Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 349 träffar på Internationellt inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Webbsida

  Internationella biblioteket

  2019-05-08

  Det flerspråkiga biblioteket som förutom bokkatalogen har nyheter, litteraturtips, språk- och samhällsinformation. Informationen är riktad till både allmänhet och bibliotekspersonal. Tjänsten är tänkt att fungera som mötesplats för de mångkulturella ...

  Källa:

 2. Webbsida

  Global utmaning

  2017-05-04

  Global Utmaning är en oberoende tankesmedja som verkar för demokrati och hållbar utveckling. Tankesmedjan Global Utmanings arbete genomsyras av ett brett perspektiv där nutidens utmaningar är nära sammankopplade. Det gäller: ekonomi, klimat, ...

  Källa:

 3. Webbsida

  The Elders

  2017-05-04

  The Elders är en sammanslutning av "pensionerade" världsledare som arbetar med frågor som rör fred och mänskliga rättigheter, för avskaffande av kärnvapen, och med medlingsstöd till konfliktområden Syftet med sammanslutningen är att i kraft ...

  Källa:

 4. Artikel

  Interkulturell kommunikation

  2014-03-28

  Studerande vid SVF:s Informationslinje har gjort en webbsida för att locka unga turister från olika delar av världen till Jönköping. Studerande vid SVF:s Informationslinje har gjort en webbsida för att locka unga turister från olika delar av ...

  Källa:

 5. Webbsida

  World Social Forum

  2017-05-04

  Officiell hemsida för World Social Forum - WSF Information om kommande aktiviteter, dokumentation från genomförds forum. Versioner på engelska, spanska, portugisiska och franska https://fsm2016.org/en/categories/nouvelles/ Dela: Facebook Twitter ...

  Källa:

 6. Artikel

  Sociala rörelser och civil olydnad

  2014-03-28

  en studie av indianrörelsen CONAIE: s protestaktioner B-uppsats vars syfte är att undersöka hur en social rörelse i Ecuador kan påverka den politiska dagordningen med hjälp av civil olydnad. Studien inriktar sig på indianrörelsen CONAIE som ...

  Källa:

 7. Artikel

  Folkbildning som mothegemonisk praktik?

  2014-03-28

  Hur förhåller sig folkbildningstraditionen till de framväxande nya sociala rörelserna? Denna uppsats som urspungligen publicerades i tidskriften "Utbilding och Demokrati" är skriven av Henrik Nordvall, doktorand vid Linköpings Universitet. I uppsatsen ...

  Källa:

 8. Webbsida

  Via Campesina

  2017-05-04

  Unity among peasants, landless, women farmers and rural youth. Ett globalt nätverk för småbönder och lantarbetare. En av de mer framträdande rörelserna vid World Social Forum i Porto Alegre har varit småbonde- och lantarbetarrörelsen organiserad ...

  Källa:

 9. Webbsida

  IDSN - International Dalit Solidarity Network

  2017-05-04

  Solidaritetsnätverk till stöd för kastlösa runt om i världen. Mycket information diskriminering och om kastlösa grupper finns att läsa. http://idsn.org/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 10. Webbsida

  IWGIA

  2017-05-04

  International Workgroup on Indigenous Affairs - internationellt erkänd organisation med säte i Köpenhamn som arbetar för världens olika ursprungsfolk. IWGIA startades 1968 av antropologer och människorättsaktivister. Organisationen bedriver lobbyverksamhet ...

  Källa:

 11. Webbsida

  Global Unions

  2017-05-04

  Gemensam sida för fackföreningsinternationaler med nyheter och information om pågående kampanjer Material om fackföreningsrörelsen och globaliseringen, forskningsnätverk, förhandlingar mm http://www.global-unions.org/ Dela: Facebook Twitter ...

  Källa:

 12. Webbsida

  Clowner utan gränser

  2017-05-04

  Internationell organisation som med hjälp av humor och cirkuskonst vill skapa empati och bidra till solidaritet med människor i konfliktområden. Clowner utan gränser är den svenska delen av den internationella organisationen Payasos sin fronteras. ...

  Källa:

 13. Webbsida

  Olof Palmes internationella centrum

  2017-04-21

  Arbetarrörlsens organisation för internationell solidaritet, demokrati, fred och mänskliga rättigheter Aktuella omvärldsanalyser, information om pågående projektverksamhet och om hur man kan stödja centret. http://www.palmecenter.se/ Dela: Facebook ...

  Källa:

 14. Webbsida

  OAS

  2017-05-04

  Samarbetsorganisation för länderna på den amerikanska kontinenten. Grundpelarna i organisationen är; demokrati, mänskliga rättigheter, säkerhet och utveckling. Beskrivning av organisationens struktur, information om medlemsländerna, dagordningar ...

  Källa:

 15. Webbsida

  United Nations

  2017-05-04

  Beskrivning av Förenta Nationerna På webbsidan kan Du närmare bekanta Dig med FN:s olika verksamhetsgrenar. http://www.un.org/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 16. Webbsida

  Service Civil International Sverige

  2017-05-04

  Internationella Arbetslag - IAL - är en fredsförening som arrangerar volontärläger och förmedlar volontärer. Grundtanken är att när människor lever och arbetar tillsammans med ett projekt bryts barriärer ned och förståelsen ökar. Infomation ...

  Källa:

 17. Webbsida

  Globalarkivet - ett arkiv för rättvis utveckling

  2017-04-11

  Globalarkivet är ett öppet och fritt arkiv. Vi har fulltexter av förenings- och tidskriftsmaterial med fokus på globala rättvisefrågor, solidaritet och hållbar utveckling. Globalarkivet bygger på ett samarbete mellan föreningar och tidskrifter ...

  Källa:

 18. Webbsida

  Transparency International

  2017-04-11

  Arbetar för att synliggöra och motverka korruption inom stat och företag. Publicerar en årlig rapport om korruptionen i världen som bl.a. innehåller en rankinglista av världens länder när det gäller korruption. Rapporter, landöversikter, ...

  Källa:

 19. Webbsida

  Dagens arena

  2017-04-11

  Dagliga ledare om svensk, europeisk och internationela politik utifrån ett radikalt perspektiv. Arenagruppen, som är en ideell förening som står folkrörelserna nära, är utgivare. Fyll i dina uppgifter och få Dagens Arena varje dag - helt gratis! ...

  Källa:

 20. Webbsida

  UCDP - Konfliktdatabas

  2017-04-11

  Sök information om alla världens krig och konflikter i denna databas från Uppsala universitet. Här finns statistik över offer i strid, sammanfattningar av fredsavtal m.m. Informationen är neutral och får användas av alla. Sedan 1980-talet har ...

  Källa: