Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 49 träffar på folkbildning

Sortera på:
 1. Artikel

  Att se världen annorlunda

  2017-05-05

  Ecuadors ursprungsbefolknings globala dilemma och deras kamp för alternativ utveckling Uppsats skriven av Emilia Rekestad i kursen "Att undervisa för demokrati och global förståelse" VT-03, Linköpings Universitet. Inledning Under vintermånaderna ...

  Källa:

 2. Webbsida

  Bakgrundsmaterial - Folkhögskolor

  2014-03-28

  Här kan du hitta folkhögskolornas rapporter till framsynsarbetet Följande folkhögskolor har lämnat material till framsynsarbete - med länken kan du hitta hela deras bakgrundsmaterial. Se material här Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 3. Webbsida

  Bilda

  2018-02-02

  Studieförbund för kyrka och samhälle. Bilda är ett studieförbund med livsåskådning som specialitet. De ser som sin uppgift att skapa frizoner för människor som tänker och funderar. "Där inga tankar är fel. Där man möts och utvecklar sina ...

  Källa:

 4. Webbsida

  CEAAL - Consejo de Educación de Adultos de América Latina

  2014-03-28

  Latinamerikanskt nätverk för folkbildning och vuxenutbildning CEAAL har 179 medlemsorganisationer från 21 olika länder i Latinamerika. På sidan finns nyhetsbrev, boktips, information om olika seminarier och presentation av CEAAL:s olika program. ...

  Källa:

 5. Video

  Civilsamhället och samhällskontraktet - del1

  2016-11-03

  Filip Wijkström, professor vid Stockholms Universitet och Handelshögskolan, föreläser om civilsamhällets roll i samhällsutvecklingen. Föreläsningen hölls i samband med Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisations (RIOs) kongress den 21 mars ...

  Källa:

 6. Artikel

  Constructing the adult learner - a governmentality analysis

  2014-03-28

  Varifrån kommer begrepp som livslångt lärande och vuxenutbildning och vilka föreställningar bygger de på? Hur används de för att försöka styra människor och samhälle? Dessa frågor undersöker Andreas Fejes i sin doktorsavhandling. Så här ...

  Källa:

 7. Webbsida

  Deltagares upplevelse

  2017-12-21

  av folkbildning - Det här borde alla få pröva! av Sam Paldanius Rapporten handlar om vad före detta deltagare i folkhögskoleutbildning tänker och tycker om sina studier i efterhand. Studien ingår som en delbetänkande i den statliga utvärderingen ...

  Källa:

 8. Artikel

  En folkhögskolemässig anda i förändring

  2018-01-25

  En studie av folkhögskoleanda och mässighet i folkhögskolans praktik gjord av Sam Paldanius vid Linköpings Universitet, 86 sidor. Den här studien ingår i ett större forskningsprojekt som studerar folkhögskolans praktik i förändring. Folkhögskoleanda ...

  Källa:

 9. Webbsida

  Folkbildarminnen - en inspirationsskrift för intervjuare och berättare

  2018-01-25

  En handledning för hur man kan dokumentera folkbildningshistoria https://old.liu.se/mimer/filer/1.40510/Folkbildarminnen.pdf Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 10. Webbsida

  Folkbildningens särart?

  2017-12-21

  Offentlighet, forskning och folkbildares självförståelse delbetänkande av Annelie Andersén Anna Lundin Gunnar Sundgren Frågan om särarten analyseras som ett tal om särart, ett tal som tar form på olika arenor, på folkbildningsfältet och i ...

  Källa:

 11. Artikel

  Folkbildningens världskonferens i Montreal 11-14 juni 2015

  2015-06-15

  Folkbildningens världskonferens i Montreal 11-14 juni 2015 - Den globala folkbildningsorganisationen ICAE arrangerar sin nionde världskonferens den 11-14 juni i Montreal, Kanada. Syftet är att samla folkbildningsorganisationer från hela världen för ...

  Källa:

  Taggar:

 12. Artikel

  Folkbildningsforskning som fält - från framväxt till konsolidering

  2018-01-25

  Doktorsavhandling skriven an Anna Lundin vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet 2008 Så här beskrivs avhandlingen på Linköpings universitets hemsida: "Avhandlingen handlar om hur svensk forskning om folkbildning ...

  Källa:

 13. Artikel

  Folkbildningsmatematik

  2014-03-28

  Hur få elever att uppleva matematik som meningsfull. Projektet syftar att finna metoder som motiverar och aktiverar de vuxenstuderande på ett sätt så att de uppfattar sitt lärande i matematik som meningsfullt. Dela: Facebook Twitter E-post Dokument ...

  Källa:

 14. Webbsida

  Folkbildning i brytningstid

  2017-12-21

  SOU 2004 : 30a En utvärdering av studieförbund och folkhögskolor. Detta slutbetänkande tar upp de skillnader som växt fram bla pga av minskade ekonomiska anslag. Den tar upp folkbildnignen och kulturen, den tar upp om deltagarna i folkbildningen ...

  Källa:

 15. Artikel

  Folkbildning och nya rörelser

  2014-03-28

  Samanfattning av diskussioner vid seminarie anordnad av Föreningen för folkbildningsforskning. Föreningen för folkbildningsforskning har en dryg tioårig tradition som arrangör av seminarier, kurser och konferenser. Syftet är alltid att skapa ...

  Källa:

 16. Artikel

  Folkbildning som mothegemonisk praktik?

  2014-03-28

  Hur förhåller sig folkbildningstraditionen till de framväxande nya sociala rörelserna? Denna uppsats som urspungligen publicerades i tidskriften "Utbilding och Demokrati" är skriven av Henrik Nordvall, doktorand vid Linköpings Universitet. I uppsatsen ...

  Källa:

 17. Webbsida

  Folkhögskolornas internationella verksamhet

  2017-04-28

  FOLAC, Folkbildning - Learning for Active Citizenship, har samlat material om folkhögskolornas internationella verksamhet. På sidan finns uppgifter om skolornas kursverksamhet med internationell inriktning, om internationella projekt och samarbeten ...

  Källa:

 18. Webbsida

  Folkuniversitetet

  2018-02-02

  Folkuniversitetet bedriver folkbildning och vuxenutbildning i nära anknytning till universiteten och högskolorna Information om Folkuniversitet och om kurser, ämnen, studieorter, föreläsningar och seminarier, studera utomlands och om yrkesdiplomutbildningar. ...

  Källa:

 19. Webbsida

  Freire Institute

  2017-04-28

  Befrielsepedagogik från Brasiliens Paulo Freire Education, Empowerment and Transformation. Online courses, Research Publications, Network. http://www.freire.org/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 20. Artikel

  Globalt folkbildningsnätverk

  2014-03-28

  14 december 2007 hölls ett möte på båten Shamrock vid Skeppsholmens folkhögskola för att diskutera möjligheterna att bilda ett globalt folkbildningsnätverk Läs mer Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och länkar: Rapport från möte om globalt ...

  Källa: