Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 4668 träffar

Sortera på:
 1. Artikel

  1600 lärare på 141 folkhögskolor engagerade i ITiS

  2014-03-28

  1600 lärare på 141 folkhögskolor engagerade i ITiS - ITiS, IT i skolan, är en nationell satsning även för folkhögskolorna. Den är den största kompetensutveckling som någonsin gjorts inom svenska skolområdet. Den varade i fyra år (1999 - 2002) ...

  Källa:

 2. Webbsida

  Att fånga folkbildning i dagens mångkulturella Sverige

  2017-12-29

  En rapport om studiecirkelverksamhet i hälsofrågor men också om folkbildningens möjligheter i ett mångkulturellt samhälle i ett nytt århundrade. Utdrag ur förordet av Hans Lorentz: Den här rapporten vill försöka fånga och beskriva hur en ...

  Källa:

 3. Webbsida

  Dokumentation av (real)kompetenser på nordiska folkhögskolor

  2014-03-28

  Vad lär man sig på en folkhögskola och hur kan det dokumenteras? Nordiska folkhögskolerådet (NRF) har genomfört ett kartläggningsprojekt om dessa frågor med stöd från Nordplus Vuxen. I rapporten beskrivs folkhögskolorna i Sverige, Danmark, ...

  Källa:

 4. Webbsida

  Malcolm Knowles

  2018-01-30

  Malcolm Knowles anses vara den som introducerade andragogiken. Här presenteras hans vuxenpedagogiska idéer samt hans biografi. http://www.infed.org/thinkers/et-knowl.htm Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

  Taggar:

 5. Artikel

  Validering i de nordiska länderna - policy och praktik

  2018-01-30

  Rapport om hur man ser på och hur man tillämpar validering i de nordiska länderna. Rapporten är skriven av forskarna Per Andersson och Åsa Huldt vid Linköpings universitet på uppdrag av NVL. De beskriver hur man arbetar med validering på olika ...

  Källa:

 6. Artikel

  Koncept för validering av generella kompetenser i folkbildning och informellt lärande

  2018-01-30

  Hur kan man validera de kunskaper och färdigheter som deltagarna inom folkbildningen förvärvar? I denna rapport som beställts av Valideringsdelegationen försöker Kerstin Mustel teckna den teoretiska bakgrunden till validering av folkbildningsverksamhet ...

  Källa:

 7. Webbsida

  Thinkers on Education

  2018-01-31

  Omfattande texter som presenterar ett antal filosofer och andra kända "tänkare" om pedagogik och utbildning. Bland de drygt hundra namnen känner vi igen namn som N F S Grundtvig, Ellen Key, Jean Piaget och Lev Vygotsky för att bara nämna några. ...

  Källa:

 8. Artikel

  Digitala deltagarportfolier

  2014-03-28

  Vår tanke var att med hjälp av digitala deltagarportfolier genomföra validering och dokumentation av kunskap hos ett mindre antal elever. Dessa deltagare väljs så att vi i arbetslaget har var och en av dem i minst ett av våra undervisningsämnen. ...

  Källa:

  Taggar:

 9. Artikel

  Interaktiv portfolio

  2014-03-28

  Projektet vill utveckla en modell för lärande med stöd av Folkbildningsnätet i vilket de studerandes material och egen och andras reflektion kring materialet är tänkt att samlas. Material som produceras av de studerande används sällan i kunskapsutvecklingen ...

  Källa:

 10. Artikel

  Digital portfolio för dokumentation och presentation.

  2014-03-28

  Vad händer i den kreativa processen på en folkhögskola med en grupp vuxenstuderande om man får tillgång till datorer? Det är vad vi velat studera i vårt projekt på Viskadalens folkhögskola. Kan man på en estetisk linje på folkhögskola använda ...

  Källa:

 11. Artikel

  Digital portfolio

  2014-03-28

  Hur kan man utveckla bra former för dokumentation och arkivering av material? Hur kan detta användas som stöd för lärandet och deltagarens kunskapsutveckling? För denna kurs saknas i stor utsträckning anpassad kurslitteratur. Det innebär att ...

  Källa:

  Taggar:

 12. Artikel

  Motivation och vuxnas lärande - en kunskapsöversikt

  2018-02-02

  Boken gör en genomgång av begreppet motivation, olika definitioner och berör de viktigaste teoribildningarna. Ett särskilt kapitel behandlar motivation och vuxnas lärande Genomgången visar att det inte finns något entydigt svar på vad som motiverar ...

  Källa:

 13. Artikel

  Inlärningsstilar och interaktiva inlärningsmaterial

  2014-03-28

  ITiS-projekt kring lärstilar och interaktiva läromedel. Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och länkar: mtrl.pdf mtrl.pdf

  Källa:

 14. Webbsida

  Samarbetsövningar från aktivitetsbanken

  2018-02-20

  Svenska Scoutrådet har i sin aktivitetsbank en mängd olika övningar. Här handlar det om samarbets- och ledarskapsövningar men det finns andra att välja mellan. Du ställer själv in ålder, vad för typ av miljö och hur lång tid. - http://www.aktivitetsbanken.se/ ...

  Källa:

 15. Webbsida

  Pedagogisk metodik

  2014-03-28

  UR-filmer som tar upp frågor i skolans vardag - här kring pedagogisk metodik. UR Play har sorterat sina program i ett taggmoln det vill säga olika ämnesord. Härifrån kan du gå vidare till ditt intresseområde. Här har vi valt Pedagogisk metodik. ...

  Källa:

  Taggar:

 16. Webbsida

  EU: s nyckelkomptenser för livslångt lärande

  2018-02-06

  Europaparlamentet och Rådet har utarbetat ett förslag om nyckelkompetenser som alla medborgare inom unionen bör få möjlighet att utveckla inom ramen för det livslånga lärandet. Förslaget är en rekommendation till medlemsländerna och antogs ...

  Källa:

 17. Artikel

  John Deweys filosofi

  2018-02-06

  Filosofi är pedagogik - en tolkning av John Deweys pedagogiska filosofi i hans verk "Demokrati och utbildning" Av Joakim Jensen en C-uppsats vid Södertörns högskola vt 2006. Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och länkar: John Deweys filosofi ...

  Källa:

 18. Artikel

  Vetandet, kunnandet och klokheten

  2018-02-20

  En rapport som belyser hur tre former av kunskap - vetande, kunnande, klokhet - framträder i gymnasieskolans kursplaner. I bokens första del ges en översikt över olika kunskapsformer - vetande, kunnande, klokhet - från antiken och fram till idag. ...

  Källa:

 19. Webbsida

  SOS - Skola och samhälle

  2018-02-06

  Nättidning som vill fördjupa debatten om den svenska skolan. Nättidningen har tre fokusområden: Lärarutbilding, skola och skolpolitik. Det finns artikelarkiv och kommentarfunktion. http://www.skolaochsamhalle.se/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 20. Artikel

  Interkulturell pedagogik

  2014-03-28

  Paulo Freire och hans tankar om de förtrycktas pedagogik har inspirerat pedagoger och folkbildare i hela världen. I slutet av 80-talet bildades organisationen FONOLA-SOL som i Freires anda ville föra samman folkbildare från Norden och Latinamerika ...

  Källa:

  Taggar: