Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 1131 träffar på Artikel och Livsåskådning inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Artikel

  Communities - folkbildning på ungas vis

  2014-03-28

  Projektet kretsar kring "Apberget", en lokal internetsajt och en digital mötesplats för tusentals ungdomar i Umeå med kranskommuner. Drivs av ABF Södra Västerbotten och pågår aktivt augusti 2005-sommaren 2006, (med tid för utvärdering och resultatspridning ...

  Källa:

 2. Artikel

  Constructing the adult learner - a governmentality analysis

  2014-03-28

  Varifrån kommer begrepp som livslångt lärande och vuxenutbildning och vilka föreställningar bygger de på? Hur används de för att försöka styra människor och samhälle? Dessa frågor undersöker Andreas Fejes i sin doktorsavhandling. Så här ...

  Källa:

 3. Artikel

  CSN - strukturellt hinder

  2015-05-13

  En film producerad av Röda korsets folkhögskola. Filmen belyser brister i regelverket kring studiestöd och hur det påverkar människor som kommer till Sverige och behöver studera för att vidareutbilda sig och få jobb. Dela: Facebook Twitter E-post

 4. Artikel

  Databaser för inventeringar och elevarbeten

  2014-03-28

  Vår tanke var och är alltså att skapa systematiska och hållbara databaser för de inventeringar och det material som genereras inom Vilt- och naturvårdslinjen. Vi behöver bra och stabila system för att datalägga de olika inventeringarna som ...

  Källa:

  Taggar:

 5. Artikel

  Datakunskap: att göra en designkontroll i hantverk (Pdf)

  2017-09-21

  Om du vill tex virka ett överkast, men är osäker på om din design kommer att se bra ut i större format, så kan du kolla den med hjälp av Paint och Word. Du behöver: digitala foton ...

 6. Artikel

  Datakunskap: att jobba med bilder i Paint (Pdf)

  2017-09-21

  Här går jag igenom hur du jobbar med bilder i programmet Paint. jag förminskar och beskär bilden. Du behöver: intankade bilder från kamera eller mobil, programmet Paint (finns i de flesta pc-datorer ...

 7. Artikel

  datakunskap: att jobba med skannade bilder i Photoshop (pdf)

  2015-03-03

  Om du skannar in något och inte är nöjd med färgskalan, så kan du jobba med Photoshop och ändra färgerna. Du behöver skanner, jag använder Canoscan 4400F, Photoshop och blad eller bilder ...

 8. Artikel

  Datamatte som pedagogisk modell

  2014-03-28

  Bona folkhögskola har provat olika pedagogiska modeller för arbetet med matematikämnet med syfte att i mångt och mycket frångå matematikboken. Matematik är ett av de ämnen som vi på Bona folkhögskola upplever att eleverna känner sig som mest ...

  Källa:

 9. Artikel

  DataNytta

  2014-03-28

  Att personer som fortfarande har ringa eller ingen erfarenhet av arbete med dator/IT, ska förvärva de kunskaper och vana som erfordras, för att bättre ta del av information, till nytta och nöje för sin egen tillvaro. Projektbeskrivning - Speciell ...

  Källa:

 10. Artikel

  Datateknisk samverkan mellan två klasser på Ljungskile folkhögskola

  2014-03-28

  Inom ramen för ITiS-projektet bestämde vi fyra lärare från allmänna linjen att försöka åstad-komma ett kunskapsutbyte mellan klasserna med datorn som verktyg. Klasserna representerar olika intresseområden och har olika pedagogisk inriktning. ...

  Källa:

 11. Artikel

  Data för nybörjare

  2014-03-28

  Studieförbundet Bilda region Nord syftar med sitt projekt att tillgänliggöra det flexibla lärandet inom sitt verksamhetsområde Slutord - Människor med önskan om att gå datakurs har fått göra det i någon av våra datastugor för att lära ...

  Källa:

 12. Artikel

  Data - en väg till det Svenska språket

  2014-03-28

  Studiefrämjandet i Umeå verkar för integration genom att utveckla metoder i svenskundervisning Projektets syftar till att ge målgruppen invandrare med bristfälliga kunskaper i svenska ett verktyg till det svenska språket. Det görs med hjälp ...

  Källa:

 13. Artikel

  Datorkunskap – en nyckel till informationssamhället

  2014-03-28

  Ett ITiS-projekt om grundläggande datorutbildning. Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och länkar: Hämta dokument här

  Källa:

 14. Artikel

  Datorn i språkundervisningen

  2014-03-28

  ett projekt vid Medborgarskolan i Stockholms län Projektets syfte har varit att integrera datorn som pedagogiskt hjälpmedel i språkkurser. Den pedagogiska idén bygger på att alla sinnen med språkdataprogrammets hjälp skall stimuleras för att ...

  Källa:

 15. Artikel

  Datorn som pedagogiskt arbetsredskap i musik- och teaterutbildningar

  2014-03-28

  Målet med projekten var att deltagarna skulle kunna använda datorn som ett pedagogiskt redskap för att dokumentera konserter och föreställningar. Dokumentationen innefattar också processen fram till ett färdigt resultat. Vårt huvudsyfte var ...

  Källa:

 16. Artikel

  Datorn som redskap i estetiskt praktiska studier

  2014-03-28

  Fyra folkhögskollärare utvecklar metoder att föra in IT i olika estetiskt inriktade undervisningssituationer: lyrikskrivande, videofilm och teater. Försökens syfte är att övervinna skeptiska eller negativa attityder mot IT-teknik bland konstnärligt ...

  Källa:

 17. Artikel

  Datorn - kompensatoriskt hjälpmedel & stöd vid inlärning för vuxna med läs- & skrivsvårigheter

  2014-03-28

  Utgångspunkten för vårt arbete är att försöka utröna om ökad datavana och databaserade hjälpmedel och läromedel är till hjälp för elever med läs- och skrivsvårigheter. Vi ville få svar på frågan: - Har dator och IT hjälpt dig i dina ...

  Källa:

 18. Artikel

  Datorstödd skissbearbetning

  2014-03-28

  Projektets upprinnelse var en nyfikenhet på datorns möjligheter till skissbearbetning inom det estetiska området. Önskemålet var att hos eleverna skapa ett större engagemang och förståelse för detta område. Vi ville även undersöka lämpliga ...

  Källa:

 19. Artikel

  Definition av religion

  2014-03-28

  Innebörden av begreppet religion sträcker sig från idé till en personlig Gud. Den närvaro av något "större" som många människor upplever har fått många namn. Benämningarna spänner allt från abstrakt "idé" till personlig "Gud". För en ...

  Källa:

 20. Artikel

  Dela internetuppkoppling - iPhone till iPad

  2014-08-06

  Filmen visar hur du kan dela internetuppkoppling mellan en iPhone till en iPad. Filmen är gjord av PhoneHouse. ) Dela internetuppkoppling iPhone - iPad - För att kunna koppla upp din iPad så behövs en uppkoppling. Här visas hur du kan dela ut uppkopplingen ...