Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 65 träffar på distansutbildning och Folkbildning inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Artikel

  Avstånd och närhet i studiesituationen

  2014-03-28

  Projekt som vände sig till kursdeltagare med sociala handikapp såsom panikångest och andra sociala fobier. Syftet med projektet var att bidra till att undanröja studiehinder för människor med sociala funktionsnedsättningar. Ett annat syfte var ...

  Källa:

 2. Artikel

  Brunnsviks Ord

  2014-03-28

  Målet med projektet var att vända sig till personer med låg utbildning och till kvinnor som inte är vana att fatta pennan och skriva ner sina tankar. Distanskursen bedrevs via internet på kvarts- eller halvfart. Gemensamma träffar ägde rum på ...

  Källa:

 3. Artikel

  Business English & Östersjökunskap

  2016-04-13

  Projekt där ett av syftena var att få möjlighet att introducera distansutbildning som undervisningsform på Litorina folkhögskola, något man inte haft tidigare. Ytterligare ett syfte var att erbjuda en kurs i efterfrågade ämnen som var flexibel ...

  Källa:

 4. Artikel

  CFL - skrifter om flexibelt lärande

  2017-10-13

  Rapporter producerade av CFL - Nationellt centrum för flexibelt lärande - åren 2001 - 2007 Dessa skrifter finns också i tryckta versioner och kan, med reservation för att någon rapport har tagit slut - beställas från Folkbildningsrådet. Maila ...

  Källa:

 5. Artikel

  Cirkla på Facebook

  2015-09-22

  Syftet med projektet var att undersöka om det var möjligt att bedriva studiecirklar på Facebook, och i så fall vilken typ av cirklar som passar bäst. Man utredde även om det behövdes någon form av vidareutbildning eller stöd kring en eventuell ...

  Källa:

 6. Webbsida

  Coursera

  2017-12-27

  Fria kurser från några av de mest kända amerikanska universiteten. Efter enkel och fri registrering kan man anmäla sig till olika distanskurser med en stor spännvidd. Ett 30-tal olika universitet i USA står bakom sidan som är tydlig och lättöverskådlig. ...

  Källa:

 7. Artikel

  Den första globala Nätfolkhögskolan

  2014-03-28

  Vår lärande organisation skall skaffa kunskap /verktyg/ mallar som vi kan använda på våra digitaliserade kurser. Målet var att all kursverksamhet finns på distans enligt skolans måldokument. Digitaliserade kurser skall öka flexibiliteten, mångfalden ...

  Källa:

 8. Artikel

  Distanscenter för lågutbildade

  2014-03-28

  Grimslövs folkhögskolas projekt riktat till lågutbildade kvinnor Kursdeltagarna i projektet var lågutbildade kvinnor i Alvesta kommun. Efter två introduktionsveckor på folkhögskolan studerade de svenska, engelska, samhällskunskap och data på ...

  Källa:

 9. Artikel

  Distansstöd ny möjlighet i samverkan med seniorer i Göteborg

  2014-03-28

  NBV Göteborg och Bohus län har haft seniorföreningarnas kursverksamhet som utgångspunkt för att utveckla distansverksamhet Syftet med projektet är att utveckla en fungerande modell för att driva kurser helt eller delvis på distans inom avdelningen ...

  Källa:

 10. Artikel

  Distansutbildning grundläggande data

  2017-12-27

  Folkuniversitetet i Uppsalas modellutveckling av distansstudier i nybörjardata Projektet syftade till att utveckla en modell för en distansstudiecirkel i data på absolut grundläggande nivå. Målgruppen var huvudsakligen personer utan datakunskaper ...

  Källa:

 11. Artikel

  En ansats till metod för distansundervisning

  2014-03-28

  Under kalenderåret 2002 arrangerades den första upplagan av Ledarskapsutbildning för evenemangsproducenter (EPU). Utbildningen genomfördes på två orter, Linköping och Hultsfred. Under perioderna i Hultsfred bedrevs kärnämnesstudier på distans ...

  Källa:

 12. Artikel

  En chans med distans

  2014-03-28

  Medborgarskolan Jämtland - Härjedalen har genomfört ett CFL-projekt för att öka kompetensen kring det flexibla lärandet Projektet vill bana väg för att kunna erbjuda delar av den ordinarie verksamheten som distanskurser. Detta innebär att utveckla ...

  Källa:

 13. Artikel

  Familjeverkstan

  2014-03-28

  Familjeverkstan är ett föräldrastödsmaterial framtaget av Folkhälsoinstitutet, det syftar till att stödja föräldrar med barn i åldern 3-11 år. Projektets syfte var att öppna upp Familjeverkstan även för dem som inte, lika lätt, kunde ta ...

  Källa:

 14. Artikel

  Finjala

  2014-03-28

  Finjala med ursprung i Valla folkhögskola prövar nya sätt att utveckla folkbildningen Finjalaprojektet är en 30 veckors folkhögskolekurs för folkbildare/projektledare. - 5 teman: studiecirkel, ledarskap, projektkunskap, kulturprogram och folkbildning ...

  Källa:

 15. Artikel

  Flexibla möjligheter i vardagen

  2016-04-13

  Projekt vars syfte var att introducera IKT till ovana IKT-användare inom speciella målgrupper och få dem att mötas både i när- och distanslärande. Vid dessa möten kunde man byta erfarenheter och lära sig av varandra för att öka sin egen förståelse ...

  Källa:

 16. Artikel

  FlexLär 2009 - Folkbildningens grunduppdrag

  2014-09-12

  Här nedan presenteras fem projekt som beviljats projektmedel för folkbildningens flexibla lärande 2009. Att bygga broar med bliss - ett demokratiprojekt - Syftet med projektet var att ge blissanvändares stödpersoner en digital delaktighet utifrån ...

  Källa:

 17. Artikel

  FlexLär 2011 - Pilotprojekt

  2014-09-12

  Här nedan presenteras 10 projekt som beviljats projektmedel för folkbildningens flexibla lärande 2011. 55 55+ på nätet - Syfte med pilotprojektet 55+ på nätet var att prova nya metoder i studiecirkelverksamheten genom så kallad "Blended learning" ...

  Källa:

 18. Artikel

  Folkbildningens öppna lärresurser 2010

  2014-11-13

  Här hittar vi 18 spännande, nyfikna och framåtsyftande studiematerial gjorda av och för folkbildare inom Flexlär 2010. Öppna lärresurser (eller OER - Open Educational Resources) är öppna för alla som vill lära och och upptäcka tillsammans ...

  Källa:

 19. Artikel

  Folkbildningen och internet – reflektioner utifrån

  2014-03-28

  Per Johansson, tankesmedjan Infontology, skriver om hur internet och samhällets digitalisering utmanar och förändrar folkbildares roll och på vilket sätt folkbildningen är viktig i dagens och morgondagens samhälle. Av: - Per Johansson, infontology.org ...

  Källa:

 20. Artikel

  Folkbildningsnätet ett verktyg för distansstudier som en resurs i skolans vardag

  2014-03-28

  Syftet med projektet är bland annat att datorerna skall vara ett naturligt redskap för våra elever, inte bara för informationssökning utan även för kommunikation/möten mellan människor. Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och länkar: Projektmaterial

  Källa: