Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 3345 träffar inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Artikel

  Vilka goda skäl finns det för att starta ett mer flexibelt lärande?

  2014-03-28

  När hindren att studera är för stora kan flexibelt lärande vända på situationen. Kenneth Hermansson, lärare på Birka folkhögskola utanför Östersund, ger argumenten och några exempel på varför det finns skäl för ett mer flexibel ...

  Källa:

 2. Artikel

  Distansstöd ny möjlighet i samverkan med seniorer i Göteborg

  2014-03-28

  NBV Göteborg och Bohus län har haft seniorföreningarnas kursverksamhet som utgångspunkt för att utveckla distansverksamhet Syftet med projektet är att utveckla en fungerande modell för att driva kurser helt eller delvis på distans inom avdelningen ...

  Källa:

 3. Artikel

  Den flexibla studiecirkeln - introduktion för nybörjare

  2015-09-30

  Sett i ett längre perspektiv är det nödvändigt att studieförbunden anpassar sin verksamhet till de förändrade arbets och kommunikationsmönster som redan börjat få genomslag. Denna handbok ger uppslag om hur man kan utforma mer flexibla studiecirklar. ...

  Källa:

 4. Artikel

  Folkbildning och studiecirklar på distans

  2014-03-28

  Studieförbundet Vuxenskolan, Avdelningen Internationella Kulturcentrum (SV/IKC) projekt riktar sig til invandrare Detta projekt har möjliggjort utvecklandet av flexibla lärandeformer som komplement till SV/IKC:s traditionella studiecirkelverksamhet. ...

  Källa:

 5. Artikel

  IKT - baserat ledarutvecklingsprogram

  2014-03-28

  Studieförbundet Bilda Närke - Bergslagen har under 2003-2004 genomfört ett projekt för att utveckla det flexibla lärandet inom organisationen Syftet med projektet är att initiera ett IKT - baserat ledarutvecklingsprogram inom avdelningen samt ...

  Källa:

 6. Artikel

  En chans med distans

  2014-03-28

  Medborgarskolan Jämtland - Härjedalen har genomfört ett CFL-projekt för att öka kompetensen kring det flexibla lärandet Projektet vill bana väg för att kunna erbjuda delar av den ordinarie verksamheten som distanskurser. Detta innebär att utveckla ...

  Källa:

 7. Artikel

  European E-Learning Award 2005 till Sverige och CFL

  2014-03-28

  Den 14 februari mottog Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) European E-Learning Award i Karlsruhe, Tyskland. Juryn ansåg att alla europeiska länder borde kopiera CFL:s sätt att arbeta, samt att CFL angett ett nytt paradigm för hur traditionell ...

  Källa:

 8. Artikel

  Miljö och hälsa i glesbygd med stöd av IKT och Flexibelt Lärande

  2014-03-28

  ABF Z - Jämtland har med utgångspunkt i miljö- och hälsofrågor i glesbygd genomfört ett CFL-projekt Målet med projektet är att arbeta via ABF: s dataplattform DVS och samtidigt skaffa sig erforderlig utbildning för att kunna arbeta med folkbildning ...

  Källa:

 9. Artikel

  NU - DU

  2014-03-28

  Studiefrämjandet i Norra Stor - Stockholm använder NU och DU i sitt CFL-projekt inom IDEON Syftet med projektet är att kombinera mötesbaserat NU (=NärUtbildning) med DU (=DistansUtbildning). På hösten 2003 genomfördes cirkelledarutbildningar ...

  Källa:

 10. Artikel

  PIS - projekt distanslärande i Skellefteå

  2014-03-28

  Medborgarskolan Västerbotten Skellefteå har arbetat med att hitta ett eget sätt att använda DU som ett komplement till det ordinarie utbudet. I projektet har ledare och kontorspersonal utbildats och byggt nätverk. Delar av kursutbudet är anpassat ...

  Källa:

 11. Artikel

  Pedagogisk utveckling i SV Malmö

  2014-03-28

  Studieförbundet Vuxenskolan, Malmös projekt riktar sig till organisationen för att öka kompetensen kring flexibelt lärande Syftet med detta projekt är att Studieförbundet Vuxenskolan i Malmö skall börja använda sig av de hjälpmedel inom pedagogiken ...

  Källa:

 12. Artikel

  Webbaserad kokbok stärkte demokratin och de sociala nätverken i Stockholmsförort

  2017-12-29

  Projektet "Kokbok a la Blåkulla" har placerat det invandrartäta Hagalund i Solna på den svenska IT-kartan. Ett lärorikt exempel på hur IT kan gynna demokrati, bryta social isolering och utveckla språkkunskaper. Projektledare Elisabeth Kempe från ...

  Källa:

 13. Artikel

  Utveckling av internationella kurser

  2014-03-28

  Lidingö folkhögskola utvecklar distansutbildning i två kurser med internationell inriktning Projektet innefattade två kurser. Den första är Missions o ulandskurs (MUL) med resa till Indien. Kursen skulle ha löpande kontakt med Sverige via IT. ...

  Källa:

 14. Artikel

  Utveckling av flexibelt lärande i NBV:s medlemsorganisationer och internt inom NBV

  2014-03-28

  NBV Sydost Syftet med projektet har varit att introducera flexibelt lärande i den ordinarie verksamheten för att det skall bli en naturlig del i utbudet av cirkelverksamhet. - För att trygga en god förankring för arbetssättet inom organisationen ...

  Källa:

 15. Artikel

  Utveckling av modeller för ÖFL

  2014-03-28

  Gotländs läns folkhögskola testar modeller för distansutbildning Med stöd av kommunikationsprogrammet FirstClass har Gotlands fhs testat olika modeller för distansutbildning i sina kurser både på allmän linje med ekonomisk inriktning, fotolinje ...

  Källa:

 16. Artikel

  Vi lär där vi lever

  2014-03-28

  Informella arenan som stöd och "lärobok" i flexibla studieformer är underrubriken till Lars-Erik Axelssons CFL-rapport - Vad finns det för pedagogiska plusvärden i att använda närmiljön/lokalsamhället och verkligheten därhemma som "lärobok", ...

  Källa:

 17. Artikel

  NU DU!

  2014-03-28

  Goda kombinationer av när- och distansmoment i folkhögskolornas kurser är underrubriken till Kiki Bodin och Kenneth Hermanssons CFL-rapport NU DU! är en praktisk handbok med många exempel på hur kurser inom folkhögskolan vävt samman närstudier ...

  Källa:

 18. Artikel

  Pilotprojekt med flexibelt lärande på Bosöns Idrottsfolkhögskola

  2014-03-28

  SISU/Bosöns Idrottsfolkhögskola har genomfört ett projekt med syftet att testa flexibelt lärande på olika verksamheter. Målet var att införa flexibelt lärande som en pedagogisk metod på Bosöns Idrottsfolkhögskola där det gagnar deltagarna ...

  Källa:

 19. Artikel

  Samtalet bästa formen för lärande

  2017-12-20

  Samtalet ansikte-mot-ansikte är den mest överlägsna formen för lärande och kunskap, det var professor Roger Säljös budskap i sin föreläsning på temat "Samtalet som lärandets bas i folkbildningen". Roger Säljö poängterade hela tiden den ...

  Källa:

  Taggar:

 20. Artikel

  Studiecirkel på mina vilkor!

  2017-12-29

  ABF Sigtuna vill med projektet skapa möjligheter för skiftarbetare att studera. Gemensamt med de fackliga organisationerna vill studieförbundet ge möjligheter för personer med oregelbunden arbetstid då främst på Arlanda möjligheter att studera ...

  Källa: