Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 3203 träffar på Samhälle

Sortera på:
 1. Ljud

  Skolministeriet : Mamma, pappa, barn - stark norm i läroböcker

  2017-05-13

  Vilken möjlighet har barn som växer upp i regnbågsfamiljer att känna igen sig i sina skolböcker? Vi har granskat bilden av familjen i 20 läroböcker i samhällsorienterande ämnen som riktar sig till låg- och mellanstadieelever. I böckerna finns ...

  Källa:

 2. Ljud

  Barnaministeriet dokumentär : Saga, bloggen och cancern

  2017-05-12

  När Saga Lundin får besked om att hon har cancer bestämmer hon sig för att starta en blogg. Hon vill berätta för vänner och anhöriga vad som händer i hennes liv. Men snart får hon allt fler läsare. Hon skriver bloggen för att kunna läsa ...

  Källa:

 3. Video

  UR Samtiden - Efter Brexit : Kommissionens roll och vägen framåt

  2017-05-24

  Det är viktigt att få till ett bra utträdesavtal för alla, menar Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionen i Sverige. Överst på agendan står att lösa medborgarskapsfrågor för en miljon britter som bor och arbetar i annat EU-land ...

  Källa:

 4. Video

  UR Samtiden - Efter Brexit : Vad kan vi veta om Brexit innan det händer?

  2017-05-24

  Björn Fägersten, chef för Europaprogrammet på Utrikespolitiska institutet, menar att det faktaunderskott som många britter hade inför Brexit-omröstningen förmodligen spelade roll för resultatet. Håkan Jonsson, EU-expert och före detta diplomat, ...

  Källa:

 5. Video

  UR Samtiden - Efter Brexit : EU efter Brexit

  2017-05-24

  Eva Sjögren, Svenska institutet för Europapolitiska studier, ger en bild av vad som kan komma att hända i de olika institutionerna inom EU efter Brexit. Storbritannien har spelat en avgörande roll för utvecklingen av EU inom flera viktiga områden. ...

  Källa:

 6. Video

  UR Samtiden - Efter Brexit : Möjligheterna med Brexit

  2017-05-24

  Trots alla negativa effekter som förutspås på grund av Brexit - vilka skulle fördelarna för Sverige kunna vara? Ett panelsamtal med Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom Stockholms handelskammare, PM Nilsson, politisk redaktör Dagens Industri, och ...

  Källa:

 7. Video

  UR Samtiden - Efter Brexit : Handelsrelationer EU-Storbritannien efter Brexit

  2017-05-24

  Storbritannien vill ha ett fortsatt djupt och nära samarbete med EU-länderna även efter Brexit. Oscar Wåglund Söderström från Kommerskollegium berättar om vilka konsekvenser det kan bli för Sverige, såsom ökad administration, ökade kostnader, ...

  Källa:

 8. Video

  UR Samtiden - Efter Brexit : Sveriges och Europas ekonomier efter Brexit

  2017-05-24

  Storbritannien är mer beroende av EU ur ett handelsperspektiv än tvärtom, menar Cathrine Danin, avdelningen för makroanalys, Swedbank. Det gör att Brexit ekonomiskt främst kommer att drabba Storbritannien och Irland. Hon anser också att de ekonomiska ...

  Källa:

 9. Video

  UR Samtiden - Efter Brexit : Geopolitisk turbulens efter Brexit

  2017-05-24

  Björn Fägersten, chef för Europaprogrammet på Utrikespolitiska institutet, talar om vad Storbritanniens utträde ur EU kan komma att få för konsekvenser på säkerhetspolitiken i Europa och de transatlantiska relationerna. Anke Schmidt Felzmann, ...

  Källa:

 10. Video

  UR Samtiden - Kan juridik vara smart? : Kan juridik vara smart?

  2017-05-05

  Finns det innovativ juridik? Ulf Maunsbach är docent i juridik och berättar om juridiska innovationer. Han ger exempel på sådana som fört samhällsutvecklingen framåt, som aktiebolag och testamente. Etablerandet av aktiebolag är den kanske enskilt ...

  Källa:

 11. Video

  Nationen : Ortens historia

  2017-05-05

  Åren mellan 1965 och 1975 byggdes en miljon bostäder i Sverige. Projektet kallades miljonprogrammet och skulle lösa Sveriges bostadsbrist genom att förorter till de stora städerna byggdes. Journalisten Evyn Redar undersöker förortens historia ...

  Källa:

 12. Video

  UR Samtiden - Okritiskt tänkande på jobbet : Okritiskt tänkande på jobbet

  2017-05-05

  Hur blir vi mindre dumma? Mats Alvesson är professor i företagsekonomi och förklarar företeelsen "funktionell dumhet". Vad är det som gör att begåvade människor inte tänker självständigt och inte ställer kritiska frågor när de är på ...

  Källa:

 13. Video

  UR Samtiden - Vad är en kris? : Kris på sublokal nivå

  2017-05-16

  Hösten 2016 upptäcktes att vissa vattenprover i Nacka kommun inte var tjänligt som dricksvatten i ett område som drabbade 20 000 invånare. Per Jansson är säkerhetschef i Nacka och berättar här hur arbetet med information till allmänhet och ...

  Källa:

 14. Video

  UR Samtiden - Bok och bibliotek 2013 : Lyssna på mig

  2016-04-21

  Kan barn må bra under och efter en skilsmässa? Vad säger barnen? Hur kan litteraturen stödja barn i kris? Med Bris studie Lyssna på mig som utgångspunkt samtalar Bris' socionomer Sofia Grönkvist och Marie Angsell, författaren Mats Wänblad och ...

  Källa:

  Taggar:

 15. Video

  UR Samtiden - Bokmässan 2016 : Made by Sweden?

  2017-05-17

  Ett panelsamtal om hur svenskt debattklimat och svensk öppenhet sett ut historiskt och vilka möjligheter och hot står vi inför. 1766 infördes offentlighetsprincipen tillsammans med Sveriges första tryckfrihetsförordning. Båda beskrivs ofta som ...

  Källa:

 16. Video

  UR Samtiden - Vad är en kris? : Kris utifrån ett kommunperspektiv

  2017-05-16

  Vi har ett flertal kriser varje år i vår kommun, berättar Patrik Persson, säkerhetssamordnare i Norrköping. Om en skola brinner, vattnet är otjänligt eller om barn skadas så är det en kommunal kris. Till samhälleliga kriser räknas pandemier, ...

  Källa:

 17. Video

  Situation USA : Chicago

  2017-04-26

  Reggie Yates reser till Chicago för att undersöka vapenkultur, våld och rasism i USA. I Chicago blir en människa skjuten i genomsnitt varannan timme. Majoriteten av både offer och förövare är afroamerikaner. För att förstå våldskulturen ...

  Källa:

 18. Video

  UR Samtiden - Bokmässan 2014 : En bok, en författare - Bilal - på slavrutten till Europa

  2016-04-21

  Fabrizio Gatti är journalist. I hans bok "Bilal - på slavrutten till Europa" skildras den riskfyllda resan som människor gör för chansen till ett nytt liv i Europa. Författaren antar identiteten som irakkurdisk flykting och beger sig själv ut ...

  Källa:

 19. Video

  UR Samtiden - Psykisk ohälsa hos äldre : Trauman - en utmaning för äldreomsorgen

  2017-05-16

  Susanne Rolfner Suvanto är verksamhetsansvarig på Omvårdnadsinstitutet med stor erfarenhet av äldrevården och nationell utredare för regeringens kvalitetsplan för äldreomsorgen. Hon drar paralleller mellan de som överlevde förintelsen, de ...

  Källa:

 20. Video

  UR Samtiden - Psykisk ohälsa hos äldre : Satsning på psykisk hälsa hos äldre

  2017-05-16

  Jenny Söderlund är verksamhetsutvecklare på äldreförvaltningen i Uppsala kommun. Hon berättar om målbilder och arbetsmetoder för att upptäcka psykisk ohälsa bland äldre. En av metoderna är att utbilda så kallade förstahjälpare, biståndshandläggare ...

  Källa: