Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 349 träffar på Internationellt inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Webbsida

  FIAN - Sverige

  2017-04-21

  FIAN - Food First Information and Action Network är en internationell människorättsorganisation som verkar för allas rätt till mat och försörjning FIAN främjar rätten till mat och försörjning genom opinionsbildning, utbildning och information. ...

  Källa:

 2. Webbsida

  Global Rättvisa Nu

  2017-04-20

  Nätverk bestående av organisationer inom solidaritets- och miljörörelsen i samarbete med folkbildningsorganisationer. Syftet är uppmärksamma globala rättvisefrågor och få med dem på den politiska agendan. http://www.globalrattvisa.nu/ Dela: ...

  Källa:

 3. Webbsida

  Ship to Gaza - praktisk solidaritet med Gazas befolkning

  2017-04-20

  Ship to Gaza är ett initiativ för att stödja Gazas befolkning såväl politiskt som materiellt. Syftet är att bidra till återuppbyggnaden av Gaza samtidigt som man vill visa på de brott mot folkrätten som Gazas befolkning utsätts för. Därför ...

  Källa:

 4. Webbsida

  Global bar

  2017-04-20

  Global bar är en mötesplats för diskussioner om aktuella biståndsfrågor med medverkan från kända aktörer inom branschen. På webbplatsen publiceras referat av genomförda program. http://www.globalbar.se/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 5. Webbsida

  Internationella biståndsmyndigheter

  2019-03-04

  Om samarbeten och de olika ländernas biståndsmyndigheter och direktlänkar till de enskilda länderna. Här hittar du också statistik för hela OECD området. http://www.oecd.org/dac/aidstatistics/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 6. Webbsida

  Migrationsverket

  2017-04-24

  Uppdraget är bland annat att pröva ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller få svenskt medborgarskap. Migrationsverket får sitt uppdrag från riksdag och regering, som lägger ...

  Källa:

 7. Webbsida

  European Council on Refugees and Exiles

  2019-03-26

  ECRE är en paraplyorganisation för 101 NGOs i 41 länder med sekretariat i Bryssel. Man arbetar för en rättvis och human behandling för flyktingar och asylsökande. Statistik, och fakta kring flyktingfrågor utifrån detta perspektiv. http://www.ecre.org/ ...

  Källa:

 8. Webbsida

  Ingen människa är illegal

  2019-03-26

  Radikal asylrättsorganisation som vill riva alla murar. Info finns på tio olika språk Programförklaring, aktuella asylrättsfrågor, textarkiv kring asylrätts och flyktingfrågor, länkar till andra asylrättsorganisationer och till myndigheter. ...

  Källa:

 9. Webbsida

  FARR - Flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd

  2019-03-26

  FARR - Samlar in vittnesmål från asylsökande barn och unga och sprider kunskap om deras erfarenhet av asylprocessen i Sverige och deras rättigheter. Här finns också FARR:s tidning "Artikel 14". Missa inte foldern: Goda råd till asylsökande - Finns ...

  Källa:

 10. Webbsida

  UNHCR

  2017-04-24

  FNs organ för flyktingfrågor United Nations High Commissioner for Refugees började sitt arbete för att hjälpa världens flyktingar 1951. Man kan se hur flyktingläget är i världen just nu, få lägesbeskrivningar från olika länder. Under fliken ...

  Källa:

 11. Webbsida

  Ickevåld nätet

  2017-04-25

  Texter om ickevåld, civil olydnad, konflikthantering och plogbillsrörelsen På sidan finns framförallt texter av Per Herngren. Texter på svenska, engelska, spanska, arabiska och polska. http://ickevald.net/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 12. Webbsida

  Right Livelihood Award

  2017-10-02

  Priset som kallas det "Alternativa Nobelpriset" grundades 1980 för att hedra och stödja praktiska lösningar på världens mest akuta problem. "Jakob von Uexkull, en svensk-tysk filatelist, sålde sina värdefulla frimärken för att instifta priset. ...

  Källa:

 13. Webbsida

  Stop the clash of civilizations

  2017-04-25

  Film som visar hur media och ledande politiker bidrar till att skapa fiendebilder mellan väst och islam som leder till ökad rädsla och minskad möjlighet för en fredlig utveckling Filmen har producerats av den globala internetaktivist organmisationen ...

  Källa:

 14. Webbsida

  The Nobel Peace Prize

  2017-04-25

  Officiell webbsida för Nobels fredspris som delas ut i Norge. Priset har delats ut sedan 1901. På sidan finns en förteckning över alla pristagarna och de tal de höll när de mottog priset. Prisets syften och tillvägagångsättet vid nominerigar ...

  Källa:

 15. Artikel

  Vänner eller fiender

  2014-03-28

  Vad menar vi med "fred"? Hur kan vi arbeta med fredsfrågan inom folkbildningen? Erfarenheter från Färnebo Folkhögskola. Hur ska vi förstå fredsbegreppet? I rapporten diskuteras begreppen "negativ fred" och "positiv fred". Är fred det samma som ...

  Källa:

 16. Webbsida

  Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

  2017-04-25

  Svenska Freds - Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden fredsförening. Svenska Freds och Skiljedomsföreningens uppgift är att "att avslöja och motverka de bakomliggande orsakerna till krig samt stödja ickevåldsliga lösningar på ...

  Källa:

 17. Webbsida

  SIPRI

  2017-04-25

  Stockholms internationella fredsforkningsinstitut producerar undersökningar och rapporter om rustningar, vapenhandel och internationella konflikter. Tillgång till omfattande information om fred och säkerhet via nyhetsbrev, databaser med uppgifter ...

  Källa:

 18. Webbsida

  TFF - the Transnational Foundation for Peace and Future Research

  2017-04-25

  En nätverksorganisation för fredsforskning, ickevåld och försoning med medarbetare i hela världen. Nyheter, forskningsrapporter, konflikthanteringsprogram, analyser, böcker, publikationer, länkar. TFF samlar och sprider material med syftet att ...

  Källa:

 19. Webbsida

  Kvinnor för fred

  2017-04-25

  En fredsförening med kvinnoperspektiv som grund. Information om aktuella kampanjer och arrangemang. http://www.kvinnorforfred.se/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

  Taggar:

 20. Webbsida

  International Crisis group

  2017-09-19

  Preventing war. Shaping peace. Välstrukturerad kartläggning av internationella kriser. Väl uppdaterad. https://www.crisisgroup.org/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa: