Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 2633 träffar på Redaktionellt inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Artikel

  Folkbildningsprojekt - FlexLärs alla projekt

  2016-04-13

  A-Ö - Öppna lärresurser, metodprojekt, pilotprojekt, digitala klyftanprojekt, introduktionsprojekt och folkbildningens grunduppdragsprojekt. Här har du alla omgångar samlade i bokstavsordning; upptäck och inspireras av folkbildningens projektverksamhet ...

  Källa:

 2. Artikel

  Etikonomiska dilemman

  2014-03-28

  De dilemman som användes under konferensen bygger på grunderna inom casemetodik. Att använda "case" eller fall i undervisningen är en gammal beprövad metod, fördelarna är att man i en gemensam dialog arbetar ett material som i olika grad anknyter ...

  Källa:

 3. Artikel

  Med andra ögon

  2014-03-28

  Mina ögon har öppnats. Det hade jag inte räknat med vid min ålder. Det skedde vid den nationella folkbildningskonferensen i Stockholm: "Hållbar utveckling - utbildning för generationer". Mina ögon öppnades och det jag fick se var en vänlig, ...

  Källa:

 4. Artikel

  Normer som främjar arbetet för en hållbar utveckling

  2014-03-28

  Under konferensen Hållbar utveckling utvecklade Håkan Hydén i sin föreläsning behovet av normförändring. Konferensens deltagare arbetade sedan i smågrupper med olika dilemman som bl a hade inslag av normer och värderingar som kommer i konflikt ...

  Källa:

 5. Artikel

  Folkbildning för generationer

  2014-03-28

  Folkbildningens roll för Hållbar utveckling skildras i denna pressrelease för folkbildningens konferens kring Hållbar utveckling -Folkbildningen spelar en avgörande roll inom lärandet och för hela utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Det ...

  Källa:

 6. Artikel

  Hållbar utveckling – ekologiskt, socialt och ekonomiskt

  2014-03-28

  Tanken med UR:s programserie är att belysa hur ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer samverkar så att man kan se vad hållbar utveckling innebär. Genom att visa på sambanden ökar man förståelsen för hur globala och lokala skeenden påverkar ...

  Källa:

 7. Artikel

  Från ord till handling – folkbildning för hållbar utveckling

  2014-03-28

  Vid konferensen i Stockholm gjorde Praktikantkursen på Färnebo Folkhögskola en enkät/ upprop kring några konkreta handlingar för en hållbar utveckling. Här är svaren som visar på ett stort engagemang på skolorna och i studieförbunden. Ett ...

  Källa:

 8. Artikel

  Världshälsan - en indikator för hållbar utveckling

  2014-03-28

  Hans Rosling är läkare och professor i internationell hälsa på Karolinska Institutet. På Folkbildningskonferensen den 26-27 oktober kommer han att föreläsa under rubriken "Blir världen bättre?" Hans Rosling är läkare och professor i internationell ...

  Källa:

 9. Artikel

  Ett globalt välfärdsamhälle

  2014-03-28

  Som ansvarig för kursen "Rättvis handel" förstår Benton Wolgers vikten av att jobba på olika nivåer samtidigt - både internationellt och lokalt, med världspolitiska frågor såväl som lokal opinionsbildning. Han drömmer om ett framtida Sverige ...

  Källa:

 10. Webbsida

  Pingströrelsen

  2014-03-28

  En officiell samlingsida för pingströrelsens församlingar Här kan man läsa om pingströrelsens historia, statistik, vanliga frågor, och om Pingströrelsens verksamheter och tankar om tro. Desutom kan man snabbt söka rätt på en pingstförsamling ...

  Källa:

 11. Webbsida

  Equmeniakyrkan

  2016-11-16

  En officiell hemsida för kyrkan och församlingarna. Sidan kyrkans olika delar och verksamhet. Sidan har en egen kalender över program och händelser som äger rum i Sverige och utomlands. Man kan ladda hem en pdf-fil med 87 frågor och svar om Metodistkyrkan. ...

  Källa:

 12. Webbsida

  Frälsningsarmén i Sverige och Lettland

  2014-03-28

  En internationell rörelse och ett evangeliskt trossamfund. Här är deras officiella sida för Sverige. Hemsidan länkar vidare till kyrkans verksamhet, församlingar (kårer), secondhandbutiken Myrorna, tidskriften Stridsropet samt till en elektronisk ...

  Källa:

 13. Webbsida

  Sjundedags Adventistsamfundet

  2016-11-16

  Samfundets webbplats. Här finns både allmänna fakta och nyheter om rörelsen. http://www.adventist.se/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

  Taggar:

 14. Webbsida

  Evangeliska Frikyrkan

  2014-03-28

  Sidan representerar den organisation som är en sammanslutning av Fribaptistsamfundet, Helgelseförbundet och Örebromissionen. Evangeliska Frikyrkan utgör en samverkan mellan de olika församlingarna och de gamla samfunden vad gäller arrangemang, ...

  Källa:

 15. Webbsida

  Taizé Community

  2014-03-28

  En ekumenisk kristen kummunitet i Taizé, en ort i Frankrike. På hemsidan kan man få reda på all praktisk information och vad Taizé är, dess historik och aktuella information om verksamheten. Här finns även artiklar från brödraskapet eller ...

  Källa:

 16. Webbsida

  Birgittasystrarna i Vadstena

  2014-03-28

  Systrarna berättar med hjälp av många illustrationer om klosterlivets vardagsrutiner, ordensuppbyggnad, skyddshelgon och besvarar vanligt förekommande frågor. Rikligt med länkar om heliga Birgitta. http://www.birgittaskloster.se/index.php?h=21 ...

  Källa:

 17. Artikel

  Arbeta med Diamanten

  2014-03-28

  Under hållbarhetskonferensen samlades alla deltagare i gruppdiskussion kring att skapa en diamant. Metoden Diamanten kan göras på olika sätt och med olika tidsaspekter. Syftet är att få till stånd att diskussion om hållbar utveckling. Diamanten ...

  Källa:

 18. Webbsida

  Svenska Kyrkan

  2014-03-28

  Tidigare Sveriges statskyrka, idag ett fristående trossamfund med en gemensam webplats för hela Svenska Kyrkan. På hemsidan kan man läsa kommande Söndagens bibelläsning plus betraktelse. Sidan har fakta och statistik över medlemskap, dop, konfirmation, ...

  Källa:

 19. Webbsida

  Predikobiblioteket

  2014-03-28

  En präst i Svenska Kyrkan har en egen hemsida där han samlat sina predikningar. Här finns predikningar för nästan alla kyrkoårets sön- och helgdagar 3 årgångar. från första advent till södagen efter Alla Helgons dag. http://www.kalin.nu/ordet/ ...

  Källa:

  Taggar:

 20. Webbsida

  Evangeliska Fosterlands Stiftelsen

  2014-03-28

  EFS är en evangelisk-luthersk rörelse med en självständig organisation inom Svenska kyrkan. På EFS:s hemsida kan du läsa om vilka de är och deras historia. Även om deras arbete i Sverige och missionsarbete utomlands. Man kan läsa mer om hur ...

  Källa:

  Taggar: