Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 1 av 1 träffar på lärande och Folkbildning inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
  1. Webbsida

    Kollektivt lärande

    2018-01-25

    Samarbete och lärande - Om friktion, uppgifters komplexitet och erfarenhetsutbyten i samarbete En avhandling om kooperativt lärande. Stockholms Universitet 2013 http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:603359/FULLTEXT01.pdf Dela: Facebook Twitter E-post

    Källa: