Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 197 träffar på Språk inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Webbsida

  Lättläst: lektioner och handledningar

  2018-09-26

  Lektioner och handledningar - Lektionsuppläggen utgår ifrån LL-förlagets böcker på lätt svenska. Här finns tips kring textfrågor, gemensam läsning - boksamtal och diskussionsuppgifter. Lektionerna har rekommenderad ålder, om den lämpar sig ...

  Källa:

 2. Webbsida

  Bevingade ord - Latin för alla

  2014-03-28

  Tärningen är kastad, Bröd och skådespel är kända latinska citat som vi översatt och fortfarande använder i dagligt tal. På sidan Latin för alla, som egentligen är en språkkurs, hittar du både det latinska citatet samt översättning. Här ...

  Källa:

  Taggar:

 3. Webbsida

  Song Quotes

  2014-03-28

  Över 13.000 citat från pop- och rocktexter. You don't need a weatherman to know which way the wind blows - är ett citat av Bob Dylan. Du kan söka efter artister eller kategorier. http://rockwisdom.com/mainpage.htm Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 4. Webbsida

  Wikiquote - en svensk citatsida

  2014-03-28

  "Blind är en man utan bok" är ett isländskt citat i denna citatwiki där du kan bidra med dina favoritcitat. Den svenska Wikiquote är en fri samling citat, talesätt och ordspråk på olika språk, med källor, översättningar av icke-svenska citat, ...

  Källa:

  Taggar:

 5. Artikel

  Aforismer, bevingade ord & citat, vad är det för skillnad?

  2018-03-27

  Här reder vi ut betydelserna mellan sentens och maxim och mellan citat och aforism. Vad är det för skillnad mellan en aforism, och ett citat? - Jo en aforism är "ett kort och slagkraftigt uttryck för en tanke ofta liktydigt med maxim" - Och skillnaden ...

  Källa:

  Taggar:

 6. Webbsida

  Språktest

  2018-09-29

  er - Olika språktest och Nationella provet i svenska för invandrare. Med olika slags språktest kan bedömning och självbedömning av språkfärdighet i svenska göras. På Språkrådets sida finns länkar till sidor där man kan testa sina språkfärdigheter. ...

  Källa:

 7. Webbsida

  8 Sidor

  2018-10-09

  Lättlästa nyheter. 8 8 "8 SIDOR är en fri och självständig tidning som inte hör till något politiskt parti eller någon förening. 8 SIDOR är lätt att läsa och lätt att förstå. - Bokstäverna i 8 SIDOR är litet större än i en vanlig ...

  Källa:

 8. Artikel

  Utveckling av svenska som andraspråk

  2015-09-02

  Utveckling av svenska som andra språk - Med särskild betoning på muntlig och skriftlig kommunikativ förmåga S:ta Maria folkhögskola utvecklar svenskt uttal i svenska som andraspråkskurser. Projektet syftar till att prova IT-stödd uttalsundervisning ...

  Källa:

 9. Webbsida

  Vanliga frågor SFI/vuxenutbildning - Nationellt centrum för svenska som andraspråk

  2018-09-29

  Högintressanta frågor&svar som gäller svenska som andraspråk och lärande hos flerspråkiga elever inom de olika skolformerna. Nationellt centrum för svenska som andraspråk är ett nationellt resurs- och utvecklingscentrum på uppdrag av regeringen. ...

  Källa:

  Taggar:

 10. Webbsida

  Dave's ESL Cafe Idea Cookbook

  2018-09-18

  Idétorka? Här finns hjälp. Tipsen är på engelska, men de flesta idéerna fungerar lika bra för andra språk. Många praktiska tips med kluriga och kul titlar, t ex Games: 'Dictation Diddies', 'UNO with a Twist', 'Mysterious Moo - about Magpie ...

  Källa:

 11. Webbsida

  Radio Sweden

  2018-09-29

  Nyheter från Sveriges Radio på "På lätt svenska" och News in other languages. News in other languages Tidigare avsnitt finns på sidan. Det finns också ett textarkiv. http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=4916 Dela: Facebook ...

  Källa:

 12. Webbsida

  Dialektpublikationer

  2018-09-26

  Kostnadsfria böcker om svenska dialekter, färdiga att ladda ner. Alldeles gratis. http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/publikationer/dialekter/dialektpublikationer.html Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

  Taggar:

 13. Webbsida

  Omniglot

  2018-09-22

  A guide to writing systems En informativ sida om olika skriftsystem och språk. Här olika alfabet. - http://www.omniglot.com/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 14. Artikel

  Svenska för utländsk hälso- och sjukvårdspersonal. Distansutbildningsmodell.

  2014-03-28

  DUKOM-projekt vid Folkuniversitetet i Lund Sjukvårdssvenska - en distansmodell har utvecklats av Folkuniversitetet i Lund. Utgångspunkten har varit den befintliga kursen Svenska för utländsk hälso- och sjukvårdspersonal steg 2 (sjukvårdssvenska ...

  Källa:

 15. Artikel

  För Botkyrka i Sverige

  2014-03-28

  Vi var eniga i gruppen om att vi ville satsa på de elever som var lågutbildade och har relativt dåliga kunskaper i svenska språket. Målsättningen kom att bli delvis uppfylld, eftersom vi beslöt att genomföra vårt projekt i Bas-klassen. Elevsammansättningen ...

  Källa:

  Taggar:

 16. Webbsida

  Institutet för språk- och folkminnen

  2018-09-26

  Institutet är Sveriges officiella språkvårdsorgan. Här finns det mesta kring det svenska språket: språklig hjälp, nyordslista, it-språk, engelska ord på svenska, om klarspråk, om våra minoritetsspråk och en sida för dig i skolan Även tips ...

  Källa:

 17. Webbsida

  Klarspråkstestet

  2018-09-24

  Klarpråkstestet - Med hjälp av Klarspråkstestet kan du ta reda på hur begriplig en text är. Testen hjälper dig att se vad som ökar och vad som minskar begripligheten, och hur du kan bearbeta texten. Testet är anpassat till förvaltningsbeslut ...

  Källa:

  Taggar:

 18. Webbsida

  Woxikon - onlineordbok & översättning

  2018-10-18

  Woxikon - Woxikon ger folk med passion för främmande språk en mängd möjligheter att utveckla sina språkkunskaper. Woxikon är en ordbok med synonymer, översättningsfunktion, verblexikon med mera. Ordböckerna finns på tyska, engelska, spanska, ...

  Källa:

 19. Webbsida

  Språket i P1

  2018-10-19

  Radioprogrammett handlar om hur språk används och förändras och om hur språk och samhälle ömsesidigt påverkar varandra. Språk handlar om identitet och angår alla människor. Lyssnarnas frågor är en stor del av programmet. Förutom att de ...

  Källa:

  Taggar:

 20. Webbsida

  The International Phonetic Alphabet

  2018-10-09

  Tecknen är ordnade och går att att lyssna till direkt. En översikt visar symbolerna för ljuden och beskriver dessa i linvistiska termer. http://www.internationalphoneticalphabet.org/ipa-sounds/ipa-chart-with-sounds/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

  Taggar: