Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 3345 träffar inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Webbsida

  Bakgrundsmaterial - Folkhögskolor

  2014-03-28

  Här kan du hitta folkhögskolornas rapporter till framsynsarbetet Följande folkhögskolor har lämnat material till framsynsarbete - med länken kan du hitta hela deras bakgrundsmaterial. Se material här Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 2. Artikel

  Bakgrundsmaterial - övriga

  2018-02-07

  Bakgrundsmaterial från övriga i folkbildningsfamiljen. Se material här Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 3. Artikel

  Bakgrundsmaterial - Studieförbund

  2014-03-28

  Bakgrundsmaterial Framsynsarbete hos Studieförbunden. 15 rapporter från studieförbunden som ligger som grund i den stora rapporten kan du hitta här. Se material här Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 4. Artikel

  Unga folkbildare

  2014-03-28

  En dokumentation av fyra seminarier om folkbildningens roll och framtid Under 1998 och 1999 genomförde Föreningen för Folkbildningsforskning fyra seminarier om folkbildningen idag och i morgon. Intiativtagare var Gösta Vestlund hedersordförande ...

  Källa:

 5. Artikel

  Så började det!

  2014-03-28

  Föreningen för folkbildningsforskning 10 år Anders Ekman redogör för de första 10 åren i föreningens historia Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och länkar: Så började det! Så började det

  Källa:

 6. Artikel

  Från revolution till reträtt - lärande i en fackförenings vardag

  2014-03-28

  Doktorsavhandling skriven av Susanne Köpsén och framlagd 2008. I avhandlingen undersöker Köpsén förutsättningar och former för fackliga företrädares lärande. I centrum för undersökningen står en lokal fackklubb. Så här presenteras avhandlingen ...

  Källa:

 7. Artikel

  Folkbildningsforskning som fält - från framväxt till konsolidering

  2018-01-25

  Doktorsavhandling skriven an Anna Lundin vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet 2008 Så här beskrivs avhandlingen på Linköpings universitets hemsida: "Avhandlingen handlar om hur svensk forskning om folkbildning ...

  Källa:

 8. Artikel

  Constructing the adult learner - a governmentality analysis

  2014-03-28

  Varifrån kommer begrepp som livslångt lärande och vuxenutbildning och vilka föreställningar bygger de på? Hur används de för att försöka styra människor och samhälle? Dessa frågor undersöker Andreas Fejes i sin doktorsavhandling. Så här ...

  Källa:

 9. Webbsida

  Translating Popular Education: Civil Society Cooperation between Sweden and Estonia

  2014-03-28

  Doktorsavhandling skriven av Pelle Åberg framlagd vid Södertörns högskola maj 2008. Avhandlingen handlar om samarbetet mellan studieförbundet ABF och den estniska palaplyorganisationen AHL Svensk folkbildning som exporteras till andra länder och ...

  Källa:

 10. Artikel

  I skärningspunkten mellan det globala och det lokala - Tolkningsprocesser och koalitionsbyggande i organiseringen av lokala sociala forum

  2014-03-28

  Doktorsavhandling skriven av Henrik Nordvall och framlagd vid Linköpings universitet 2008 I avhandlingen undersöks hur den sociala forum rörelsen har etablerat sig i Sverige och hur nya och gamla sociala rörelser förhållit sig till detta. Folkbildningens ...

  Källa:

 11. Webbsida

  Lärarnas Historia: Folkhögskolans lärare - till nu från då

  2017-12-14

  En mycket informationsrik tidslinje över folkhögskolans pedagogers historia från de lärarfackliga organisationerna. En intressant exposé från 1868 och framåt. Skön konst och praktisk nytta sida vid sida har karakteriserat folkhögskolan sedan ...

  Källa:

 12. Webbsida

  Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad

  2017-12-14

  Efter att under många år ha fallit i glömska har intresset för Fogelstadskolan växt kraftigt på senare tid. Under åren 1925 till 1954 fungerade denna skola som ville åstadkomma "ett samband mellan handens, hjärnans och hjärtats arbete, mellan ...

  Källa:

 13. Webbsida

  RIO - Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation

  2017-12-18

  RIO representerar de idé- och rörelsedrivna folkhögskolorna och bevakar deras intressen genom att svara på remisser, arrangera konferensen, initiera gemensamma folkhögskoleprojekt mm. På sidan finns information om RIO: s verksamheter och olika ...

  Källa:

 14. Webbsida

  Föreningen för folkbildningsforskning

  2018-01-25

  Föreningen är öppen för forskningsintresserade folkbildare och folkbildningsintresserade forskare. Föreningen ska vara en mötesplats för enskilda forskare och folkbildare, för folkhögskolor och studieförbund samt för folkbibliotek och andra ...

  Källa:

 15. Artikel

  En folkhögskolemässig anda i förändring

  2018-01-25

  En studie av folkhögskoleanda och mässighet i folkhögskolans praktik gjord av Sam Paldanius vid Linköpings Universitet, 86 sidor. Den här studien ingår i ett större forskningsprojekt som studerar folkhögskolans praktik i förändring. Folkhögskoleanda ...

  Källa:

 16. Webbsida

  Folkhögskola.nu

  2017-12-18

  Alla kurser som Sveriges folkhögskolor erbjuder finns här. Folkhögskolornas informationstjänst, FIN, ingår som en del i Sveriges Folkhögskolor informerar om kursutbud, var folkhögskolorna finns, hur man söker och finansierar sina studier. Missa ...

  Källa:

 17. Artikel

  Fältstudieanalys i grupp med IT-stöd

  2014-03-28

  Forskare och lärare har utvecklat metoder för fältstudier Projektet har tagit fram arbetsmetoder för att i grupp analysera stora datamängder från fältstudier (t.ex. 30 intervjuer). Tretton forskare, folkhögskolelärare och högskolelärare har ...

  Källa:

  Taggar:

 18. Artikel

  Folkbildning och nya rörelser

  2014-03-28

  Samanfattning av diskussioner vid seminarie anordnad av Föreningen för folkbildningsforskning. Föreningen för folkbildningsforskning har en dryg tioårig tradition som arrangör av seminarier, kurser och konferenser. Syftet är alltid att skapa ...

  Källa:

 19. Artikel

  Colliding Cultures in Adult Learning

  2014-03-28

  A Study of a Swedish Folk High School"s engagement in specific state funded learning activities for long-term unemployed participants. Magisteruppsats i kursen "Adult Learning and Global Change" vid Linköpings Universitet skriven av Anette Lydén I ...

  Källa:

 20. Webbsida

  Folkbildarminnen - en inspirationsskrift för intervjuare och berättare

  2018-01-25

  En handledning för hur man kan dokumentera folkbildningshistoria https://old.liu.se/mimer/filer/1.40510/Folkbildarminnen.pdf Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa: