Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 1867 träffar på Folkbildning

Sortera på:
 1. Ljud

  Didaktorn : Piska för pojkar

  2017-10-17

  Vad händer med killarna? En stor grupp pojkar lämnar skolan utan att nå kunskapsmålen. Det samtidigt som allt fler tjejer pluggar vidare och allt fler jobb kräver utbildning. Journalisten Emma Leijnse har tittat på vad som händer med pojkarna ...

  Källa:

 2. Video

  Utvärdering av FlexLär 2013

  2015-09-10

  Under våren och sommaren 2013 har Folkbildningsrådets uppdrag med flexibelt lärande utvärderats. Här en intervju med Martin Burman, ansvarig för utvärderingen Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 3. Video

  UR Samtiden - Bokmässan 2017 : Det som är kvar när vi glömt vad vi lärt oss

  2017-10-13

  Vad är bildning? Handlar det om det vi minns av latinläxor, kunganamn, stora krig och diktcitat? Det som, för att citera Ellen Key, är kvar sedan vi glömt allt vad vi lärt oss? Betraktas den humanistiska bildningen som mer eftersträvansvärd ...

  Källa:

  Taggar:

 4. Ljud

  Didaktorn : Hbtq-stress

  2017-10-17

  Att tillhöra en minoritet kan vara stressande och stress påverkar inlärningen negativt. Matilda Wurm är psykolog med inriktning på hbtq och har forskat om kompisrelaterad stress. Hon menar att det finns skäl för lärare att ha lite extra fokus ...

  Källa:

 5. Artikel

  Fria internationella universitetskurser

  2017-10-09

  En stor tillgång är att det finns fri vidareutbildning bara ett par klick bort. Vi tipsar om några av de bästa Så kallade MOOC-kurser - Massive Open Online Courses - där den senaste tekniken kombineras med de främsta kunskapsförmedlarna. Testa ...

  Källa:

 6. Webbsida

  edX - Free online courses

  2017-10-03

  Vidareutbildning för alla som vill förkovra sig. Öppna kurser på amerikanska universitet. About: "EdX is a non-profit created by founding partners Harvard and MIT" Här en demo om du är nyfiken på hur edX fungerar. https://www.edx.org/ Dela: Facebook ...

  Källa:

 7. Video

  UR Samtiden - Bokmässan 2017 : Bildning, mod och motstånd

  2017-10-13

  Vad får en människa att visa mod utöver det vanliga? Anders Kompass arbetade tidigare för FN och gick emot tystnadskulturen då han avslöjade FN-soldaters sexuella övergrepp mot barn i Centralafrika. Ingrid Le Roux har länge arbetat i Sydafrika ...

  Källa:

 8. Video

  UR Samtiden - Bokmässan 2017 : Fri tanke, fri forskning och andra fina ord

  2017-10-18

  Universitet och högskola förknippas med forskning, bildning och kunskapsförmedling, men villkoren förändras snabbt. Idag hanteras dessa institutioner som företag med fokus på resultat och effektivitet. Samtidigt anpassas utbildningar alltmer ...

  Källa:

 9. Ljud

  Didaktorn : Problematisk skolfrånvaro

  2017-10-17

  Frånvaro från skolan kan snabbt bli permanent, därför måste varje skolfrånvaro ses som ett akut problem och hanteras därefter. Det säger Malin Gren Landell, psykolog som forskat i skolfrånvaro. Ett problem är att idag saknas en nationell definition ...

  Källa:

  Taggar:

 10. Video

  UR Samtiden - Bokmässan 2017 : Bildningskommissionen

  2017-10-13

  Begreppet bildning kan stå för en frigörande process där människan med hjälp av kunskap kan utvecklas, men vissa förknippar det med borgerliga ideal och förtryckande strukturer. Är bildningsbegreppet användbart idag? Kan man tänka sig ett ...

  Källa:

  Taggar:

 11. Artikel

  Folkbildningens forskardag 2017

  2017-09-28

  Årets konferens tar upp den reflekterande folkbildaren i en ny omvärld. Vad händer med folkbildningens kunskapssyn och arbetsformer när det ställs krav på professionell hantering, kvalitet och resultat? Vilka är "icke-deltagarna"? - Andreas Fejes, ...

  Källa:

 12. Ljud

  Lärarrummet : Yrkesutbildning med språkstöd

  2017-10-17

  På yrkesutbildningen i Stenungsund kan SFI-elever söka till olika utbildningar som erbjuder språkstöd. Utbildningarna genomförs i tätt samarbete med olika branscher och målet är att eleverna dels ska bli bättre på svenska men också få ett ...

  Källa:

 13. Video

  UR Samtiden - Framtidens lärande 2017 : Samarbete och kunskapsdelning för bättre resultat

  2017-09-26

  George Berwick har utvecklat London Challenge, ett program där samarbete och kunskapsdelning mellan skolor kraftigt förbättrat resultaten för skolorna i London. Här berättar han hur man kan arbeta med kollegialt lärande och om hur skolor med ...

  Källa:

 14. Ljud

  Lärarrummet : Att locka fram det bästa hos pedagogen

  2017-10-17

  Hur når jag som lärare bättre fram till mina elever och hur får jag fler att bli engagerade? Hur ska jag skapa bättre arbetsro i klassrummet? Det är ett par exempel på frågor som lärare kan gå och grunna på. Lärarcoachen Andreas Hernvalds ...

  Källa:

 15. Artikel

  Vad händer på Folkbildningsnätet framöver?

  2017-08-25

  Vad händer på Folkbildningsnätet framöver? - Folkbildningsnätet är ett av flera uppdrag för FSO. Under 2017 pågår en omställning och utvärdering av vilken verksamhet som ska bedrivas inom ramen för uppdraget. Här följer i korthet något ...

  Källa:

 16. Ljud

  Didaktorn : Våga ta några smällar

  2017-10-17

  Vilken roll ska egentligen förstelärarna spela på landets skolor? Och hur kan de motiveras att våga ta några smällar för skolutvecklingens skull? De frågorna ställer läraren och skolutvecklaren Per Kornhall i sin bok "Förstelärare: en handbok". ...

  Källa:

 17. Video

  UR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring : Ett internationellt perspektiv på skolledning

  2017-10-06

  Vilken betydelse har en rektors hälsa för elevernas chanser att få en så bra skola som möjligt? Stephan Huber är professor vid Pädagogische Hochschule Zug i Schweiz. Han delar med sig av internationella studier om utmaningar i pedagogiskt ledarskap ...

  Källa:

 18. Video

  UR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring : Skolan som välfärdsagent

  2017-10-06

  Vilka utmaningar står skolan och dess ledare för när det gäller att utbilda för det demokratiska samhället? Olof Johansson är professor i statsvetenskap vid Umeå universitet. Han berättar om den senaste forskningen. Vilka metoder använder ...

  Källa:

 19. Video

  UR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring : Pedagogiskt ledarskap i förändring

  2017-10-06

  Vad är det pedagogiska ledarskapet? Niclas Rönnström är utbildningschef på rektorsprogrammet vid Stockholms universitet. Han berättar om hur synen på pedagogiskt ledarskap har förändrats genom tiderna, från att betraktas som flum till att ...

  Källa:

 20. Video

  UR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring : Skolledning och det organisatoriska ledarskapet

  2017-10-06

  Vem är det egentligen som leder skolan? Jan Löwstedt är professor i företagsekonomi vid Stockholms Universitet. Han menar att skolans värld är allt mer komplex, vilket leder till att skolan struktureras och styrs allt mer och rektorsrollen hamnar ...

  Källa:

  Taggar: