Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 3345 träffar inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Artikel

  Möjligheternas dag

  2014-03-28

  Ett av arbetslagen på Hållands folkhögskola valde att inom ramen för ITiS utveckla de studier som en del av skolans eleverna bedriver på veckan fria studiedag. Projektet skapade nya rutiner och hjälpmedel för att stödja både elever och lärare/handledare. ...

  Källa:

 2. Artikel

  människan på 1900-talet

  2014-03-28

  ITiS-projekt på Malungs folkhögskola Mål med projektet: Att ge personal och kursdeltagare träning i distansstudier. Att ge kursdeltagarna träning i initiativförmåga och samarbete. Att ge personal och kursdeltagare träning i att använda ny teknik. ...

  Källa:

 3. Artikel

  Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete

  2014-03-28

  Lunnevads projekt syftar till att utveckla lärrarrollen för att möta framtidens folkhögskola. Projektets viktigaste mål var att utveckla yrkesrollen och medvetandegöra den pedagogiska grundsynen. Genom att verka tvärpedagogiskt syftade projektet ...

  Källa:

 4. Artikel

  Olika verksamhetsformer för invandrarundervisning.

  2014-03-28

  Kvinnofolkhögskolans språkprojekt Kvinnofolkhögskolans projekt fick många namn - Språkutvecklande arbetsätt, Andraspråkintegrerad undervisning, Språkintegrerad undervisning för deltagaremed svenska som andra språk, Svenska som andra språk, ...

  Källa:

  Taggar:

 5. Webbsida

  Grundtviginstitutet

  2018-02-01

  Grundtviginstitutet drev frågan om Göteborgs universitets ansvar för bildning och folkbildning. Projektet skulle också fungera som mötesplats mellan folkbildningens aktörer och universitetet. Verksamhetsberättelse 2008 - 2010 finns att ladda ...

  Källa:

 6. Artikel

  Så göra vi nu - goda exempel från folkbildningen

  2014-03-28

  Offensiv folkbildning har gjort denna skrift med exempel som kan inspirera till pedagogisk utveckling inom folkhögskolan Här finns artiklar om : deltagande video på Biskops- Arnö i samarbete med MST, de jordlösas rörelse i Brasilien antirasistiskt ...

  Källa:

 7. Artikel

  1600 lärare på 141 folkhögskolor engagerade i ITiS

  2014-03-28

  1600 lärare på 141 folkhögskolor engagerade i ITiS - ITiS, IT i skolan, är en nationell satsning även för folkhögskolorna. Den är den största kompetensutveckling som någonsin gjorts inom svenska skolområdet. Den varade i fyra år (1999 - 2002) ...

  Källa:

 8. Webbsida

  Att fånga folkbildning i dagens mångkulturella Sverige

  2017-12-29

  En rapport om studiecirkelverksamhet i hälsofrågor men också om folkbildningens möjligheter i ett mångkulturellt samhälle i ett nytt århundrade. Utdrag ur förordet av Hans Lorentz: Den här rapporten vill försöka fånga och beskriva hur en ...

  Källa:

 9. Webbsida

  Dokumentation av (real)kompetenser på nordiska folkhögskolor

  2014-03-28

  Vad lär man sig på en folkhögskola och hur kan det dokumenteras? Nordiska folkhögskolerådet (NRF) har genomfört ett kartläggningsprojekt om dessa frågor med stöd från Nordplus Vuxen. I rapporten beskrivs folkhögskolorna i Sverige, Danmark, ...

  Källa:

 10. Webbsida

  Malcolm Knowles

  2018-01-30

  Malcolm Knowles anses vara den som introducerade andragogiken. Här presenteras hans vuxenpedagogiska idéer samt hans biografi. http://www.infed.org/thinkers/et-knowl.htm Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

  Taggar:

 11. Artikel

  Validering i de nordiska länderna - policy och praktik

  2018-01-30

  Rapport om hur man ser på och hur man tillämpar validering i de nordiska länderna. Rapporten är skriven av forskarna Per Andersson och Åsa Huldt vid Linköpings universitet på uppdrag av NVL. De beskriver hur man arbetar med validering på olika ...

  Källa:

 12. Artikel

  Koncept för validering av generella kompetenser i folkbildning och informellt lärande

  2018-01-30

  Hur kan man validera de kunskaper och färdigheter som deltagarna inom folkbildningen förvärvar? I denna rapport som beställts av Valideringsdelegationen försöker Kerstin Mustel teckna den teoretiska bakgrunden till validering av folkbildningsverksamhet ...

  Källa:

 13. Webbsida

  Thinkers on Education

  2018-01-31

  Omfattande texter som presenterar ett antal filosofer och andra kända "tänkare" om pedagogik och utbildning. Bland de drygt hundra namnen känner vi igen namn som N F S Grundtvig, Ellen Key, Jean Piaget och Lev Vygotsky för att bara nämna några. ...

  Källa:

 14. Artikel

  Digitala deltagarportfolier

  2014-03-28

  Vår tanke var att med hjälp av digitala deltagarportfolier genomföra validering och dokumentation av kunskap hos ett mindre antal elever. Dessa deltagare väljs så att vi i arbetslaget har var och en av dem i minst ett av våra undervisningsämnen. ...

  Källa:

  Taggar:

 15. Artikel

  Interaktiv portfolio

  2014-03-28

  Projektet vill utveckla en modell för lärande med stöd av Folkbildningsnätet i vilket de studerandes material och egen och andras reflektion kring materialet är tänkt att samlas. Material som produceras av de studerande används sällan i kunskapsutvecklingen ...

  Källa:

 16. Artikel

  Digital portfolio för dokumentation och presentation.

  2014-03-28

  Vad händer i den kreativa processen på en folkhögskola med en grupp vuxenstuderande om man får tillgång till datorer? Det är vad vi velat studera i vårt projekt på Viskadalens folkhögskola. Kan man på en estetisk linje på folkhögskola använda ...

  Källa:

 17. Artikel

  Digital portfolio

  2014-03-28

  Hur kan man utveckla bra former för dokumentation och arkivering av material? Hur kan detta användas som stöd för lärandet och deltagarens kunskapsutveckling? För denna kurs saknas i stor utsträckning anpassad kurslitteratur. Det innebär att ...

  Källa:

  Taggar:

 18. Artikel

  Motivation och vuxnas lärande - en kunskapsöversikt

  2018-02-02

  Boken gör en genomgång av begreppet motivation, olika definitioner och berör de viktigaste teoribildningarna. Ett särskilt kapitel behandlar motivation och vuxnas lärande Genomgången visar att det inte finns något entydigt svar på vad som motiverar ...

  Källa:

 19. Artikel

  Inlärningsstilar och interaktiva inlärningsmaterial

  2014-03-28

  ITiS-projekt kring lärstilar och interaktiva läromedel. Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och länkar: mtrl.pdf mtrl.pdf

  Källa:

 20. Webbsida

  Samarbetsövningar från aktivitetsbanken

  2018-02-20

  Svenska Scoutrådet har i sin aktivitetsbank en mängd olika övningar. Här handlar det om samarbets- och ledarskapsövningar men det finns andra att välja mellan. Du ställer själv in ålder, vad för typ av miljö och hur lång tid. - http://www.aktivitetsbanken.se/ ...

  Källa: