Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 565 träffar på Kultur

Sortera på:
 1. Artikel

  IT på konsthantverkslinje

  2014-03-28

  "Nya möjligheter för konsthantverkare att designa och presentera sina produkter" så lyder det fullständiga namnet på Företagarnas folkhögskolas projekt Projektet har syftat till att ge konsthantverkare nya verktyg att använda i ett formgivningsarbete ...

  Källa:

 2. Artikel

  Portfolio med CV och arbetsprover

  2014-03-28

  Våra konsthantverkselever söker efter avslutade folkhögskolestudier vidare till högre konstnärlig utbildning eller arbete. De har då behov av att på ett överskådligt och tilltalande sätt sammanställa t.ex. betyg, intyg och bilder på arbetsprover. ...

  Källa:

 3. Artikel

  Skapande ämnet som resurs i allmänna ämnen

  2014-03-28

  Arbetarörelsens folkhögskola i Göteborg vill få till stånd ett erfarenhetsutbyte som handlar om hur man arbetar med de skapande och de allmänna ämnena och samverkan mellan dessa. Projektet skulle vara ett forum där man gavs tid och möjlighet ...

  Källa:

 4. Artikel

  Datorstödd skissbearbetning

  2014-03-28

  Projektets upprinnelse var en nyfikenhet på datorns möjligheter till skissbearbetning inom det estetiska området. Önskemålet var att hos eleverna skapa ett större engagemang och förståelse för detta område. Vi ville även undersöka lämpliga ...

  Källa:

 5. Artikel

  Landsbygd - Storstad ett bildprojekt

  2014-03-28

  Att öka medvetenheten om bilders betydelse i dagens samhälle, fördjupa kunskapen om hur bilder skapas och ge möjlighet till eget bildskapande. Att få ökad kunskap om skillnader och likheter mellan att leva i Landsbygd och i Storstad. Möjligheter ...

  Källa:

 6. Artikel

  Projektledarutbildning för kulturarbetare

  2014-03-28

  Folkuniversitetet i Malmös utbildning av kursledare inom kulturområdet. För uppdragsutbildningar inom kulturområdet samarbetade Folkuniversitetet med Arbetsförmedlingen Kultur i Malmö. Deras ansvarsområde omfattade Skåne, Blekinge, Halland och ...

  Källa:

 7. Artikel

  Författarutbildning på distans

  2014-03-28

  Denna rapport granskar en kurs i skönlitterärt skrivande som ges på distans av Bona folkhögskola i Motala och fokuserar såväl problemen som fördelarna med denna metodik. Kommunikationen på kursen mellan elever och lärare utgörs i huvudsak ...

  Källa:

 8. Artikel

  Slöjd- och hantverk med distansstudier

  2014-03-28

  Ryavävar och träpallar - kan man slöjda på distans? Grebbestads folkhögskola redovisar i sitt projekt hur man arbetat med att starta distansstudier i slöjd- och hantverk. Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och länkar: Slöjd- och hantverk ...

  Källa:

 9. Artikel

  Det reflekterande skrivandet

  2014-03-28

  De studerande ska utveckla sin förmåga att förstå sig själv och sin omvärld genom att skriva en reflekterande dagbok där de kan lära sig hantera det skrivna ordet. Genom denna kan de öva sig i att "se vad som händer", reflektera över och ...

  Källa:

 10. Artikel

  Datorn som pedagogiskt arbetsredskap i musik- och teaterutbildningar

  2014-03-28

  Målet med projekten var att deltagarna skulle kunna använda datorn som ett pedagogiskt redskap för att dokumentera konserter och föreställningar. Dokumentationen innefattar också processen fram till ett färdigt resultat. Vårt huvudsyfte var ...

  Källa:

 11. Artikel

  Zornspelet - den vilda folkbildningen

  2014-03-28

  Zornspelet - På Mora folkhögskola har det sedan lång tid tillbaks funnits lång erfarenhet av traditionella teaterkurser. Nu var det dags att prova något nytt. Folkhögskolan ville med projektet visa hur en ettårig kurs på folkhögskolan kunde utvecklas ...

  Källa:

 12. Artikel

  Bild-bilda dig!

  2014-03-28

  Projektets mål var att i samarbete med eleverna bygga upp en egen, lokal bildbank samt ge besked om hur densamma kunde användas i olika former av det vardagliga skolarbetet, och i vilken mån inlärandet påverkades. Vid ItiS-arbetets start var inblandade ...

  Källa:

 13. Artikel

  Datorn som redskap i estetiskt praktiska studier

  2014-03-28

  Fyra folkhögskollärare utvecklar metoder att föra in IT i olika estetiskt inriktade undervisningssituationer: lyrikskrivande, videofilm och teater. Försökens syfte är att övervinna skeptiska eller negativa attityder mot IT-teknik bland konstnärligt ...

  Källa:

 14. Artikel

  Läslust vid Härnösands folkhögskola

  2014-03-28

  I vårt arbete med ITiS har vi försökt att hitta något som för kursdeltagarna framåt både vad det gäller personlig utveckling och datoranvändning. Vi bestämde oss för att arbeta med programmet PowerPoint som gör det möjligt att arbeta både ...

  Källa:

 15. Artikel

  Museet som pedagogisk resurs och lärande miljö i folkhögskolan.

  2014-03-28

  Hur man kan fördjupa "museendet" i ett vuxenutbildningssammanhang. Skinnskattebergs museieprojekt visar hur man kan fördjupa det didaktiska samtalet mellan museet och folkhögskolan och utveckla spännande lärmiljöer, utanför det traditionella ...

  Källa:

 16. Artikel

  Bild & Form - D

  2014-03-28

  Medborgarskolan Västerbotten, Umeå har genomfört ett CFL-projekt kring foto och bild Projektet syftar till att skapa foto och bildkurser på distans. Tonvikten i arbetet ligger på framställningen av undervisningsmaterialet. Studiematerialet som ...

  Källa:

 17. Artikel

  Utställning på webben

  2014-03-28

  Utställning är sedan många år en pedagogisk metod, på foto/video- och de textilestetiska kurserna, för att redovisa elevernas arbeten. Utställningsarbetet är ett stort arbetsprojekt som kräver mycket tid och engagemang från lärare och elever. ...

  Källa:

 18. Artikel

  Det virtuella kulturhuset?

  2014-03-28

  Är det konstnärligt och pedagogiskt fruktbart att använda modern interaktiv teknologi för att överbrygga gränser och skapa möten mellan olika konstformer? På jakt efter svaret på den frågan skapades projektet "det virtuella kulturhuset" vars ...

  Källa:

 19. Artikel

  Den kreativa processen

  2014-03-28

  Vi vill skapa en kunskapsbank genom att dokumentera den kreativa processen med ett planerat och väl definierat digitalt arbetssätt. I det skapande arbetet kan det vara svårt att visa den kreativa processen, resultaten är ofta praktiska och visuella. ...

  Källa:

 20. Artikel

  Draw a map to get lost, Yoko Ono möter ingenjör Andrée

  2014-03-28

  Ett kombinerat konst och ITIS - projekt med syfte att lyfta fram bildens språkliga aspekter och att i lärprocessen använda sig av ett lite annorlunda sätt att utöva ämnesövergripande verksamhet. Viebäcks konstskola har under en tid varit i färd ...

  Källa: