Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 360 träffar på Samhälle inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Artikel

  Etikonomiska dilemman

  2014-03-28

  De dilemman som användes under konferensen bygger på grunderna inom casemetodik. Att använda "case" eller fall i undervisningen är en gammal beprövad metod, fördelarna är att man i en gemensam dialog arbetar ett material som i olika grad anknyter ...

  Källa:

 2. Artikel

  Med andra ögon

  2014-03-28

  Mina ögon har öppnats. Det hade jag inte räknat med vid min ålder. Det skedde vid den nationella folkbildningskonferensen i Stockholm: "Hållbar utveckling - utbildning för generationer". Mina ögon öppnades och det jag fick se var en vänlig, ...

  Källa:

 3. Artikel

  Normer som främjar arbetet för en hållbar utveckling

  2014-03-28

  Under konferensen Hållbar utveckling utvecklade Håkan Hydén i sin föreläsning behovet av normförändring. Konferensens deltagare arbetade sedan i smågrupper med olika dilemman som bl a hade inslag av normer och värderingar som kommer i konflikt ...

  Källa:

 4. Artikel

  Folkbildning för generationer

  2014-03-28

  Folkbildningens roll för Hållbar utveckling skildras i denna pressrelease för folkbildningens konferens kring Hållbar utveckling -Folkbildningen spelar en avgörande roll inom lärandet och för hela utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Det ...

  Källa:

 5. Artikel

  Hållbar utveckling – ekologiskt, socialt och ekonomiskt

  2014-03-28

  Tanken med UR:s programserie är att belysa hur ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer samverkar så att man kan se vad hållbar utveckling innebär. Genom att visa på sambanden ökar man förståelsen för hur globala och lokala skeenden påverkar ...

  Källa:

 6. Artikel

  Från ord till handling – folkbildning för hållbar utveckling

  2014-03-28

  Vid konferensen i Stockholm gjorde Praktikantkursen på Färnebo Folkhögskola en enkät/ upprop kring några konkreta handlingar för en hållbar utveckling. Här är svaren som visar på ett stort engagemang på skolorna och i studieförbunden. Ett ...

  Källa:

 7. Artikel

  Världshälsan - en indikator för hållbar utveckling

  2014-03-28

  Hans Rosling är läkare och professor i internationell hälsa på Karolinska Institutet. På Folkbildningskonferensen den 26-27 oktober kommer han att föreläsa under rubriken "Blir världen bättre?" Hans Rosling är läkare och professor i internationell ...

  Källa:

 8. Artikel

  Ett globalt välfärdsamhälle

  2014-03-28

  Som ansvarig för kursen "Rättvis handel" förstår Benton Wolgers vikten av att jobba på olika nivåer samtidigt - både internationellt och lokalt, med världspolitiska frågor såväl som lokal opinionsbildning. Han drömmer om ett framtida Sverige ...

  Källa:

 9. Artikel

  Arbeta med Diamanten

  2014-03-28

  Under hållbarhetskonferensen samlades alla deltagare i gruppdiskussion kring att skapa en diamant. Metoden Diamanten kan göras på olika sätt och med olika tidsaspekter. Syftet är att få till stånd att diskussion om hållbar utveckling. Diamanten ...

  Källa:

 10. Artikel

  Böcker & boktipssidor

  2018-09-25

  Om kvinnor och ofta av kvinnor. Tips för alla. Feministiska litteraturtips från Kvinnofolkhögskolan Nätbokhandeln Bokus har en särskild genusavdelning. Banbrytande kvinnor - Malmö stadsbibliotek ger nyare och äldre boktips om modiga kvinnor. ...

  Källa:

 11. Artikel

  Tidskrifter

  2017-03-07

  Här är en del av de tidskrifter som handlar om kvinno- och jämställdhetsfrågor ur olika synvinklar. De flesta finns på biblioteken och en del går även att läsa i fulltext på respektive webbplats Astra Nova - En tidskrift med kvinnoperspektiv ...

  Källa:

 12. Artikel

  Om jämställdhet och kvinnors rättigheter

  2019-02-20

  Kvinnors kamp för sina rättigheter har resulterat i ett antal internationella överenskommelser. FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor . - Regeringens sida om mänskliga rättigheter - Jämställdhet Dela: Facebook ...

  Källa:

 13. Artikel

  Lokalt It-centra - IT som ett demokrativerktyg - baserat på Linux

  2014-03-28

  FS i Västmanland och Uppsala län vill öka kunskaperna om IT för att stärka demokratin Medborgarnas möjligheter att framföra sina åsikter i offentliga sammanhang har minskat, tex människors möjlighet att bli hörda med sina frågor och åsikter ...

  Källa:

 14. Artikel

  Demokrati - Generationsmöten - Mentorskap

  2014-03-28

  PROs folkhögskola som sett behovet av en förbättrad representativ demokrati, utvecklade en projektidé om hur äldre med politisk erfarenhet skulle kunna vara stöd, bollplank, mentor för en ung människa på väg in i politiskt arbete Senhösten ...

  Källa:

 15. Artikel

  Second life - en ny folkbildningsvärld

  2019-03-15

  SV Uppvidinge med samarbetspartners vill genom projektet utveckla metoder för att introducera och inspirera människor som idag inte är aktiva inom IT och den digitala miljön i en ny värld Second Life. Personlig summering, Second Life - Året med ...

  Källa:

 16. Artikel

  Demokrati och styrelseskick på nätet

  2016-04-13

  Huvudsyftet för projektet var att införa nätet som ett komplement till cirklarna i kontakttolkutbildning. ABF har sedan länge bedrivit kontakttolkutbildningar och det fanns ett stort intresse för blivande tolkar att delta i verksamheten. På grund ...

  Källa:

 17. Webbsida

  Starta eget tillsammans

  2019-02-21

  Coompanion - Starta eget tillsammans - Coompanion ger kostnadsfri hjälp att starta företag på kooperativ grund. Coompanion arbetar med kooperativ utveckling över hela landet. Du hittar info om hur man går tillväga för att bilda kooperativ och vilket ...

  Källa:

 18. Webbsida

  Företagarnas riksorganisation

  2014-03-28

  "Företagarna är Sveriges största näringslivsorganisation med ett nätverk av 70 000 företagare." Företagarnas uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Som företrädare för 70 000 företagare har vi en stor ...

  Källa:

 19. Webbsida

  ALMI Företagspartner

  2016-12-19

  ALMI Företagspartner finns i varje län och erbjuder finansiering och affärsutveckling till innovatörer, nya företag och till redan etablerade företag som vill utvecklas. ALMIs målgrupper är innovatörer, nya företag och etablerade företag. ...

  Källa:

 20. Webbsida

  Internationella företagare i Sverige

  2019-02-21

  IFS har i uppgift att främja invandrarföretagandet i Sverige. Rådgivning och stöd. http://www.ifs.a.se/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa: