Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 2717 träffar på Redaktionellt och Natur, teknik inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Artikel

  Integrering av Guaranikulturen i Kawsays verksamhet

  2014-03-28

  A-uppsats i interkulturell pedagogik vid Linköpings Universitet läsåret 2004-2005 skrven av Lisa Westholm och Andreas Severinsson Vi som skriver heter Andreas Severinsson och Lisa Westholm, och vi går en praktikantkurs vid Färnebo folkhögskola ...

  Källa:

 2. Artikel

  Intercultural crossroads between tradition and modernization in Tanzania

  2014-03-28

  A uppsats i ämnet interkulturell pedagogik skriven av Klara Arneman VT-2005 Uppsatsen bygger på erfarenheten av att försöka arbeta med interkulturell pedagogik hos den tanzanska urfolksorganisationen Aeng Sirian Dela: Facebook Twitter E-post Dokument ...

  Källa:

 3. Artikel

  Education as a human right - Paulo Freire Case in the Point

  2014-03-28

  D-uppsats om Paulo Freires pedagogiska tankar och rätten till utbildning. I kapitel 5 finns en utförlig beskrivning av huvuddragen i Freires pedagogiska tänkande. Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och länkar: Education as a human right

  Källa:

 4. Artikel

  ”Para seguir adelante”

  2017-04-28

  Para seguir adelante" - Tankar och erfarenheter kring folkbildningsarbete i en interkulturell miljö A-uppsats i interkulturell pedagogik vid Linköpings Universitet läsåret 2004-2005 skriven av Olivia Malmqvist och Klara Schyberg Folkbildning är ett ...

  Källa:

 5. Artikel

  I Dialog för Mångfald

  2014-03-28

  Med Indien som spegel - Lärande för en pedagogik med mångfald som mål och redskap Uppsats inom kursen Interkulturell Pedagogik vid Linköpings Universitet 2003-2004 Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och länkar: I dialog f=r m=ngfald.doc I ...

  Källa:

 6. Artikel

  Globalt folkbildningssamarbete genom praktikanter - ett verktyg för en rättvisare världsordning?

  2014-03-28

  Uppsats som bygger på intervjuer med ungdomar som praktiserat på folkbildningsprojekt i Bolivia och Ecuador Under läsåret 2001/2002 praktiserade nio svenska ungdomar hos organisationen Kawsay i Bolivia och Ecuador. Före och efter praktiken deltog ...

  Källa:

 7. Webbsida

  Jagriti Vihara

  2017-04-28

  Indisk byfolkhögskola och utvecklingscentrum som samarbetat med svenska folkhögskolor sedan 70-talet. 1972 startades i Sverige en stödförening för att göra det ekonomiskt möjligt för initiativtagaren, läraren Jaya S Upadhyay, att grunda en ...

  Källa:

 8. Artikel

  Resan till Kurdistan, Norra Irak

  2017-04-28

  På väg mot en folkhögskola i Mellanöstern - en vecka i staden Sulemania, Kurdistan under den heliga fastemånaden Ramadan i slutet av oktober 2005. Artikel skriven av Sten Lennblad, Stensunds folkhögskola. Dela: Facebook Twitter E-post Dokument ...

  Källa:

 9. Webbsida

  Värderingsövningar

  2019-03-29

  Diskutera rasism, rättvisa och resursfördelning med hjälp av värderingsövningar. Vid varje övning anges syfte och tidsåtgång. En inspirationsskrift för lärare i att diskutera frågor med elever om rasism, jämlikhet, hiv/aids, rättvis handel, ...

  Källa:

 10. Webbsida

  NIACE - National Institute of Adult Continuing Education

  2014-03-28

  NIACE är den störtsta icke-statliga vuxenutbildningsorganisationen i England och Wales NIACE arbetar för att stimulera och utveckla vuxenutbildningssektorn i England och Wales genom politisk påverkan, forskningsprogram, kursverksamhet och rekryteringskampanjer. ...

  Källa:

 11. Webbsida

  CEAAL - Consejo de Educación de Adultos de América Latina

  2014-03-28

  Latinamerikanskt nätverk för folkbildning och vuxenutbildning CEAAL har 179 medlemsorganisationer från 21 olika länder i Latinamerika. På sidan finns nyhetsbrev, boktips, information om olika seminarier och presentation av CEAAL:s olika program. ...

  Källa:

 12. Webbsida

  The Global Campaign for Education

  2014-03-28

  Internationell kampanj för rätten till utbildning åt alla. Medlemmar är nationella och internationella organisationer inom civil samhället. Initiatvet stöds också av internationellt kända personer som Nelson Mandela och Shakira. Initiatvet stöds ...

  Källa:

 13. Webbsida

  Nordiska folkhögskolerådet

  2017-04-28

  Nordiska folkhögskolerådet (NFR) är ett samarbetsorgan för folkhögskoleorganisationerna i Danmark, Finland, Sverige och Norge. På sidan finns information om NFR: s arrangemang, projektrapporter och verksamhetsplan. Här finns också adresser till ...

  Källa:

 14. Webbsida

  ICAE - International Council for Adult Education

  2014-03-28

  Internationell folkbildnings- och vuxenutbildningsorganisation med 700 medlemsorganisationer i omkring 140 länder och 7 regionala centra. ICAE arbetar med frågor som livslångt lärande, alfabetisering för vuxna, fred och mänskliga rättigheter, ...

  Källa:

 15. Webbsida

  The Highlander Research and Education Center

  2014-03-28

  Folkbildningsinstitution i Tennessee där flera generationers aktivister i sociala rättviserörelser har skolats. Centret har sina rötter i arbetarrörelsen i södra USA liksom i medborgarrättsrörelsen. Idag arbetar man med frågor som migranters ...

  Källa:

 16. Webbsida

  Nordiska nätverk

  2014-03-28

  Information om existerande nätverk för vuxnas lärande i Norden. Här finns nordiska nätverk för såväl vuxenutbildning och folkbildning, folkhögskolor och studieförbund. Det finns möjlighet att sprida information om nya nätverk via denna sida. ...

  Källa:

 17. Artikel

  Internationella IT-kontakter som didaktiskt instrument

  2014-03-28

  Projektets syfte var att kursdeltagarna genom att kollektivt och individuellt etablera IT-kontakt med ett annat studerandekollektiv i ett annat land skulle stimuleras och få ökad motivation i de kunskapsområden som utgör linjens kursinnehåll. För ...

  Källa:

 18. Artikel

  Kustliv

  2014-03-28

  Litorina folkhögskolas syfte med projektet var att skapa mötesplatser för personer och organisationer kring Östersjön som skulle kunna fungera som kunskapsspridare. Detta projekt har framförallt inneburit att människor med intresse för skärgården ...

  Källa:

 19. Artikel

  Lika olika

  2014-03-28

  Eleverna arbetar med en jämförelse mellan länder utifrån ett PBL-baserat arbetssätt. Den pedagogiska tanken var att undvika ett "individuellt" grupparbete där varje medlem gör varsin del av arbetet. Vår förhoppning var att jämförandet skulle ...

  Källa:

 20. Dinámicas de presentación, animación y participación

  2014-03-28

  Gruppdynamiska övningar på spanska. Presentationsövningar, lekar, metoder för aktivt deltagande och gestaltande Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och länkar: Dinámicas de presentación, animación y participación

  Källa:

  Taggar: