Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 360 träffar på Samhälle inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Artikel

  Häng_med@once

  2014-03-28

  För oss ligger den stora utmaningen i att skapa förutsättningar för att få de som idag ännu valt att stå utanför e-samhället, som sannolikt är omotiverade och ointresserade av den, att bli digitalt delaktiga. Projektbeskrivning - Vi vill: ...

  Källa:

 2. Artikel

  Digitala Minnen

  2014-03-28

  Projektet Digitala Minnen är ett samarbete mellan Sunderby folkhögskola och Luleå kommun, närmare bestämt Medborgarkontoret i Råneå. Vi som arbetar med projektet är Gerd Nordmark, Sunderby folkhögskola och Terese Lantto, Medborgarkontoret. ...

  Källa:

 3. Webbsida

  SPRF - Sveriges Pensionärers Riksförbund,

  2019-04-01

  SPRF - SPRF är från 2016 det gemensamma namnet för Sveriges pensionärers riksförbund. Bevakar frågor som vård och omsorg, pensionerna och jämställdheten. Har aktiviteter. Förbundet är partipolitiskt obundet. http://www.sprf.se/ Dela: Facebook ...

  Källa:

 4. Webbsida

  PRO - Pensionärernas Riksorganisation

  2019-04-01

  PRO är Sveriges största pensionärsorganisation. Bevakar seniorers intressen, har massor av aktiviteter. Tips om ekonomi, vård och omsorg. PRO har sedan starten varit en partipolitiskt obunden organisation http://www.pro.se/ Dela: Facebook Twitter ...

  Källa:

 5. Webbsida

  SeniorNet

  2018-03-28

  Seniorer lär seniorer digital kommunikation och internet. Här finns mycket användbar hjälp för den som söker datorstöd, till exempel vanliga frågor. Men nöjen och allvar är inte långt borta, här kan du också läsa kåserier och hitta samhällsengagerade ...

  Källa:

 6. Artikel

  ”Testa flexibelt lärande!”

  2014-03-28

  Testa flexibelt lärande!" - Att ge korta, flexibla kurser med syftet att nå ovana dataanvändare, som inte tidigare studerat flexibelt Målgrupp Invandrare och kvinnor 55+ och andra ovana datoranvändare samt personer som aldrig deltagit i flexibelt ...

  Källa:

 7. Artikel

  ”Halvledarkonceptet”

  2014-03-28

  Halvledarkonceptet" - Medborgarskolan i Ystad har sedan 2002 utvecklat ett mycket framgångsrikt recept för att utbilda och möta den digitala klyftan för seniorer. Dessvärre har vi nu kommit till något som kan liknas vid vägs ände. Verksamheten ...

  Källa:

 8. Artikel

  Digitalt lärande i nätverk

  2014-03-28

  ABF i Sörmland vill i samverkan med Handikappföreningarna Sörmland utveckla en modell som kan bidra till att minska det digitala utanförskapet för funktionshindrade och medlemmar inom handikapprörelsen Projektbeskrivning - ABF och Handikappföreningarna ...

  Källa:

 9. Artikel

  Ta plats! Digital kompetens för invandrade kvinnor med kort utbildning

  2014-03-28

  Kvinnor på Allmän kurs på Kvinnofolkhögskolans filial i Bergsjön, ska stärka sin informationskompetens och uppnå förhöjd kunskap om datoranvändning, bl.a. genom "Digitalt berättande". Genom dessa nya kunskaper tror vi att dessa kvinnor stärker ...

  Källa:

 10. Artikel

  Broar över den digitala klyftan

  2014-03-28

  Folkbildningsföreningen i Malmö syftar till kunskapsutveckling om fria programvaror och om tillgängliga göra dessa i föreningslivet. Oktober 2008: Slutkommentar (pdf-format) - Slutrapport - Vårrapport - Folkbildningsföreningen i Malmö - Broar ...

  Källa:

 11. Artikel

  Digital delaktighet – en demokratifråga

  2014-03-28

  Vi vill utveckla metoder för att visa på möjligheter för nya användare att få del av det digitala utbudet och att folkbildningen är en viktig aktör då det gäller att hos den gruppen öka de digitala kunskaperna och färdigheterna. Det gäller ...

  Källa:

 12. Artikel

  E-demokrati

  2014-03-28

  ABF Stockholm presenterar sin projektbeskrivning och fortlöpande rapporter i sitt CFL-projekt kring den digitala klyftan E-demokrati Projektbeskrivning - Målgrupp - Omotiverade och av Internet ointresserade medborgare, ABF och Runö folkhögskola ...

  Källa:

 13. Artikel

  Digital delaktighet i Kalmar län

  2014-03-28

  Länsbildningsförbundet i Kalmar gör en satsning på att många invånare ska bli digitalt delaktiga Oktober 2008: slutkommentar (pdf) - Slutrapport - Projektbeskrivning - Den digitala klyftan omfattar ca 20 % av befolkningen och det är troligt att ...

  Källa:

 14. Artikel

  Virtuell skola för invandrare

  2014-03-28

  Varför är invandrare är underrepresenterade i högre studier? En orsak har varit högskolornas behörighetsregler. Man har krävt betyg i gymnasiesvenska även av invandrare som inte har svenska som modersmål. Det har saknats erfarenhet i undervisning ...

  Källa:

 15. Artikel

  Flex med lokalt stöd

  2014-03-28

  Virtuella lärgemenskaper i samspel med en lokal stödjande infrastruktur är gemensamt kännetecken för Brunnsviks utvecklingsprojekt för att minska digitala klyftor. Projektbeskrivning - Projektet består av två delar; - dels en möjlighet för ...

  Källa:

 16. Artikel

  DataNytta

  2014-03-28

  Att personer som fortfarande har ringa eller ingen erfarenhet av arbete med dator/IT, ska förvärva de kunskaper och vana som erfordras, för att bättre ta del av information, till nytta och nöje för sin egen tillvaro. Projektbeskrivning - Speciell ...

  Källa:

 17. Artikel

  Folkbildningen skapar e-demokrati i glesbygden

  2014-03-28

  Att arbeta med behovsanpassade datorstudier. Dvs via Folkhögskolan, Lärcentrum och Move-IT Gotland-projektet inventera varje deltagares intresse och behov för den digitala världen. Därefter försöka tillgodose dessa. Oktober 2008: Slutrapport ...

  Källa:

 18. Artikel

  DISK - Digital integration genom Internet, Samarbete och Kommunikation

  2014-03-28

  ABF Sydhalland presenterar sin projektbeskrivning och rapporterar löpande om sitt CFL-projekt kring digitala klyftan - DISK Projektbeskrivning - Pilotprojekt. Starta upp IT-verksamhet i ett område med hög andel utlandsfödda/barn till utlandsfödda. ...

  Källa:

 19. Webbsida

  RFSL - Riksförbundet för sexuellt likaberättigade

  2016-12-06

  RFSL - RFSL är ett förbund som verkar för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. Arbetet för detta sker genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter. Här hittar du en uppsjö ...

  Källa:

 20. Artikel

  Lokalt It-centra - IT som ett demokrativerktyg - baserat på Linux

  2014-03-28

  FS i Västmanland och Uppsala län vill öka kunskaperna om IT för att stärka demokratin Medborgarnas möjligheter att framföra sina åsikter i offentliga sammanhang har minskat, tex människors möjlighet att bli hörda med sina frågor och åsikter ...

  Källa: