Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 81 träffar på Artikel och Internationellt inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Artikel

  Lyssna på Hur man botar en fanatiker

  2019-01-07

  Amos Oz har skrivit essän som du nu kan lyssna på i uppläsning av Jonas Karlsson. I sin text resonerar Amos Oz om hur du som individ kan agera i en konfliktsituation. Han skriver bland annat ...

  Källa:

 2. Artikel

  Migration

  2019-03-26

  Var det går att hitta fakta om hur migrationen ser ut i vår värld idag. Kartor över hur människor rör sig och varför - All the World´s immigration - En fascinerande animation där migrationen från ett land till ett annat åskådliggjorts på ...

  Källa:

 3. Artikel

  Jämför levnadsvillkor

  2018-10-22

  Att våra levnadsvillkor är olika beroende på var vi lever får man svart på vitt på om man använder någon av de interaktiva sidor vi visar här nedan och avslutar med ett förslag på hur du sedan kan presentera dina nyvunna kunskaper. Att jämföra ...

  Källa:

 4. Artikel

  Mål 10 - Minskad ojämlikhet

  2017-05-31

  inom och mellan länder - Artikeln innehåller den officiella svenska versionen av mål 2, förslag på diskussionsfrågor och fördjupningsmaterial Susanne Hedman presenterar mål 10 Vi måste verka för att tillgången till resurser och möjligheten ...

  Källa:

 5. Artikel

  Mål 2 - Ingen hunger

  2017-05-31

  Artikeln innehåller den officiella svenska versionen av mål 2, förslag på diskussionsfrågor och fördjupningsmaterial Susanne Hedman presenterar mål 2 Tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig rättighet, som varje stat ...

  Källa:

 6. Artikel

  Mål 16. Fred, rättvisa och starka institutioner

  2016-02-17

  Mål 16. Fred, rättvisa och starka institutioner - Artikeln innehåller den officiella svenska versionen av mål 16, förslag på diskussionsfrågor och fördjupningsmaterial Anders Ohlsson, Albins folkhögskola, presenterar mål 16 Mål 16 är att främja ...

 7. Artikel

  Mål 1 - Avskaffa all form av fattigdom överallt.

  2017-05-31

  Artikeln innehåller den officiella svenska versionen av mål 1, förslag på diskussionsfrågor och fördjupningsmaterial Anders Ohlsson, Albins folkhögskola presenterar mål 1 Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär ...

 8. Artikel

  Mål 7 - Hållbar energi för alla

  2017-02-27

  Artikeln innehåller den officiella svenska versionen av mål 7, förslag på diskussionsfrågor och fördjupningsmaterial Hans Andersson, Hällefors folkhögskola, presenterar mål 7 Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar ...

 9. Artikel

  Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

  2016-06-16

  Artikeln innehåller den officiella svenska versionen av mål 11, förslag på diskussionsfrågor och fördjupningsmaterial 11 11 Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara Urbaniseringen är omfattande ...

 10. Artikel

  Mål 6 - Rent vatten och sanitet

  2017-05-31

  Artikeln innehåller den officiella svenska versionen av mål 6, förslag på diskussionsfrågor och fördjupningsmaterial Hans Andersson, Hällefors folkhögskola, presenterar mål 6 Säkerställ tillgång till vatten och sanitetsförvaltning för ...

 11. Artikel

  Mål 13 - Bekämpa klimatförändringen

  2018-08-09

  Artikeln innehåller den officiella svenska versionen av mål 13, förslag på diskussionsfrågor och fördjupningsmaterial 13 13 Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringen och dess konsekvenser Klimatmålet stödjer fattigdomsbekämpning ...

 12. Artikel

  Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

  2018-04-08

  Artikeln innehåller den officiella svenska versionen av mål 15, förslag på diskussionsfrågor och fördjupningsmaterial 15 15 Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, ...

 13. Artikel

  Mål 4 - God utbildning för alla

  2018-02-28

  Artikeln innehåller den officiella svenska versionen av mål 4, förslag på diskussionsfrågor och fördjupningsmateria Anders Ohlsson, Albins folkhögskola presenterar mål 4 Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och ...

 14. Artikel

  Konflikter i världen

  2019-01-31

  Ordet konflikt har sitt ursprung i latinets Conflictus som betyder sammanstötning. Destruktiva konflikter mellan länder kan leda till krig. Vi listar sidor sidor som ger relevant information om fredsarbete och om äldre och pågående konflikter i ...

  Källa:

 15. Artikel

  PASSOP!

  2015-03-03

  People Against Suffering Oppression and Poverty PASSOP startades 2007 av en grupp zimbabwiska flyktingar som såg att situationen för flyktingar i Sydafrika började bli mer och mer ohållbar. De är unika på så vis att de både ger juridisk rådgivning ...

 16. Artikel

  Mänskliga rättigheter - lärarmaterial inför FN-dagen 24 oktober

  2018-10-26

  De mänskliga rättigheterna gäller över hela världen oavsett land, kultur eller specifik situation. Vi har gjort en samlad sida med material för pedagoger om mänskliga rättigheter eller MR som de också kallas. 24 24 Bakgrund och historia - Human ...

  Källa:

 17. Artikel

  Läs och res! - Res och lär?

  2014-03-28

  Examensarbete på folkhögskollärarlinjen om resandet som pedagogisk metod Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och länkar: Läs och res! Res och lär..doc

  Källa:

 18. Artikel

  Nu är vi 7 miljarder!

  2014-03-28

  Den 31 oktober 2011 beräknas vi bli sju miljarder människor. Vad betyder det och hur gick det till? I denna artikel presenterar vi aktuella filmer, artiklar och länkar som belyser befolkningsfrågan från olika perspektiv. 7 7 Sju miljarder - På ...

  Källa:

 19. Artikel

  EU som global aktör

  2016-04-13

  Syftet med projektet var dels att öka engagemanget för frågor som rörde EU:s utvecklings- och biståndspolitik och dels att utveckla formerna för interaktivt lärande inom studieförbundet. Tillsammans med CONCORD Sverige ville man testa att filma ...

  Källa:

 20. Artikel

  RIO+20

  2017-04-28

  FN konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 2012 +20 +20 Den 20-22 juni 2012. genomför FN en global konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro, Brasilien. Konferensens namn är" Rio+20 United Nations Conference on Sustainable Development". ...

  Källa: