Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 24 träffar på ikt

Sortera på:
 1. Artikel

  Arbeta i grupp i undervisning och studier

  2014-03-28

  Arbetslaget vill kunna förnya och förbättra undervisningen och anpassa den till de nya arbetsformer som IT möjliggör. Arbetslaget vill kunna förnya och förbättra undervisningen och anpassa den till de nya arbetsformer som informationstekniken ...

  Källa:

  Taggar:

 2. Webbsida

  Digitala verktyg

  2017-10-11

  En personlig sammanställning av verktyg som är användbara i det pedagogiska arbetet. Länkarna är utvalda för skolsammanhang men här finns mycket som är användbart för den som vill jobba med att kommunicera och presentera digitalt. http://www.patriciadiaz.se/lanksamlingar/digitala-verktyg/ ...

  Källa:

 3. Artikel

  Digital portfolio

  2014-03-28

  Hur kan man utveckla bra former för dokumentation och arkivering av material? Hur kan detta användas som stöd för lärandet och deltagarens kunskapsutveckling? För denna kurs saknas i stor utsträckning anpassad kurslitteratur. Det innebär att ...

  Källa:

  Taggar:

 4. Artikel

  Distansundervisning med datorkommunikation

  2014-03-28

  Ett projekt kring kompetensutveckling i syfte att bättre kunna möta efterfrågan av distansutbildningar. Behovet av distanskurser har ökat under årens lopp För att möta den växande efterfrågan på distanskurser har vi både genomgått en kurs ...

  Källa:

  Taggar:

 5. Artikel

  En dag på stranden

  2014-03-28

  Syftet med vår studie var att studera teknikanvändande bland olika grupper av folkhögskoleelever. Vi valde att göra en jämförande studie mellan elever på allmän linje och elever på skolans SOL-linje med avseende på teknikanvändande. Vi var ...

  Källa:

  Taggar:

 6. Artikel

  En reflektion över dataundervisning och samarbete

  2014-03-28

  Vi var från början några lärare på Birkagårdens Folkhögskola som hade en idé om att tillsammans med eleverna på vår skola, som också har datakunskap på schemat, göra en egen hemsida. Att göra en hemsida kräver att man behärskar många ...

  Källa:

  Taggar:

 7. Artikel

  Folkbildningens IT-mönster

  2014-03-28

  Kartläggning och analys av nuläge och förutsättningar att använda modern informationsteknik Rapporten handlar om hur folkhögskolor och studieförbund har tagit till sig och använder ny teknik. Syfet är att ge kunskaper om hur IT integreras i ...

  Källa:

  Taggar:

 8. Artikel

  För Botkyrka i Sverige

  2014-03-28

  Vi var eniga i gruppen om att vi ville satsa på de elever som var lågutbildade och har relativt dåliga kunskaper i svenska språket. Målsättningen kom att bli delvis uppfylld, eftersom vi beslöt att genomföra vårt projekt i Bas-klassen. Elevsammansättningen ...

  Källa:

  Taggar:

 9. Artikel

  Gemensam reflektion om lärande på internet

  2014-03-28

  Vi fokuserar utvecklingsarbetet på kursdeltagarnas möjlighet att använda tekniken i distans-kursen till att genomföra gruppreflektioner kring utbildningens olika delar. Vi fokuserar också på kursdeltagarnas möjlighet till social interaktion på ...

  Källa:

  Taggar:

 10. Artikel

  Grundkurs i IT-stött lärande

  2014-03-28

  Syftet med projektet har varit att utveckla en grundkurs i hur man använder IT-stöd som en integrerad del i undervisningen. Syftet med projektet har varit att utveckla en grundkurs i hur man använder IT-stöd som en integrerad del i undervisningen. ...

  Källa:

  Taggar:

 11. Artikel

  ITIS slutrapport

  2014-03-28

  Rapport om ITiS-arbetet på Klarälvdalens folkhögskola Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och länkar: Projektmaterial

  Källa:

  Taggar:

 12. Artikel

  ITiS-rapport från Jämshögs folkhögskola

  2014-03-28

  En rapport från ITiS-arbetet på Jämshögs folkhögskola · att bygga upp kunnande och rutin kring användandet av datorer och nätverk för kurs- administration och kurs/tema/lektionsplanering. Tanken är att scheman, kursinstruktioner, studiematerial ...

  Källa:

 13. Artikel

  ITis-rapport från Västerås folkhögskola

  2014-03-28

  Projektet fokuserade på att hitta metoder mot återkommande problem på den allmänna linjen på distans, som till exempel avhopp. Västerås folkhögskola har som sin största verksamhet så kallade "allmänna kurser". En av dessa bedrivs sedan höstterminen ...

  Källa:

  Taggar:

 14. Artikel

  IT-baserat Temaarbete

  2014-03-28

  Rapporten innehåller först en övergripande beskrivning om ITiS arbetets utformande på vår skola, som sedan länge arbetat med övergripande tema. Lärarna i vårt ITiS arbetslag har varit uppdelade i mindre grupper beroende på vilka klasser man ...

  Källa:

  Taggar:

 15. Artikel

  Learn loop -ett verktyg för kommunikation och nya pedagogiska former

  2014-03-28

  Vår idé var att skapa en mötesplats på nätet för Långholmens elever och lärare. Där skulle lärarna kunna lägga in information och aktuella uppgifter för eleverna och på så sätt förbättra kommunikationen. Även om vi är en liten skola ...

  Källa:

  Taggar:

 16. Artikel

  Mind-map

  2014-03-28

  ITiS-projektet har namnet Mind-map och handlar om hur man med datorns hjälp kan strukturera sina kunskaper och anteckningar på ett tilltalande sätt Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och länkar: Hämta dokument här

  Källa:

  Taggar:

 17. Artikel

  människan på 1900-talet

  2014-03-28

  ITiS-projekt på Malungs folkhögskola Mål med projektet: Att ge personal och kursdeltagare träning i distansstudier. Att ge kursdeltagarna träning i initiativförmåga och samarbete. Att ge personal och kursdeltagare träning i att använda ny teknik. ...

  Källa:

 18. Webbsida

  Omvärldsbloggen - skolans digitalisering

  2017-10-10

  Kunskap och idéer om digitalisering för att komma till nytta i skolornas strategiska arbete. Omvärldsbloggen håller dig uppdaterad om aktuella händelser inom området IT och lärande, både i Sverige och utomlands. Missa inte fliken pedagogsajter. ...

  Källa:

  Taggar:

 19. Artikel

  Power Point - folkhögskolan presenterar sig

  2014-03-28

  Syftet med projektet: ett led i att integrera IT-verktyget i allmänna linjens alla ämnen och därmed göra IT till ett naturligt verktyg i de pedagogiska processer som vi använder oss av. Erfarenheter har visat att IT mycket väl kan förenas med ...

  Källa:

  Taggar:

 20. Artikel

  Projekthandledning

  2014-03-28

  Den Sociala Profilen på Birka fhsk genomförde ett sexveckors projektarbete, där komponenterna PBL, elevaktivitet och ämnesintegration sedan tidigare ingår. Detta kompletterades med handledning via First Class. Via Folkbildningsnätet kunde eleverna ...

  Källa:

  Taggar: