Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 121 träffar på Redaktionellt, Artikel, Natur, teknik & miljö, Kultur och Idrott & fritid inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Artikel

  Idrottsskador

  2014-03-28

  Genom ämnesövergripande studier kunde studier om data kombineras med humanbiologi och då speciellt kring idrottsskador På idrottsledarlinjen har det inte funnits någon tradition att arbeta ämnesövergripande, vilket vi ville ändra på. Det främsta ...

  Källa:

  Taggar:

 2. Artikel

  Utbildningsteam med IT-stöd

  2014-03-28

  SISU i Hälsingland utvecklar utbildningsteam för att stärka utbildningen inom idrottsföreningarna SISU Idrottsutbildarna - Hälsingland har sedan 1998 arbetat med att etablera utbildningsteam i distriktets idrottsföreningar. Teamens uppgift är ...

  Källa:

 3. Artikel

  Unga Ledare - ett projekt

  2018-03-19

  Riksidrottsförbundet tillsammans med SISU Idrottsutbildarna driver projekt Unga Ledare. Läs om hur det kommer sig att en ung kille avsätter de flesta timmarna under dygnet för att vara idrottsledare. Syftet med projektet är att finna metoder för ...

  Källa:

  Taggar:

 4. Artikel

  Kvalité i klubben med IT

  2014-03-28

  SISU i Halland utvecklar IT-stöd i utbildnings- och föreningsverksamheten bland lokala idrottsföreningar Projektet syftar till att tillsammans med föreningar och utbildningsorganisationer utveckla föreningen med IT-stöd i studiecirkelverksamheten ...

  Källa:

 5. Artikel

  Rörelseanalys

  2014-03-28

  Vi är fyra lärare vid Bosöns Idrottsfolkhögskola som ville utveckla metoder för rörelseanalys med hjälp av videokamera och datorprogram för rörelseanalys. Vi är fyra lärare vid Bosöns Idrottsfolkhögskola som ville utveckla metoder för ...

  Källa:

  Taggar:

 6. Artikel

  Forskningsmetodik via FirstClass

  2014-03-28

  Det övergripande syftet med detta ITiS-projekt är att implementera och använda konferenssystemet FirstClass på Fritidsledarlinjen på Valla folkhögskola och använda det som ett komplement till den närbaserade undervisningen. Det övergripande ...

  Källa:

 7. Artikel

  Nätverksbyggande för yrkesverksamma fritidsledare

  2014-03-28

  Vara Folkhögskola bygger nätverk för fritidsledare. Syftet med projektet är att bygga ett nätverk mellan yrkesverksamma fritidsledare med olika inriktning inom yrkesområdet och att förmedla utbildning/fortbildning för samma målgrupp. - Deltagarna ...

  Källa:

 8. Artikel

  Lär känna ditt område

  2014-03-28

  I vårt projekt "Lär känna ditt område" har vi utgått från elevernas frågor och funderingar om vad de skulle behöva veta om ett bestämt bostadsområde/kommundel om de blev erbjuda ett arbete som fritidsledare i samma område. De har studerat ...

  Källa:

 9. Artikel

  ITiS-rapport från Fritidsledarlinjen

  2014-03-28

  Syftet med Fritidsledarlinjens ITIS-projekt var att utveckla den pedagogiska processen i samband med vårt internationella utbyte. Syftet med Fritidsledarlinjens ITIS-projekt var att utveckla den pedagogiska processen i samband med vårt internationella ...

  Källa:

 10. Artikel

  Författarutbildning på distans

  2014-03-28

  Denna rapport granskar en kurs i skönlitterärt skrivande som ges på distans av Bona folkhögskola i Motala och fokuserar såväl problemen som fördelarna med denna metodik. Kommunikationen på kursen mellan elever och lärare utgörs i huvudsak ...

  Källa:

 11. Artikel

  Det reflekterande skrivandet

  2014-03-28

  De studerande ska utveckla sin förmåga att förstå sig själv och sin omvärld genom att skriva en reflekterande dagbok där de kan lära sig hantera det skrivna ordet. Genom denna kan de öva sig i att "se vad som händer", reflektera över och ...

  Källa:

 12. Artikel

  Läslust vid Härnösands folkhögskola

  2014-03-28

  I vårt arbete med ITiS har vi försökt att hitta något som för kursdeltagarna framåt både vad det gäller personlig utveckling och datoranvändning. Vi bestämde oss för att arbeta med programmet PowerPoint som gör det möjligt att arbeta både ...

  Källa:

 13. Artikel

  Hjälp till realistisk självbild i instrumentalundervisningen

  2014-03-28

  Utgångspunkten för detta arbete har varit den enskilda instrumentalundervisningen och dess utveckling. Vi ställer oss frågan huruvida den moderna inspelningstekniken kan vara ett effektivt hjälpmedel när det gäller detta. Vårt tillvägagångssätt ...

  Källa:

 14. Artikel

  PBL på rockmusikerlinjen

  2014-03-28

  Vi bör kunna bli bättre på att utnyttja Internets möjligheter för att hämta information som t ex biografier om artister, band och källor rörande musikhistoria Utvecklingen inom musikutövande via datorns hjälp utvecklas med en enorm fart. Saker ...

  Källa:

 15. Artikel

  Nya pedagogiska metoder i musikundervisning för vuxna vid folkhögskola

  2014-03-28

  Ett samarbetsprojekt om musikmetodik mellan två folkhögskolor. Framnäs och Härnösands folkhögskolor beskriver hur man försökt möta nedskärningar med att tillsammans utveckla metoder för musikundervisningen. Delar som man arbetat aktivt med ...

  Källa:

 16. Artikel

  dist@ - distansstudiecirkel i musikkunskap

  2014-03-28

  Studiefrämjandet i Sydvästra Skåne kombinerar studiecirkel och distansstudier i musikkunskap Den kurs som projektet utvecklat är ett försök att använda studiecirkelns pedagogik för att bedriva distansstudier i musikkunskap. Dela: Facebook Twitter ...

  Källa:

 17. Artikel

  Birka Musikteoriprojekt

  2014-03-28

  Birka folkhögskola lär ut arrangering på distans Birka Musikteoriprojekt är ett sätt att försöka kombinera ny teknik och musik till ett nytt sätt att lära sig musikteori på. Från början var tanken att göra en stor webbsajt med självinstruerande ...

  Källa:

 18. Artikel

  IT i musikundervisningen

  2014-03-28

  Huvudsyftet med projektet är att utveckla och utvärdera användningen av IT i musikundervisning. Detta ska ske genom flera parallellt genomförda delprojekt. Målsättningen är att arbetssätten efter projektperiodens slut, om möjligt, ska införlivas ...

  Källa:

 19. Artikel

  Musikteori och IT

  2014-03-28

  Mellansels folkhögskola utvecklar programvara i musikundervisning Projektet syftar till att utveckla en helt ny programvara för PC specialanpassad för folkbildningsväsendets behov och därigenom lägga grunden till en ny typ av undervisningsform ...

  Källa:

 20. Artikel

  Att skriva noter med datorns hjälp

  2014-03-28

  Vårt övergripande syfte var att eleverna skulle få kännedom om datorns möjligheter som hjälpmedel för notskrivning. För att uppnå detta försökte vi få eleverna att skriva ner sin låt på noter med hjälp av ett notskrivningsprogram. Varje ...

  Källa: