallära - Akryl

Studiematerialet är tänkt som ett läromedel som fungerar för alla som vill veta mer om hur man blandar färg från grunden. Detta skildars i tre katergorier av film som finns på hemsidan.

Källa:

Se alla studiematerial