Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 94 träffar på distansutbildning inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Artikel

  folkbildning.net - tredje reviderade upplagan

  2014-03-28

  Många nya artiklar i den tredje utgåvan av folkbildning.net 3 Dags igen för en ny version av folkbildning.net med mycket nyskrivet material. Här behandlas lärgmenskaper, digitala resurser, kunskapsbildning, dialogkompetens och de senaste erfarenheterna ...

  Källa:

 2. Artikel

  folkbildning.net

  2014-03-28

  Folkbildningens handbok i pedagogik och metodik i distansstudier och flexibelt lärande I folkbildning.net har syftet varit att samla den kunskap om det mötesbaserade flexibla lärandet inom folkbildningen. En lång rad skribenter, själva folkbildare ...

  Källa:

 3. Artikel

  folkbildning.net - andra utgåvan

  2014-03-28

  folkbildning.net - andra utgåvan - Folkbildningens handbok i pedagogik och metodik i distansstudier och flexibelt lärande. Nu i ny utökad version. folkbildning.net gavs ut 2001 och blev snabbt en bästsäljare... Nu har version nummer 2 kommit ut med ...

  Källa:

 4. Artikel

  Förortspedagogik för eldsjälar

  2014-03-28

  Distansutbildning för eldsjälar, projektmakare och samhällsarbetare i lokalt förändringsarbete Kursens målgrupp är människor, ofta eldsjälar, som är verksamma i lokalt förändringsarbete. Kursen syftar till att ge deltagarna ökad kompetens ...

  Källa:

 5. Artikel

  Halvdistansutbildning inom folkhögskolan

  2014-03-28

  Västerås folkhögskola utbildar distanslärare Projektet syftar till att utbilda fem lärare i distansutbildning så att de kan initiera halvdistansutbildning ht-98. Projektet i sin helhet syftar till att, inom ramen för helfartsstudier på allmän ...

  Källa:

 6. Artikel

  Internet, källa till kommunikation och kunskap

  2014-03-28

  En möjlighet för funktionshindrade personer och seniorer (55+) Utvärdering av en distanscirkel om Internet för seniorer Utvärderingen syftar till att undersöka om nätbaserade distansstudier kan vara en lämplig studieform för seniorer. Frågeområden ...

  Källa:

 7. Artikel

  Interaktiva distansstudiematerial (Distanspraktika)

  2014-03-28

  Runö folkhögskola har utvecklat en metodutbildning i distanspedagogik Distanspraktika är en metodutbildning som vänder sig till kursledare och lärare som har erfarenhet att leda traditionella kurser och studiecirklar, men som vill skaffa sig insikter ...

  Källa:

 8. Webbsida

  Nätbildarna

  2014-03-28

  Bo hemma och studera i hela Sverige. Nätbildarna erbjuder kurser och studiecirklar helt på distans. Här spelar geografiska avstånd ingen roll utan deltagarna jobbar med datorn som sitt redskap. Som stöd och inspiration finns lokala handledare och ...

  Källa:

 9. Artikel

  Lokal distansutbildning

  2014-03-28

  NBV Dalarna projekt handlar om att integrera ny teknik och pedagogik i studiecirkelverksamheten NBV Dalarna har lärt ut grundläggande data och IT-kunskap, med hjälp av folkbildningens pedagogik. Cirkelstudier kombinerade med distans studier, hemma ...

  Källa:

 10. Artikel

  IT-stött lärande i folkbildningen

  2014-03-28

  En utvärdering av utvecklingssatsningarna 1999-2001 Internet, bredband, e-post. Den nya informations-tekniken - IT - har på bara några år fått stor betydelse på snart sagt alla samhällsområden, även inom folkhögskolor och studieförbund. Folkbildningens ...

  Källa:

 11. Artikel

  Projekt Se Lyftet

  2014-03-28

  ABFs projekt riktar sig till korttidsubildade män inom LO Projektet syftar till att ge korttidsutbildade män inom LO möjlighet att studera på gymnasienivå med distansinslag via samarbete med SSVH samtidigt som man förenar det med studiecirkelns ...

  Källa:

 12. Artikel

  Ny studiemiljö med ÖFL

  2014-03-28

  ABF-cirklar på distans med IT-teknik Ett projekt med syfte att se om det är möjligt att kombinera traditionell studiecirkel med sin pedagogik med studier på distans genom användandet av IT-teknik. En kombination av deltagarstyrda gemensamma studier ...

  Källa:

 13. Artikel

  Öppet och flexibelt lärande i distansutbildning

  2014-03-28

  Lunnevads folkhögskola utvecklar folkbildningsmässiga kurser på distans Vår projektidé utgick från att folkhögskolan kan erbjuda möjligheter till distanskurser på ett folkbildningsmässigt sätt, som ett led i ett regelbundet och återkommande ...

  Källa:

 14. Artikel

  REREAL

  2014-03-28

  Organisationer från åtta länder har deltagit i EU-projektet REREAL. Ett resultat är denna handbok som i den svenska versionen publiceraras digitalt här på Folkbildningsnätets resurssidor Det flexibla lärandet har varit i fokus i stora delar ...

  Källa:

 15. Artikel

  Samverkansprojekt mellan folkbildningen och andra vuxenutbildningsanordnare i Västerås

  2014-03-28

  Västerås folkhögskola satsar på samverkan med andra vuxenutbildare Projektet syftade till att utbilda fem lärare på folkhögskolan i samverkansutbildningar på distans med olika organisationer och vuxenutbildningsanordnare i Västerås Dela: Facebook ...

  Källa:

 16. Artikel

  IKT - baserat ledarutvecklingsprogram

  2014-03-28

  Studieförbundet Bilda Närke - Bergslagen har under 2003-2004 genomfört ett projekt för att utveckla det flexibla lärandet inom organisationen Syftet med projektet är att initiera ett IKT - baserat ledarutvecklingsprogram inom avdelningen samt ...

  Källa:

 17. Artikel

  En chans med distans

  2014-03-28

  Medborgarskolan Jämtland - Härjedalen har genomfört ett CFL-projekt för att öka kompetensen kring det flexibla lärandet Projektet vill bana väg för att kunna erbjuda delar av den ordinarie verksamheten som distanskurser. Detta innebär att utveckla ...

  Källa:

 18. Artikel

  NU - DU

  2014-03-28

  Studiefrämjandet i Norra Stor - Stockholm använder NU och DU i sitt CFL-projekt inom IDEON Syftet med projektet är att kombinera mötesbaserat NU (=NärUtbildning) med DU (=DistansUtbildning). På hösten 2003 genomfördes cirkelledarutbildningar ...

  Källa:

 19. Artikel

  PIS - projekt distanslärande i Skellefteå

  2014-03-28

  Medborgarskolan Västerbotten Skellefteå har arbetat med att hitta ett eget sätt att använda DU som ett komplement till det ordinarie utbudet. I projektet har ledare och kontorspersonal utbildats och byggt nätverk. Delar av kursutbudet är anpassat ...

  Källa:

 20. Artikel

  Pedagogisk utveckling i SV Malmö

  2014-03-28

  Studieförbundet Vuxenskolan, Malmös projekt riktar sig till organisationen för att öka kompetensen kring flexibelt lärande Syftet med detta projekt är att Studieförbundet Vuxenskolan i Malmö skall börja använda sig av de hjälpmedel inom pedagogiken ...

  Källa: