Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 234 träffar på Media & IT inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Artikel

  Programtips Open Source

  2017-09-28

  Här kan du hitta Open Source-program OpenOffice och LibreOffice OpenOffice.org är en kraftfull gratis kontorssvit som täcker de flesta behoven man kan ha för ordbehandling, kalkylark, presentationer och lokal databashantering. Programmet finns till ...

  Källa:

 2. Webbsida

  Filmskola - Voodoofilm

  2019-01-24

  Filmskolan presenterar generöst olika grundläggande moment i hur man gör film. http://www.voodoofilm.org/filmskola/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

  Taggar:

 3. Artikel

  Nättidning

  2014-03-28

  Tanken var att skapa en intern webbtidning med plattformspublicering, där deltagarna får publicera sina åsikter, arbeten och inlägg för debatt etc. helt fritt från censur. Vi ville också ge våra kursdeltagare en chans att lära känna varandra ...

  Källa:

 4. Artikel

  YFKs egen hemsida

  2014-03-28

  Huvudsyftet med vårt projekt var att göra en egen hemsida tillsammans med eleverna på YFK. Sedan tidigare fanns en hemsida med kortfattade fakta om kursen, kopplad till skolans hemsida. Vår idé var att göra en mer levande hemsida som eleverna ...

  Källa:

 5. Artikel

  Hemsida - av vem, för vem?

  2014-03-28

  Hemsida - av vem, för vem? - Det gemensamma syftet med hela vårt ItiS-projekt har varit att få fart på tänkandet kring skolans dynamiska hemsida, vilket vi vill nå fram till genom att utveckla de egna kunskaperna så att man kan gå vidare i arbetet ...

  Källa:

 6. Artikel

  Skapa och underhålla kurs-hemsidor

  2014-03-28

  Ett ITis-projekt kring att skapa och underhålla hemsidor för skolans kurser. Ge respons och arbeta med en ny hemsida: Arbeta med att lägga ut det material som kurserna producerar under sin tid på skolan. Arbeta vidare med hur kursdeltagarna kan ...

  Källa:

 7. Artikel

  Hemsida för behandlingsassistentlinjen

  2014-03-28

  Vi har länge haft tankar på att utveckla elevernas deltagande i den offentliga debatten. Vi har gjort några försök att få eleverna att skriva debattartiklar och formulera sig i den debatt som ständigt pågår kring behandlingsfrågor. Försöken ...

  Källa:

 8. Webbsida

  Webbstjärnan

  2017-10-04

  Webbstjärnan är en bra utgångspunkt för dig som vill arbeta med webbpublicering. - Om du arbetar med webbpublicering är det bra med kunskaper på många olika områden. Här finns nedladdningsbart utbildningsmaterial om att skriva för webben, ...

  Källa:

 9. Webbsida

  UR Skola - Kunskapsbanken

  2019-01-09

  Hundratals inspirerande program för alla som vill berika sitt kunnande. Välj utbildningsnivå och sortera själv efter ämne. http://urskola.se/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

  Taggar:

 10. Artikel

  ITiS-rapport allmänna kurserna Sigtuna folkhögskola

  2014-03-28

  Vi beslöt att låta Stockholmsveckans dokumentation bestå i en webbsida som vi lärare och elever tillsammans skulle producera och att med hjälp av varandras kompetens öka var och ens kunskaper kring webbproduktion och PowerPoint. När ITiS-projektet ...

  Källa:

 11. Artikel

  Folkbildningsnätet som ett hjälpmedel till kommunikation, information och demokrati.

  2014-03-28

  Folkbildningsnätet som ett hjälpmedel till kommunikation, information och demokrati. - Det finns en attityd bland personal och studerande "jag vill bli informerad" denna vill vi ändra till "jag vill kunna informera mig". Bearbeta den rädsla och osäkerhet ...

  Källa:

 12. Artikel

  Datateknisk samverkan mellan två klasser på Ljungskile folkhögskola

  2014-03-28

  Inom ramen för ITiS-projektet bestämde vi fyra lärare från allmänna linjen att försöka åstad-komma ett kunskapsutbyte mellan klasserna med datorn som verktyg. Klasserna representerar olika intresseområden och har olika pedagogisk inriktning. ...

  Källa:

 13. Artikel

  Informationssökning som arbetssätt

  2014-03-28

  Vi är fyra lärare och en bibliotekarie som har funderat så mycket på informationssökning och elevernas kunskaper och färdigheter i detta att vi beslöt oss för att göra ett gemensamt projekt. Vi beslöt oss för att under en termin försöka ...

  Källa:

 14. Artikel

  Nätet som informationskälla

  2015-08-19

  Att genom övningar och diskussion utveckla en metod för att öka elevernas förmåga att söka och värdera information på Internet. Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och länkar: Hämta dokument här

  Källa:

 15. Artikel

  Bild som stöd för kommunikation

  2014-03-28

  Ett ITiS-projekt som syftade att öka deltagarnas förmåga att reflektera med hjälp av bl. a. internet och digitala bilder. Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och länkar: Hämta dokument här

  Källa:

 16. Artikel

  Ämnesövergripande arbete i lärarlag

  2014-03-28

  Den bakomliggande tanken med ITiS är att införa, förbättra och utveckla elevernas förmåga att lösa konkreta uppgifter med hjälp av datorn. Genom träning vill vi skapa en vana hos eleverna att använda datorn som ett naturligt hjälpmedel vid ...

  Källa:

 17. Artikel

  Internet i undervisningen

  2014-03-28

  Ett ITiS-projekt kring hur man kan öka kunskapen om och nyttan av internet som ett redskap i undervisningen Vårt projekt har två huvudsyften: det ena är att göra oss själva bättre förtrogna med Internet, dvs ge oss en egen kompetensutveckling ...

  Källa:

 18. Artikel

  Informationsflöden

  2014-03-28

  Vindelns folkhögskola i Västerbotten, med filial i Umeå, har satsat på datorisering och har i sitt ITiS-projekt arbetat med att utveckla informationsflödet inom skolan. En speciell satsning har gjorts på att förbättra kommunikationen med studerande ...

  Källa:

 19. Artikel

  Redovisa - dokumentera - kommunicera

  2014-03-28

  Syftet med projektet var att alla kursdeltagare skulle bli vana vid att använda datorer. Vi hade tre delmål: Redovisningarna av arbeten i skolan skulle bli bättre och trevligare, bl.a. med hjälp av bildspel. Dokumentationen av skolarbeten skulle ...

  Källa:

 20. Artikel

  Teknikens möjligheter på allmänna linjen på Fellingsbro folkhögskola

  2014-03-28

  Målet är att lärarlaget lär sig att behärska tekniken på ett sådant sätt att vi kan förmedla vår kunskap till kursdeltagarna. Detta innebär att vi alla bör behärska en ordbehandlare, informationssökning på Internet, något presentationsprogram ...

  Källa: