Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 1131 träffar på Artikel inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Artikel

  Programtips Open Source

  2017-09-28

  Här kan du hitta Open Source-program OpenOffice och LibreOffice OpenOffice.org är en kraftfull gratis kontorssvit som täcker de flesta behoven man kan ha för ordbehandling, kalkylark, presentationer och lokal databashantering. Programmet finns till ...

  Källa:

 2. Artikel

  Intervju med Jeanette Borkovic om att undervisa i sex och samlevnad

  2017-03-20

  Intervju med Jeanette Borkovic om att undervisa i sex- och samlevnad på Folkhögskola - Jeanette Borkovic på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg har flera års erfarenhet av att undervisa i sex- och samlevnadsämnet. Jeanette valde att läsa en kurs i ...

  Källa:

 3. Artikel

  Kvalitetsarbete inom folkhögskolan

  2017-12-22

  En studie av i vilken omfattning det förekommer förhållningssätt som kännetecknar ett systematiskt kvalitetsarbete på folkhögskolorna Elisabeth Ernholm har skrivit uppsatsen.inom ramen för Linköpings universitets kurs Folkbildningskunskap Uppsatsens ...

  Källa:

  Taggar:

 4. Artikel

  TED - föreläsningar på nätet

  2018-02-02

  TED - öppna föreläsningar - Några av världens förnämsta forskare och föreläsare framträder i TED. 1984 startades den amerikanska, icke-vinstgivande organisationen, TED med syftet att föra samman människor från tre kunskapsområden: Teknik, ...

  Källa:

 5. Artikel

  Utvärdering och kvalitetsredovisning

  2014-03-28

  Runö folkhögskola i samarbete med de tio rörelseägda folkhögskolorna i Stockholms län. Projektet syftar till att utveckla de i projektet ingående folkhögskolornas medtoder för verksamhetsutvärdering och kvalitetsredovisning. Arbetet består ...

  Källa:

  Taggar:

 6. Artikel

  Folkbildningens IT-mönster

  2014-03-28

  Kartläggning och analys av nuläge och förutsättningar att använda modern informationsteknik Rapporten handlar om hur folkhögskolor och studieförbund har tagit till sig och använder ny teknik. Syfet är att ge kunskaper om hur IT integreras i ...

  Källa:

  Taggar:

 7. Artikel

  Elektroniska utvärderingsmodeller

  2014-03-28

  Runö folkhögskola förbättrar metoderna för utvärdering med stöd av IT Projektet utvecklade metoder att genomföra webbaserade utvärderingar och enkäter med hjälp av ett PC-program Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och länkar: Runö fhs ...

  Källa:

  Taggar:

 8. Artikel

  Folkbildning på distans? - en utvärdering

  2014-03-28

  Pedagogiska institutionen på Umeå universitet har utvärderat Nätbildarnas första år. Det övergripande syftet med utvärderingen var att besvara frågan:Har projektet lyckats med uppgiften att skapa ett nätverk av distanskurser med en hög grad ...

  Källa:

 9. Artikel

  IT-stöd för svagpresterande

  2014-03-28

  Liljeholmens folkhögskola använder IT-stöd för att stimulera elever med svag skolunderbyggnad Projektet har syftat till att utveckla användningen av IT som stöd i undervisningen av deltagare i de allmänna kurserna, särskilt bland invandrare ...

  Källa:

 10. Artikel

  Konferens Fokus 2010 - Förstå samtiden – fånga framtiden!

  2014-03-28

  Förstå samtiden - fånga framtiden! Folkbildningsrådet och Tankesmedjan OmBildning bjuder in till Fokus 2010 - en konferens om folkbildningens roll i ett digitaliserat kunskapssamhälle. Folkbildningens roll idag och imorgon - Inledning - Britten ...

  Källa:

 11. Artikel

  Kvalitetsarbete på folkhögskolorna - introduktionsdagarna

  2014-03-28

  27 introduktionsdagar om kvalitetsarbete på folkhögskolor har genomförts på 26 platser i landet under 2007. 137 folkhögskolor har deltagit och antal personer uppgick till 2 067. Introduktionsdagarna har genomförts i samarbete med tre olika konsultföretag. ...

  Källa:

  Taggar:

 12. Artikel

  ITs4U (IT-satsning for you, IT-satsning för dig)

  2014-03-28

  ABF Gästrikebygdens CFL-projekt riktar sig till LO fackens medlemmar Syftet med projektet är att med hjälp av IKT-studier ge möjlighet till ett flexibelt lärande för LO fackens medlemmar i länet. Projektet har använt sig av CFL:s webbkurser. ...

  Källa:

 13. Artikel

  Utveckling mot en flexibel utbildning

  2014-03-28

  Folkuniversitetet Trelleborgs CFL-projekt syftar till att utveckla samarbetet mellan olika utbildningsanordnare, som Komvux i Trelleborg och Vellinge, med åtgärder som underlättar för den enskilde individen att infria sina studieplaner. Detta sker ...

  Källa:

 14. Artikel

  Folkrörelseanknytningar och marknadsrelationer

  2018-02-02

  Studieförbunden och deras grundarorganisationer, medlemsorganisationer och samverkansorganisationer En undersökning av hur studieförbundens relationer till den egna basen och till det omgivande samhället har förändrats över tiden. Ladda ner eller ...

  Källa:

 15. Artikel

  Kooperativ Valborg

  2014-03-28

  Syftet med vårt projekt är att tillsammans med deltagarna i Kooperativ Valborg ta fram ett presentationsmaterial för kooperativets olika verksamheter. Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och länkar: Projektmaterial

  Källa:

 16. Artikel

  Självobservationer och självutvärdering

  2014-03-28

  Det andra, av två arbetslag på Hållands folkhögskola, har arbetat med att öka och stärka medvetenheten och motivationen, hos såväl lärare som studerande, genom egenutvärdering. ITiS-projektet har berört i huvudsak tre områden; Kvalitetsarbetet, ...

  Källa:

 17. Artikel

  Möjligheternas dag

  2014-03-28

  Ett av arbetslagen på Hållands folkhögskola valde att inom ramen för ITiS utveckla de studier som en del av skolans eleverna bedriver på veckan fria studiedag. Projektet skapade nya rutiner och hjälpmedel för att stödja både elever och lärare/handledare. ...

  Källa:

 18. Artikel

  människan på 1900-talet

  2014-03-28

  ITiS-projekt på Malungs folkhögskola Mål med projektet: Att ge personal och kursdeltagare träning i distansstudier. Att ge kursdeltagarna träning i initiativförmåga och samarbete. Att ge personal och kursdeltagare träning i att använda ny teknik. ...

  Källa:

 19. Artikel

  Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete

  2014-03-28

  Lunnevads projekt syftar till att utveckla lärrarrollen för att möta framtidens folkhögskola. Projektets viktigaste mål var att utveckla yrkesrollen och medvetandegöra den pedagogiska grundsynen. Genom att verka tvärpedagogiskt syftade projektet ...

  Källa:

 20. Artikel

  Olika verksamhetsformer för invandrarundervisning.

  2014-03-28

  Kvinnofolkhögskolans språkprojekt Kvinnofolkhögskolans projekt fick många namn - Språkutvecklande arbetsätt, Andraspråkintegrerad undervisning, Språkintegrerad undervisning för deltagaremed svenska som andra språk, Svenska som andra språk, ...

  Källa:

  Taggar: