Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 94 träffar på distansutbildning inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Artikel

  Kurs om integrationsfrågor

  2014-03-28

  PRO:s Folkhögskola har genomfört ett CFL-projekt riktat till pensionärer Projektets mål har varit att ge fler pensionärer möjlighet att delta i studier och diskussion med hjälp av datorn, Internet, e-post och diskussionskonferens med hjälp av ...

  Källa:

 2. Artikel

  Folkbildning i Agenda 21 - barns rättigheter på distans

  2014-03-28

  Framtidsskeppet är ett projekt som kopplat samman barns rättigheter med Agenda 21 MKFC Rinkeby folkhögskolas projekt gick ut på att skapa en kurs helt på distans byggt på projektet Future Vessel - Framtidskeppet. Ett projekt med deltagare från ...

  Källa:

 3. Artikel

  Problembaserad miljöutbildning på distans för scoutledare inför lägret Scout 2001

  2014-03-28

  Kjesäters folkhögskola miljöutbildar scoutledare Projektet syftar till att genom distansstudier med PBL som metod göra det möjligt att ge 2 500 ideella ledare en för dem relevant miljöutbildning. Miljöutbildningen är en insats för att möjliggöra ...

  Källa:

 4. Artikel

  Värden i Världen

  2014-03-28

  Mullsjö folkhögskola samlar tidigare elever i distansstudier Projektet syftade till att genomföra en MOD-utbildning som IT-stödd folkbildning och att också kunna jämföra IT-stödd folkbildning med traditionell folkbildning. Dela: Facebook Twitter ...

  Källa:

 5. Artikel

  Projektledarutbildning för kulturarbetare

  2014-03-28

  Folkuniversitetet i Malmös utbildning av kursledare inom kulturområdet. För uppdragsutbildningar inom kulturområdet samarbetade Folkuniversitetet med Arbetsförmedlingen Kultur i Malmö. Deras ansvarsområde omfattade Skåne, Blekinge, Halland och ...

  Källa:

 6. Artikel

  dist@ - distansstudiecirkel i musikkunskap

  2014-03-28

  Studiefrämjandet i Sydvästra Skåne kombinerar studiecirkel och distansstudier i musikkunskap Den kurs som projektet utvecklat är ett försök att använda studiecirkelns pedagogik för att bedriva distansstudier i musikkunskap. Dela: Facebook Twitter ...

  Källa:

 7. Artikel

  Forskningsmetodik via FirstClass

  2014-03-28

  Det övergripande syftet med detta ITiS-projekt är att implementera och använda konferenssystemet FirstClass på Fritidsledarlinjen på Valla folkhögskola och använda det som ett komplement till den närbaserade undervisningen. Det övergripande ...

  Källa:

 8. Webbsida

  Nätbaserade kurser - SPSM

  2018-04-24

  Utbud av nätbaserade kurser som ger kompetensutveckling över tid. Kurserna bedrivs i digital utbildningsmiljö, med inslag av arbetsuppgifter och kollegialt lärande. SPSM - Specialpedagogiska skolmyndigheten är en rikstäckande myndighet med ansvar ...

  Källa:

 9. Artikel

  Go- IT- distans

  2014-03-28

  Projektet vill sprida kunskapen och möjligheten om hur man kan studera via distans för funktionshindrade, genom att genomföra pedagogiskt och tekniskt anpassade distansstudiecirklar för målgruppen. Cirklarna ska omfatta såväl fysiska träffar ...

  Källa:

 10. Artikel

  VITECK

  2014-03-28

  Västanviks folkhögskola utvecklar tekniker för distansundervisning för döva VITECK var ett pionjär-projekt inom distansutbildning för döva studenter med hjälp av teckenspråkigt material i webben. Mallar för videokomprimering och webb-sidor ...

  Källa:

 11. Artikel

  På Dina Villkor

  2014-03-28

  Distanskurser för reumatiker. En modell för vuxenstudier, anpassad till den speciella sjukdomsbild reumatiker uppvisar. Dagens utbildningsmöjligheter ger nästan inget utrymme för studerande med en kronisk reumatisk sjukdom. Sjukdomen är föränderlig ...

  Källa:

 12. Artikel

  IT och internet för synskadade

  2014-03-28

  Studiefrämjandet i Sydvästra Skåne utvecklar distansutbildning för synskadade Projektets mål var att få synskadade att kunna delta i distansutbildning via Internet på lika villkor med seende. Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och länkar: ...

  Källa:

 13. Artikel

  Samordnad Teckenspråkig Utbildning på Distans i Sverige " STUDIS "

  2014-03-28

  Utveckling av en flexibel utbildningsmodell för vuxna döva. Beskrivning av folkbildningsprojekt 2000. Samordnad Teckenspråkig Utbildning på Distans I Sverige "STUDIS", främsta syfte är att anpassa utbildningen av döva personer till en föränderlig ...

  Källa:

 14. Artikel

  7 och en halv tanke om att lära vidare

  2014-03-28

  Tankar och idéer om nya möjligheter för dig att studera. Syftet med materialet, som omfattar en bok och en film, är att ge dig lust och mod att testa spännande sätt att lära vidare. MATERIALET INNEHÅLLER: - en liten bok: 7 och en halv tankar ...

  Källa:

 15. Artikel

  Distanscenter för lågutbildade

  2014-03-28

  Grimslövs folkhögskolas projekt riktat till lågutbildade kvinnor Kursdeltagarna i projektet var lågutbildade kvinnor i Alvesta kommun. Efter två introduktionsveckor på folkhögskolan studerade de svenska, engelska, samhällskunskap och data på ...

  Källa:

 16. Artikel

  CFL - skrifter om flexibelt lärande

  2017-10-13

  Rapporter producerade av CFL - Nationellt centrum för flexibelt lärande - åren 2001 - 2007 Dessa skrifter finns också i tryckta versioner och kan, med reservation för att någon rapport har tagit slut - beställas från Folkbildningsrådet. Maila ...

  Källa:

 17. Artikel

  Distansutbildning grundläggande data

  2017-12-27

  Folkuniversitetet i Uppsalas modellutveckling av distansstudier i nybörjardata Projektet syftade till att utveckla en modell för en distansstudiecirkel i data på absolut grundläggande nivå. Målgruppen var huvudsakligen personer utan datakunskaper ...

  Källa:

 18. Artikel

  folkbildning.net - second edition

  2014-03-28

  Here we present the second revised edition of "folkbildning.net - an anthology about "folkbildning" and flexible learning". Folkbildning.net second edition was published 2004 by The Swedish National Council of Adult Education (Folkbildningsrådet) and ...

  Källa:

 19. Artikel

  Folkbildning , påverkan och delaktighet

  2014-03-28

  Ett magasin om folkbildningens IT-seminarier våren 2003. Som uppföljning av konferensen "IT, folkbildning och lärande" i Sigtuna våren 2002 beslutade Folkbildningsrådet att med stöd av KK-stiftelsen genomföra en hel seminarieserie. 17 seminarier ...

  Källa:

 20. Artikel

  Finjala

  2014-03-28

  Finjala med ursprung i Valla folkhögskola prövar nya sätt att utveckla folkbildningen Finjalaprojektet är en 30 veckors folkhögskolekurs för folkbildare/projektledare. - 5 teman: studiecirkel, ledarskap, projektkunskap, kulturprogram och folkbildning ...

  Källa: