Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 1 av 1 träffar på dagböcker, Redaktionellt och Natur, teknik inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
  1. Artikel

    Det reflekterande skrivandet

    2014-03-28

    De studerande ska utveckla sin förmåga att förstå sig själv och sin omvärld genom att skriva en reflekterande dagbok där de kan lära sig hantera det skrivna ordet. Genom denna kan de öva sig i att "se vad som händer", reflektera över och ...

    Källa: