Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 16 av 516 träffar på Folkbildning inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Artikel

  Öppet och flexibelt lärande i distansutbildning

  2014-03-28

  Lunnevads folkhögskola utvecklar folkbildningsmässiga kurser på distans Vår projektidé utgick från att folkhögskolan kan erbjuda möjligheter till distanskurser på ett folkbildningsmässigt sätt, som ett led i ett regelbundet och återkommande ...

  Källa:

 2. Artikel

  Hur ska man bäst komma undan tekniska problem för deltagarna?

  2017-12-28

  Framförhållning är det viktiga ordet! Att deltagarnas datorer fungerar och att deras internetuppkoppling är i ordning, måste vara deras eget ansvar. Men det skadar ju inte att man i god tid före kursstart gör dem medvetna om det. Tillbaka till ...

  Källa:

 3. Artikel

  Utveckling av internationella kurser

  2014-03-28

  Lidingö folkhögskola utvecklar distansutbildning i två kurser med internationell inriktning Projektet innefattade två kurser. Den första är Missions o ulandskurs (MUL) med resa till Indien. Kursen skulle ha löpande kontakt med Sverige via IT. ...

  Källa:

 4. Artikel

  Utveckling av flexibelt lärande i NBV:s medlemsorganisationer och internt inom NBV

  2014-03-28

  NBV Sydost Syftet med projektet har varit att introducera flexibelt lärande i den ordinarie verksamheten för att det skall bli en naturlig del i utbudet av cirkelverksamhet. - För att trygga en god förankring för arbetssättet inom organisationen ...

  Källa:

 5. Artikel

  Projektmedel till lokal och regional utveckling av flexibel lärande 2011

  2014-03-28

  Projektmedlen avser att stödja utveckling av flexibelt lärande i studieförbund inklusive lokal­avdelningar och folkhögskolor med syfte att öka den digitala delaktigheten. Projektmedlen avser utvecklingsarbete som normalt inte finansieras inom ...

  Källa:

 6. Artikel

  Utveckling av modeller för ÖFL

  2014-03-28

  Gotländs läns folkhögskola testar modeller för distansutbildning Med stöd av kommunikationsprogrammet FirstClass har Gotlands fhs testat olika modeller för distansutbildning i sina kurser både på allmän linje med ekonomisk inriktning, fotolinje ...

  Källa:

 7. Artikel

  Vi lär där vi lever

  2014-03-28

  Informella arenan som stöd och "lärobok" i flexibla studieformer är underrubriken till Lars-Erik Axelssons CFL-rapport - Vad finns det för pedagogiska plusvärden i att använda närmiljön/lokalsamhället och verkligheten därhemma som "lärobok", ...

  Källa:

 8. Artikel

  Nätets utveckling och folkbildningens möjligheter

  2014-03-28

  Konsekvenserna av internet är tydliga på alla samhällsområden - även i folkbildningen. Framväxten av ett nätbaserat och flexibelt lärande har mötts med blandade känslor av företrädare för folkhögskolor och studieförbund. Där några ser ...

  Källa:

 9. Artikel

  Utveckling mot en flexibel utbildning

  2014-03-28

  Folkuniversitetet Trelleborgs CFL-projekt syftar till att utveckla samarbetet mellan olika utbildningsanordnare, som Komvux i Trelleborg och Vellinge, med åtgärder som underlättar för den enskilde individen att infria sina studieplaner. Detta sker ...

  Källa:

 10. Artikel

  Samverkansprojekt mellan folkbildningen och andra vuxenutbildningsanordnare i Västerås

  2014-03-28

  Västerås folkhögskola satsar på samverkan med andra vuxenutbildare Projektet syftade till att utbilda fem lärare på folkhögskolan i samverkansutbildningar på distans med olika organisationer och vuxenutbildningsanordnare i Västerås Dela: Facebook ...

  Källa:

 11. Artikel

  Ny vidgad bygemenskap

  2014-03-28

  I finska Karelen har sedan några år den gamla traditionella bygemenskapen återuppstått, men idag i en vidgad form omfattande sex kommuner istället för bara den egna lokala byn. Basen för denna nya gemenskap är ett elektroniskt nätverk som alla ...

  Källa:

 12. Artikel

  NU DU!

  2014-03-28

  Goda kombinationer av när- och distansmoment i folkhögskolornas kurser är underrubriken till Kiki Bodin och Kenneth Hermanssons CFL-rapport NU DU! är en praktisk handbok med många exempel på hur kurser inom folkhögskolan vävt samman närstudier ...

  Källa:

 13. Artikel

  Pilotprojekt med flexibelt lärande på Bosöns Idrottsfolkhögskola

  2014-03-28

  SISU/Bosöns Idrottsfolkhögskola har genomfört ett projekt med syftet att testa flexibelt lärande på olika verksamheter. Målet var att införa flexibelt lärande som en pedagogisk metod på Bosöns Idrottsfolkhögskola där det gagnar deltagarna ...

  Källa:

 14. Artikel

  Siktar mot en ny demokrati

  2018-01-24

  Politisk träff för ungdomar och politiker, internetundersökningar, studiecirkel för skateboardtjejer och ett helt års ytterligare projetfinansiering. Det har blivit några av resultaten efter ett år med Communities - folkbildning på ungdomars ...

  Källa:

 15. Artikel

  Idéförmedlingen ska få igång diskussioner

  2014-03-28

  Nu är namnet på den nya diskussionsgruppen på Apberget äntligen spikat. Idéförmedlingen, blir det. - Nu gäller det bara att komma igång med idéutbytet, säger projektledaren Christian Wåhlin. Det har varit lite knepigt att hitta ett lämpligt ...

  Källa:

 16. Artikel

  Folkbildningsprojekt - FlexLärs alla projekt

  2016-04-13

  A-Ö - Öppna lärresurser, metodprojekt, pilotprojekt, digitala klyftanprojekt, introduktionsprojekt och folkbildningens grunduppdragsprojekt. Här har du alla omgångar samlade i bokstavsordning; upptäck och inspireras av folkbildningens projektverksamhet ...

  Källa: